Bestyrelsen fik en presbold og samtidig blev der sendt et klart signal til Svogerslev Tennisklub, da de tilstedeværende medlemmer på Roskilde Tennis Klubs generalforsamling mandag aften den 2. marts 2020 markerede, at der skal til at ske noget både med samarbejdet med naboklubben og med RTK’s halprojekt.

Forklaringen kommer herunder, men slutresultatet blev, at bestyrelsen pålagde sig selv hurtigt at få et samarbejde med Svogerslev op at stå, og sker det ikke i løbet af de næste måneder, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med det formål at fjerne vintermedlemskabet, så man kun kan spille i hallen om vinteren, hvis man er helårsmedlem.

Det var ellers ikke det, som bestyrelsen på forhånd havde planlagt. Formand Peter Madsen erkendte i sin beretning, at der på grund af mange andre aktiviteter i der forgangne år ikke var sket så meget hverken med halprojekt eller med Svogerslevsamarbejde, men at det arbejde nu vil blive intensiveret.

 

Ønske om fjernelse af vintermedlemskab

Det viste sig imidlertid ikke at være konkret nok til at blive accepteret af de ca. 50 fremmødte. Flere – med bestyrelsens egen kasserer, Hans Henrik Būlow, i spidsen – syntes, at man allerede samme aften skulle stemme for at fjerne vintermedlemskabet, og det var faktisk tæt på et konkret forslag, inden formand, kasserer og dirigent fik kigget på vedtægter og fandt på en løsning, der imødekom stemningen i lokalet.

Vintermedlemskabet blev sidste år en del af vedtægterne ligesom de andre medlemskategorier. Derfor kan man ikke bare fjerne vintermedlemskabet uden forudgående varsel. På forslag fra formanden blev resultatet, at der skal ligge en aftale med Svogerslev, inden der skal sendes kontingenter ud for indendørssæsonen. Ellers indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vintermedlemskabet kan sløjfes.

Diskussionen om vintermedlemskabet er opstået fordi RTK’s hal med kun fire indendørs baner er så godt belagt, at det ind imellem kan være svært at finde ledige banetimer. Vintermedlemskabet betyder, at RTK har medlemmer fra andre klubber, der kun spiller i RTK om vinteren og dermed optager plads på banerne, mens RTK’s egne helårsmedlemmer kan have svært ved at komme til.

 

Svogerslev inviteret men er ikke mødt op

I forbindelse med forslaget sidste år blev det opgjort, at RTK på det tidspunkt havde ca. 60 voksne medlemmer, der alene er aktive om vinteren. Mange af vintermedlemmerne spiller sommertennis i andre klubber og den største gruppe på 25-30 medlemmer kommer fra Svogerslev (der også har flere grupper, der har faste kontrakttimer på attraktive tidspunkter).

Svogerslevs bestyrelse reagerede derfor i 2019 på forslaget om at fjerne vintermedlemskabet, da de frygter, at det på sigt vil betyde lukning af Svogerslev Tennisklub og også fik overbevist RTK’s bestyrelse og generalforsamling om, at det er bedre at samarbejde og i fællesskab at arbejde for en haludvidelse.

Imidlertid er dette samarbejde og en mulig fusion på grund af andre opgaver ikke kommet så langt endnu. Det samme gælder arbejdet med haludvidelsen.

Flere spurgte ind til tidshorisont og hvad der har været af forhindringer, siden de to projekter ikke er kommet så meget videre, og spørgsmålene fik kasserer Hans Henrik Bülow til at reagere:

”På det her punkt har vi ikke været enige i bestyrelsen. Der er sket for lidt, men jeg må også sige, at vi ikke er blevet mødt med velvilje fra Svogerslevs side. De er blevet tilbudt en observatørpost i bestyrelsen og en plads i haludvalget, men de er ikke dukket op til et eneste møde i løbet af året, ligesom der heller ikke er en eneste repræsentant fra Svogerslev til stede i aften, og har vi så overhovedet brug for en haludvidelse, hvis Svogerslev ikke vil være med? Jeg foreslår, at vi nu beslutter at fjerne muligheden for vintermedlemskab for alle, der bor i 4000 Roskilde,” sagde Hans Henrik Bülow og flere tilstedeværende, bl.a. tidligere kasserer Søren Dyck Madsen, støttede ham.

”Jeg tror ikke på, at Svogerslev er interesserede i en fælles klub og dermed et fælles kontingent. Det vil jo gå ud over deres sommerkontingent, der i dag er noget billigere end vores,” sagde Steen Dragsted.

 

Haludvidelse kan løse udfordring med vintermedlemskab

Grethe Kjølby sagde: ”Jeg er ked af, hvis det kommer til at lyde som om, at vi vil af med Svogerslev. Det er ikke der, jeg vil hen, men vi skal først og fremmest sikre gode forhold for vores helårsmedlemmer. Vi kan skaffe luft og gøre det nemmere at booke baner ved at afskaffe vintermedlemskabet, men havde vi to baner ekstra, så var det jo ikke noget problem, at sommermedlemmer fra andre klubber er medlemmer hos os om vinteren.”

Dirigent Heinrich Søndengaard Nielsen foreslog i første omgang, at bestyrelsen fik endnu et år til at trykprøve, om der er hold i samarbejdet med Svogerslev, men det var tydeligvis ikke tilfredsstillende nok, da flere syntes, at der straks burde afstemning om fjernelse af vintermedlemskabet.

Efter en pause endte det så med forslaget om, at bestyrelsen skal finde en løsning med Svogerslev, inden der bliver udsendt kontingenter for næste indendørssæson.

Læs også: Sparer op til haludvidelse + satser på mere træning og flere børn.