En gruppe på 5-7 personer skulle gerne vokse til meget mere inden og i uge 8 næste år, hvor Roskilde Tennis Klub har sagt ja til udfordringen med at være vært for en stor international juniorturnering.

Det er en gruppe frivillige uden for bestyrelsen der har påtaget sig opgaven at koordinere begivenheden, der vil tiltrække op til 120 spillere, der udover Danmark kommer fra alle mulige lande i Europa og øvrige verden.

Tirsdag den 31. oktober blev der holdt et møde, hvor en af Danmarks mest erfarne turneringsarrangører, Daniel Mølgaard, kom til Roskilde for at fortælle om, hvad turneringen går ud på og hvad der venter af praktiske opgaver.

Alle disse opgaver går koordinator for arrangør-gruppen, Gitte Martinussen, nu i gang med at skrive ned i en opgaveliste, så vi på en overskuelig måde får et overblik over, hvem der har ansvar for hvad og hvor mange frivillige, der er brug for inden for en række områder.

Aktivering af juniorer og hjælpere

De mange tennisfaglige ting omkring afviklingen af turneringen står Daniel heldigvis for, så det er ikke klubbens ansvar omkring tilmelding og turneringsafvikling.

Men gruppen vil gerne gøre turneringen til en særlig RTK-begivenhed, som vi kan være stolte af bagefter. Og samtidig en begivenhed, hvor klubbens medlemmer får lyst til at komme ud i hallen både og være med, men selvfølgelig også for at se tennis på meget højt plan. Det er en U18 turnering, så man får lejlighed til at se nogle af de spillere, som måske senere kommer til at begå sig godt om seniorer.

Specielt arbejder gruppen på at få aktiveret klubbens juniorer, som jo har vinterferie i uge 8. Så forbered jer allerede på, at der i uge 8 kommer en eller anden form for fællesskabs-oplevelse i uge 8.

Der bliver ”run” på banerne i hallen fra kl. 7 om morgenen, og specielt de første dage helt frem til kl. 23. Senere på ugen, efterhånden som antallet af spillere bliver færre og færre, bliver der frigivet baner om aftenen, og det åbner fx mulighed for et junior aftenarrangement, evt. med overnatning, så det bliver ekstra festligt.

Initiativgruppen

Indtil videre består initiativgruppen af: Gitte Martinussen, Niels Abitz, Jonas Vestermann, Connie Thomsen, Lars Bang, Kim Blicher, Sisse Folmø og Henrik Overgaard. De øvrige i juniorudvalget og flere andre har også givet tilsagn om at hjælpe, og der bliver brug for rigtig mange flere kræfter.

Tag allerede nu fat i Gitte Martinussen, hvis du har lyst til at hjælpe med – enten direkte i gruppen eller i nogle af de undergrupper, der senere bliver dannet eller som praktiske hjælpere i selve ugen. Vi skal fx bruge hjælpere til at styre mad, indretning af hallen, løbende oprydning, vagter til at åbne og lukke, referee-assistenter, hotelaftale, indkøb og aktiviteter for juniorerne. Kender du nogen, der kunne se en fordel i at være med som sponsor, så er det også bare om at sige til. Vi skal også bruge en eller flere til at styre sponsoraktiviteter.

Datoer og tider

Turneringen starter med indskrivning fredagen i uge 7, og lørdag-søndag er der så stor kvalifikation til hovedturneringen, der starter mandag morgen.

Der er semifinaler i single og finale i double om fredagen, og finalen for både piger og drenge er lørdag den 24. februar.

Turneringen er en såkaldt ITF-turnering i kategori ”Grade 5”. Der bliver normalt holdt fire af den slags turneringer i Danmark om året, nemlig uge 7 i KB, uge 25 i Odense, uge 26 i Aarhus og uge 42 i Hørsholm. I år fik Danmark så muligheden for at få tildelt én turnering mere. RTK fik muligheden, og ovenstående gruppe sagde så ja til at sætte det i gang.

De kan imidlertid ikke gøre det alene, så har du mulighed for at sætte en dag i uge 8 af til at hjælpe eller at være med i forberedelserne, så sig til.
Endelig skal de juniorer, der ikke er på vinterferie andre steder, også huske at krydse af i kalenderen, for det bliver en aktiv RTK-junioruge. Du kan også selv bidrage med ideer.

Der kommer mere information, når initiativgruppen har holdt sit næste møde.

Her kan du se, hvem der sidder i initiativgruppen.

På billedet står RTK’s egen Mille Elsborg på toppen af skamlen ved en turnering. Mille er forhåbentlig en af deltagerne i vores egen turnering, der får deltagelse af en masse topjuniorspilllere fra mange lande.