Den mudrede vinter har givet store udfordringer med stien op til RTK-hallen – ikke mindst fordi der har været kørsel med lastbiler. Bestyrelsen har derfor været i dialog med kommunen for at få forbedret adgangsvejen.

Imidlertid har vi selv en udfordring, fordi flere af vores egne medlemmer vælger at køre deres bil helt op til vejen, enkelte for at parkere, mens de spiller, andre for at aflevere eller hente juniorer, der går til træningen.

Ingen af delene er imidlertid tilladt. Parkering – også ved aflevering og hentning – skal foregå på den store parkeringsplads. Der er meget mudret omkring hallen, og kørsel med biler betyder, at området bliver kørt endnu mere op.

Kommunen vil gerne hjælpe med at få adgangsvejen gjort bedre, men det kræver også af os, at vi respekterer ikke at køre op til hallen. Kun ved aflevering og hentning af varer er kørsel tilladt. Vejen skal også være klar til redningskøretøjer, og det har der faktisk været brug for allerede i år. Vi havde en episode med et hjertestop, hvor der kom flere ambulancer. Heldigvis gik det godt.