42 juniorspillere indtog tennisanlægget fredag aften og spillede løs i tre timer, kun afbrudt af et kort pitstop i pølsebaren.

Der blev spillet løs på kryds & tværs af evner & alder, og alle havde en sjov aften.

Eneste anke var manglen på kage – sidste års gigantiske kage-/gufbord var skrumpet noget ind i år.

Tak til trænerne Kim & Mikkel for hjælp og underholdning på banerne.

Juniorudvalget ønsker alle en god sommer og ser frem til drop-in tennis for juniorer, der starter igen efter ferien – 15. august 2018 kl. 17.30

Juniorudvalget