Både udendørs og indendørs

Spiller der nogen på banen, når du kommer, så vent med at gå ind på banen, til din tid er inde. Det er god tone, så du ikke stresser dem, der er på banen i forvejen. Spillerne på banen må spille, indtil tiden er slut og først begynde at feje bagefter. Det betyder, at du selv kommer i gang 2-4 minutter over den fastsatte tid, men til gengæld kan du så selv spille til din egen tid er helt slut.

Ordningen er lavet sådan, fordi det vil være ærgerligt at skulle gøre banen klar til sluttid – og så dukker der ikke nogen op bagefter. Så hvis de efterfølgende kommer lidt for sent, kan du altså spille videre, indtil de viser sig – og så først starte med at feje, når de kommer.

Når du er færdig med banen skal du feje efter dig – det gælder kun udendørs. Start i yderkanten af banen og fej rundt på den ene halvdel, indtil du og kosten er inde på midten af banen. På den måde fejer man ikke grus og sand ud af banen.


Sådan gør du udendørs

Start med at vande banen inden spillet. Kun hvis det har regnet, behøver du det ikke.

Du afslutter som nævnt ovenfor med at feje banen. Fej både double- og singlelinjer.

 

Sådan gør du indendørs

Her er der ikke noget med at feje. Banerne bliver støvsuget af banemanden ca. en gang om ugen.

Hvis du skal spille på bane 1 eller 4, så skal du gå over bane 2 eller 3, så vent med at krydse de andre baner, til der er pause i spillet hos dem, der spiller på disse baner. Råb heller ikke på tværs af banerne.

 

God opførsel

Omkring opførsel på banen, så er det tilladt at være engageret, men undlad mishagsytringer og udråb på banerne. RTK vil gerne have et ry som et klub, hvor medlemmerne opfører sig ordentligt og med respekt for spillet, sig selv og modstandere. Med vores pragtfulde placering af Dronning Sofies Vej anlægget midt i byen, så forpligter det os ekstra til at dæmpe gemytterne.

Specielt i forhold til naboerne på Dronning Sofies Vej, så vil vi gerne have et godt naboskab med ejerne af de grunde, der støder op til banerne. Så lad være med at gå ind efter boldene, hvis de er røget over hækken – men respektér, at dette er private områder, som vi ikke har adgang til. Hvis du endelig insisterer på at hente din bold, så ring på døren hos ejeren og spørg om lov til at lede efter din bold.

 

Sådan er udendørs banerne opbygget

2008 Dr Sofie Kurt 01Banemand Kurt Jensen kommer her med en forklaring på, hvordan RTK’s grusbaner er opbygget og giver råd til, hvordan de bedst skal vedligeholdes i løbet af sæsonen. Som spiller er der nemlig nogle ordensregler.

Det nederste lag på en tennisbane består af grove slagger på op til 15 centimeter i tykkelse. Deres funktion er at stabilisere bunden og bortlede vand til videre nedsivning.

Det mellemste lag består af fine slagger på maksimalt op til fem centimeter i tykkelse. I disse slagger er der blandet muldjord, og deres funktion er at holde på fugtigheden i tørre perioder samt være gennemtrængelig ved regnskyl.

Toplaget er tennisgruset. Det er levet af knust tegl, iblandet tørler. Kornstørrelserne på de forskellige partikler skal kile sig sammen, men ikke mere fast end at vand kan komme igennem. Det er en vigtig forudsætning for at få en fast bane, men uden tromling, vand og varme bliver banen aldrig god.

For at banerne skal holde sig så gode som muligt gennem sæsonen er der opstillet nogle ordensregler, som medlemmerne skal følge:

  • Spil kun med tennissko
  • Spil aldrig på en tør bane (banen bliver løs). Vand om nødvendigt
  • Spil aldrig på en meget våd bane. Banen bliver hullet og ujævn og næsten umulig at reparere (hvis der står vand, må det kun fjernes med svampe)
  • Udjævn eventuelle huller i banen med det samme. Skrab hullet sammen med foden og tryk det fast
  • Udjævn banen efter spillet. Fej derefter med den brede kost og derefter fejes linierne med en liniefejer – fej både single- og doublelinjer
  • Sæt redskaberne på plads – ryd op efter dig

God spillelyst.

Kurt Jensen
Banemand