Lørdag den 22. september holder Roskilde Tennis Klub en strategidag, som alle interesserede medlemmer hermed er indbudt til.

Her er altså muligheden for selv at være med til at komme med input og på den måde få indflydelse på, hvordan RTK i fremtiden bliver en endnu bedre klub.

Bestyrelsen har udvalgt en række emner, som der skal arbejdes videre med på strategidagen. Efterfølgende kommer der en proces, hvor interesserede arbejder videre med de enkelte emner hen over efteråret. På den måde håber bestyrelsen på, at vi kommer i mål med de ting, der bliver sat i gang på strategidagen.

Strategidagen afsluttes med fælles middag, så sæt både eftermiddag og aften af.

Alle er velkomne – skriv til Henrik Overgaard på hop@roskildetennisklub.dk, hvis du gerne vil være med.

Strategidagen finder sted kl. 12-17 hos DGI Midt- & Vestsjælland, Helligkorsvej 3, stuen – det er lige over for Gimle på Kildegården. Efterfølgende er der fælles spisning i byen.

Programmet for dagen kommer senere, men her er der emner, der bliver særlig fokus på:

  1. Samarbejde med lokalsamfundet
  2. RTK’s træningskoncept – form og indhold
  3. Fleksible tilbud til medlemmerne
  4. Klubbens frivillige
  5. Talentudvikling
  6. Kapacitet – baner

Frist for tilmelding er torsdag den 6. september.

Kan du ikke deltage på dagen, er du alligevel velkommen til at sende input på forhånd.