RTK har fået tildelt værtsskabet for Danmarksmesterskaberne for veteraner i 2015.

I vores egen klub har vi en række spillere, som gør sig på højeste niveau i veterantennis i Danmark. Derfor har vi i flere år ønsket at få Danmarksmesterskaberne til Roskilde. Det er nu lykkedes, og det er vi rigtig glade for. Vi håber naturligvis vi til næste år kan få et rekord stort deltageantal fra RTK, ligesom vi håber at vi kan få mange medlemmer til at hjælpe med at få arrangementet til at blive en succes.

Det er et kæmpe arrangement. Vist nok den største tennisturnering i Danmark. Derfor er der allerede nu nedsat en styregruppe, der skal få arrangementet til at blive en succes.

Styregruppen består indtil videre af Solveig Kaas, Anne Casals, Kurt Jensen og Jan Winther.

DM bliver afviklet i dagene 1.-8. august 2015.

Jan Winther
Formand