Gennem mange år har Roskilde Tennis Klub haft et stabilt medlemstal, mens tennis på landsplan har haft det svært. Mange klubber har mistet medlemmer, men forhåbentlig er udviklingen ved at vende nu.

Heldigvis har et højt aktivitetsniveau gjort, at RTK har kunnet holde stand og endda vokse en lille smule i medlemstal hvert år.

Den seneste opgørelse for 2018 viser, at RTK har 967 medlemmer. Vi kender endnu ikke tallene for landets øvrige tennisklubber, men ved seneste måling var RTK landets 7. største tennisklub.

Tallene for de seneste år:

 • 2018: 967
 • 2017: 951
 • 2016: 921
 • 2015: 917
 • 2014: 899
 • 2013: 896
 • 2012: 896

Opgørelsen bliver lavet på samme måde hvert år, så tallene kan sammenlignes – både fra år til år og med andre klubber. I år er der dog lavet en ekstra inddeling i alderskategorier, da de store idrætsforbund gerne vil følge motionsudviklingen lidt tættere – både for børn og for voksne.

Sådan ser fordelingen af vores medlemmer ud:

 • 0-6 år: 24 drenge og 4 piger
 • 7-12 år: 91 drenge og 73 piger
 • 13-18 år: 58 drenge og 44 piger
 • 19-24 år: 19 drenge og 11 piger
 • 25-39 år: 28 mænd og 12 kvinder
 • 40-59 år: 214 mænd og 135 kvinder
 • 60-69 år: 85 mænd og 48 kvinder
 • 70+: 83 mænd og 38 kvinder

I alt er der 602 hankøn og 365 hunkøn.

I løbet af et år er der ca. 10 procent, der flytter, mister interessen, bliver skadet eller lignende og derfor melder sig ud, så RTK har kun kunnet holdt sit medlemstal, fordi juniorudvalget, begynderudvalget for voksne, trænerne og klubben i det hele taget gør et stort arbejde for at tage imod nye. Vi har en målsætning om, at alle medlemmer skal føle, at Roskilde Tennis Klub er et rart sted at være.

Igen i år er der en introkampagne i maj for nye voksne, og senere på foråret kommer juniorudvalget og trænerne med et program for nye børn.

Her kan du læse mere om majkampagnen for nye voksne.

Billedet er fra majkampagnen i 2018, hvor begynderudvalget havde sørget for lidt forplejning efter en af introduktionstræningerne på Dr. Sofies Vej.