Hvad synes du?
Skriv nederst på siden ros, ris og ønsker. For os er det samtidig en test på, hvordan kommentarfunktionen virker, og om vi skal tage den i brug i andre sammenhænge.

RTK’s nye hjemmeside har nu været i gang i et par uger, og webgruppen har derfor været samlet for at foretage enkelte justeringer, bl.a. efter kommentarer fra jer medlemmer. Mange har også givet ros, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Vi håber, at hjemmesiden nu er nem og brugbar både for helt nye besøgende og for os, der bruger hjemmesiden året rundt.

Herunder kan du se de tilretninger og beslutninger, vi har truffet – og nederst er der så en mulighed for, at du kan skrive din kommentar til, hvad du synes fungerer godt og/eller bør forbedres.

Vi bruger de næste 2-4 måneder på at teste, om hjemmesiden fungerer i det daglige for alle medlemsgrupper. Selvfølgelig retter vi deciderede fejl løbende og kan også finde på at foretage enkelte justeringer, for alle sider er endnu ikke helt færdige, men ellers samler vi “til bunke” og tager i løbet af de første måneder i 2015 en drøftelse af de forslag, der er kommet ind. Flere af de nye ting skal jo lige have lov at bundfælde sig.

Lige nu har vi truffet følgende beslutninger/tilretninger:

  • Vi sætter dato på nyhederne på forsiden – undtagen dem helt i toppen, som er vores højst prioriterede nyheder
  • I kalenderen fjerner vi alle holds udekampe (undtagen 1. holdene), men beholder alle øvrige holdkampe. Tirsdags- og torsdagstennis, som kører hver to gange hver uge hele året rundt, flytter vi ind under “faste aktiviteter”, da det ellers fylder for meget på forsiden
  • I kalenderen sætter opretter vi også tilmeldingsfrister til de fleste arrangementer, så det blive ekstra tydeligt, hvad det er man som medlem kan melde sig til (dette er en test, som vi holder lidt specielt øje med)
  • Referater fra individuelle turneringer og holdkampe sætter vi under “Kampreferater”, hvor du både kan se “Alle” eller sortere under “Voksne” eller “Børn og unge”. Dog vil der nogle gange være foromtale og evt. referat af 1. holdenes kampe under nyheder

Emil er stadig webmaster
Har du et referat, et indlæg om en aktivitet eller lignende så skal du fortsat skrive til webmaster@roskildetennisklub.dk. Det er Emil Bødker, der som klubmedarbejder og cheftræner også har tjansen som webmaster.

Vil du hjælpe med at opdatere hjemmesiden?
Der er dog grænser for, hvad Emil kan nå at opdatere, for vi er en klub med rigtig mange aktiviteter. Så derfor efterlyser vi medlemmer, der på frivillig basis gerne vil hjælpe med nogle løbende opdateringer af specifikke oplysninger. Også opbygningen af hele hjemmesiden er fortrinsvis sket på frivillig basis.

Lige nu kan du spille ind på følgende opgaver:

  • Løbende opdatering af dimoresultater og stillinger
  • Løbende opdatering af holdkamp-stillinger
  • Løbende opdatering af ranglisten
  • Fotografering af genrefotos og fotos fra specielle aktiviteter

Har du mod på en af disse opgaver, så kontakt webgruppen, som består af Tomas Møller, Charlotte Aaby Smith, Henrik Overgaard og Emil Bødker.

I det gamle hjemmesidesystem var der flere medlemmer, der selv havde adgang til at lægge nyheder på og opdatere enkelte sider. Det bliver på sigt også tilfældet på den nye hjemmeside, men indtil vi har helt styr på teknikken i det nye system, så er der kun webgruppen, der opdaterer. Det laver vi dog om på, lige så snart der er nogen, der melder sig til ovenstående opgaver, og når vi samtidig er færdige med de sidste test.

Vi kigger også på bookingsystemet
Udover disse tilretninger af hjemmesiden så er der også et arbejde i gang omkring tilretning af bookingsystemet, som jo også er kommet i en ny version i år. Vi er i dialog med leverandøren Globus Data. Vi holder et møde med dem – sandsynligvis i december – og vender herefter tilbage med de tilretninger, der er mulige.