Igen i 2019 blev det til et pænt overskud i Roskilde Tennis Klub, men pengene skal gerne snart på arbejde i form af betaling til en haludvidelse.

Det var et af hovedpunkterne på Roskilde Tennis Klubs generalforsamling 2. marts 2020, hvor bestyrelsen også fremlagde et budget, der er en satsning på øgede aktiviteter, mere træning og forhåbentlig også øgede indtægter ved indmeldelse af endnu flere nye medlemmer.

Overskuddet for 2019 lyder på 388.000 kr. – 100.000 kr. mere end forventet, og så er der endda sat ekstra penge til side til 100-års jubilæet næste år og også ekstra penge til junioraktiviteter.

Dermed har klubben opsparet ca. to millioner kroner – et væsentligt bidrag til en haludvidelse.

Budgettet for 2020 indeholder imidlertid ikke et lige så stort overskud. Det skyldes bl.a. en markant satsning på endnu bedre kvalitet i RTK’s træningstilbud via ansættelsen af udviklingsansvarlig Jamie Coshan, så RTK i dag har to fuldtidstrænere, to deltids + en række hjælpetrænere.

”Vi har i 2019 haft et fald på ca. 20 medlemmer (fra 967 til 946), primært børn, og vi har generelt en opgave med at tiltrække nye børn og efterfølgende at fastholde dem. Det er ikke mindst derfor, vi har ansat Jamie og vi nu har et af Danmarks stærkeste trænerteams,” fortalte formand Peter Madsen i sin beretning.

 

Flere aktiviteter – stigning i træningspriser

Den øgede træningskvalitet betyder også, at træningspriserne – primært for børnene – bliver sat op. Voksne betaler dog stadig mest for at gå til træning.

”Vi ligger fortsat langt fra klubber som HIK, KB og B93, men øget kvalitet koster og vi håber naturligvis, at vores satsning kommer igen i form af øgede indtægter. I det hele taget er vi i gang med at øge aktiviteterne – også på voksenområdet, hvor der er kommet et nyt aktivitetsudvalg. Målet er at involvere flere, så alle grupperinger får tilbud om aktiviteter,” sagde Peter Madsen.

I sin beretning på generalforsamlingen kom Peter Madsen ind på flere af de større opgaver, som bestyrelsen har løst i løbet af det sidste år. Det gælder ikke mindst installation af det nye LED-lys i RTK-hallen, udfordringer med støv ind til naboerne på Dr. Sofies Vej, indkøb af en ny infoskærm, der er sat op i hallen, opgradering af rengøring ved ansættelse af Marianne Christensen, som har løftet niveauet gevaldigt, forbedring af vandingsanlægget på Dr. Sofies Vej, sikring af medlemmernes adgang til banerne i Darup før Roskilde Festival og opsætning af en hjertestarter på Dr. Sofies Vej.

Der blev desuden uddelt klapsalver til begynderudvalget, som år efter år sørger for nye engagerede voksne medlemmer og som igen i år har sat gang i en majkampagne.

 

Forventede indtægter ikke indregnet i budgettet

Der var generel opbakning til bestyrelsens initiativer, men der blev også stillet spørgsmål, ikke mindst til budgettet.

Flere manglede, at man i budgettet kunne se, hvad bestyrelsen forventer af indtægter, nu da udgifterne til betalte trænere stiger og fx Steen Dragsted kunne godt tænke sig at vide, om bestyrelsen igen i 2021 sigter mod at have 300.000 kr. i overskud.

”Jeg har personligt svært ved at se, hvordan det er muligt at skaffe øgede indtægter på træningsaktiviteter i hallen, når vi i forvejen har fyldt banerne så godt ud, så er det i virkeligheden fugle på taget med de forventede indtægter,” sagde Steen Dragsted.

Kasserer Hans Henrik Bülow sagde, at han håbede og troede på, at overskuddet ville blive ca. 100.000 kr. større end de 13.000 kr., der var budgetlagt, men at budgettet med vilje var konservativt lagt og at der alene var indlagt budget for nuværende indtægter og ikke de forventede, da der ikke er lavet en analyse af, hvor mange øgede indtægter der kommer.

Søren Dyck Madsen og Charlotte Aaby Smith sagde, at budgettet burde indeholde forventede øgede indtægter, også fordi det ikke er noget godt signal at sende, at vi kun forventer overskud på 13.000 kr.

På generalforsamlingen fortalte Hans Henrik Bülow, at der efter offentliggørelse af budgettet var blevet opdaget en fejl med et tilgodehavende på ca. 45.000 kr., som vil øge overskuddet for 2020.

Han sagde også, at bestyrelsen måned for måned vil følge udviklingen i indtægter, så der kan justeres på udgifterne, hvis der ikke kommer indtægter ind, der modsvarer de godt 200.000 kroner, som der i 2020 er sat af ekstra til trænerlønninger.

Formand Peter Madsen ønskede ikke på bestyrelsens vegne at give garanti for, at der i 2021 igen bliver budgetteret med et overskud på ca. 300.000 kr.

”Men vi sætter nu retningen, så vi får økonomien tilbage på rette spor – og så vil jeg sige, at vores økonomi og aftaler er indrettet på en sådan måde, at vi er i stand til at justere i løbet af året, hvis det bliver nødvendigt.”

 

Pia og Henrik G nye i bestyrelsen – tak til Steen

På generalforsamlingen stoppede Steen Lindegaard som aktivitetsansvarlig – og i stedet blev Henrik Gøtke og Pia Winther Eriksen valgt ind. Bestyrelsen konstituerer sig senere, men begge de nye har netop markeret deres interesse for voksenaktiviteter. De sidder begge i begynderudvalget og også i det nye aktivitetsudvalg, der har speedet op for aktiviteterne og også er i gang med at kigge på sommersæsonen.

Der var genvalg til Søren Peter Elkjær (anlægsformand), Jonas Vestermann (juniorområdet), Anja Kostecki (talentansvarlig) og Peter Sigdal (hold- og træningsansvarlig).

Carsten Strunk blev genvalgt som revisor, mens Malene Bjørn-Jørgensen nu stopper på den post og bliver erstattet af Niels Abitz. Revisorsuppleant blev Heinrich Søndengaard Nielsen.

Bestyrelsens forslag til nye kontingenter blev vedtaget. Generelt er der tale om ca. to procent stigninger, dog stiger kontingentet for 3-10-årige fra 400 til 500 kr., dels fordi denne pris ikke har været justeret i flere år, dels fordi det ikke mindst er denne gruppe medlemmer, der får gavn af ansættelsen af en ny fuldtidstræner.

 

Gæstepris stiger – aktivitetspris tilbage i bestyrelsen

Prisen for booking af baner med en gæst har ikke været justeret i mange år – men bliver forhøjet denne gang, fra 50 kr. til 70 kr.

Til gengæld tager bestyrelsen en beslutning om at hæve prisen for baneleje ved interne, åbne arrangementer tilbage til fornyet behandling. Prisen er i dag 60 kr. og tanken var at hæve denne pris til 70 kr., men flere bad om, at bestyrelsen overvejer denne pris igen. Normalprisen for at booke en bane i det tidsrum, hvor der foregår arrangementer for voksne, er 86 kr., men RTK vil som klub gerne støtte aktiviteter, der er åbne for alle og derfor bliver der givet rabat på banelejen til den slags ting. Det gælder fx motionistturneringer samt Tirsdags-, Torsdags- og Søndagstennis.

I det seneste år har bestyrelsen også udvidet perioder med særlige billige banepriser – for at sprede medlemmerne ud på endnu flere banetimer. Fx er hverdage kl. 12-15 + lørdag og søndag efter kl. 19 billigtid og koster fra næste indendørs sæson 56 kr. – en stigning på seks kr. i forhold til i dag.

 

Jubilæums-input

Generalforsamlingen sluttede med et indslag fra jubilæumsudvalget, der står i spidsen for fejringen af RTK 100 år i 2021. Formand for udvalget, Hans Erik Pedersen delte deltagerne op i seks grupper, der hver kom med forslag inden for forskellige emner, fx ideer til afholdelse af jubilæumsreception, jubilæumsfest, Store Åbningsdag, RTK’s historie og klubbens bidrag til øvrige foreningsaktiviteter i forbindelse med Tour de France-starten i Danmark.

Mange ideer blev kastet ned på papir, og jubilæumsudvalget samler nu op på alle ideerne.

Læs også: Skal finde hurtig løsning på samarbejde med Svogerslev.

 

Herunder kan du se en række fotos fra generalforsamlingen: