Onsdag den 11. marts holder RTK generalforsamling. Som I har kunnet læse her på hjemmesiden, så skal RTK have en ny mand eller kvinde i spidsen, idet Jan Winther ikke genopstiller som formand. Også posten som aktivitetsansvarlig er ledig, da Karen Marie Olsen stopper som følge af mangel på tid.

Der kan også komme andre ændringer i bestyrelsen, og for ikke at skabe myter så kommer her lidt information om den proces, der er gang i.

Lige nu består bestyrelsen af fem personer, Jan Winther, Charlotte Aaby Smith, Per Krogh Rants, Folmer Sørensen og Karen Marie Olsen.

Flere i bestyrelsen – sjovt og engageret
De sidste måneder har der været en proces i gang med henblik på at få flere af klubbens medlemmer repræsenteret i bestyrelsen samtidig med, at opgaverne bliver fordelt på flere hoveder.

Men et organisationsdiagram er intet værd, hvis vi ikke har folkene til opgaverne, og i både bestyrelse og udvalg med frivillige er der nogle betingelser, der skal være opfyldt.

Vi vil:

 1. have det sjovt
 2. ikke have flere opgaver hver især, end vi har tid til
 3. være engagerede
 4. skabe resultater til medlemmerne

Så lige nu er en lille gruppe bestående af Charlotte Smith, Jan Winter og Henrik Overgaard Pedersen i gang med at finde et hold, der kan udgøre den nye bestyrelse. Formelt er Charlotte, Folmer og Per ikke på valg, men i bestyrelsen er der enighed om, at alle poster og medlemmer i den nuværende bestyrelse er i spil. Det kan godt være, at nogle af de nuværende medlemmer kommer til at være en del af den nye bestyrelse, men det er hverken en selvfølge eller en betingelse. Vi er gået åbne ind til opgaven med at finde de rette folk til bestyrelsen, og vi håber derfor på god opbakning, når vi nu er ude i klubben for at spørge efter kvalificerede emner.

Fællesskab og fornyelse
Men det stopper ikke her. Når bestyrelsen er fundet, så kommer der efterfølgende en mindst lige så vigtig opgave med at få endnu flere af klubbens medlemmer til at engagere sig i udvalg og enkeltopgaver. Vi har en fremragende klub med masser af aktiviteter og et godt socialt liv, og faktisk mange fantastiske frivillige, men vi skal blive ved med at forny os og sørge for nye frivillige til at hjælpe, inden de ekstra hjælpsomme brænder ud.

Som det ser ud nu, så går vi efter at få følgende bestyrelsesposter besat:

 • Formand
 • Næstformand med særligt ansvar for kommunikation, klubbens frivillige og store events
 • Kasserer
 • Ansvarlig for klubbens anlæg
 • Ansvarlig for aktiviteter
 • Sportsudvalg (Seniorhold, de bedste juniorer og træning)
 • Ansvarlig for børn og unge

Denne fordeling af opgaver kan ændre sig, hvis en ny bestyrelse vil organisere sig anderledes. Derfor bliver der på generalforsamlingen også lagt op til, at generalforsamlingen fremover kun vælger formand, kasserer og anlægsansvarlig med navn og ansvar, mens bestyrelsen konstituerer sig selv med de øvrige, valgte medlemmer. Og fra år til år kan bestyrelsen selv vælge, om bestyrelsen skal bestå af 5, 6, 7, 8 eller 9 medlemmer. Alle medlemmer skal som normalt vælges på generalforsamlingen.

Leder efter lederen
Lige nu er situationen altså den, at vi ikke er klar med en ny bestyrelse. Vi har personer i kikkerten, er i gang med at spørge os for, og vi er ikke i krise, men vi mangler, at kabalen går op – og vi har endnu ikke fundet vores nye formand. Vi går efter en person, som kan samle klubben og være en leder i bestyrelsen, så vi får det sjovt og så vi præsterer resultater sammen med alle jer øvrige frivillige i klubben.

Vi skal have skabt den holdånd, der sørger for at RTK fortsat bliver ved med at være en lige så god klub, som den er i dag.

Store projekter
Udover alle de praktiske ting med at sørge for, at både udendørs- og indendørs sæson kører godt, så har vi for tiden nogle ekstra store projekter, som sætter krav til både en dygtig bestyrelse, dygtige udvalgsmedlemmer og dygtige ansatte:

 • Ny hal – med fire i stedet for seks baner (her er et særligt udvalg nedsat, og nye medlemmer er på vej ind)
 • DM i veterantennis i starten af august (et udvalg er i gang, og de får brug for rigtig mange frivillige)
 • Kampagne for nye voksne samt nye børn og unge i foråret (både begynderudvalget og juniorudvalget får brug for assistance)
 • Store Åbningsdag, evt. marathondøgn, evt. klubfest og/eller andre samlende arrangementer

Deltag og bidrag
Vi håber, at det lykkes at finde de rette personer til bestyrelsen inden generalforsamlingen. Under alle omstændigheder møder vi ikke op på generalforsamlingen og headhunter den første og bedste, der formaner sig inden for døren. Har vi brug for lidt ekstra tid til at finde den/de rette, så tager vi hellere en ekstraordinær generalforsamling lidt senere. Så mød trygt op, og hør, hvad der rører sig i klubben – og vær i den kommende tid åben for selv at være med til at sørge godt for klubbens liv og aktiviteter ved at melde dig som frivillig i et udvalg eller til afgrænsede opgaver. Jo flere, der bidrager, jo bedre klub får vi.

Finder vi ikke de folk, der skal til, så kan vi selvfølgelig godt komme i en midlertidig ledelsesmæssig krise, men vi håber ikke, det kommer dertil.

Har du ideer, har lyst til at melde dig eller spørgsmål, så kontakt gerne en af os:

Generalforsamlingen finder sted onsdag den 11. marts kl. 19 i Roskilde Boldklubs lokaler ved idrætsparken i Raadmandshaven.