Der afholdes også denne vinter en serie af tematræninger, med cheftræner Kim Sverbæk som ankermand. Træningerne vil henvende sig til forskellige spilleniveauer, og have forskellige temaer. Vi er nu nået til vinterens sidste Tematræning.

Datoer: Den 3. april.
Tema: “Serv/Retur og intensitet.
Målgruppe: Stærke motonister og 3.holdsspillere.
Tid: Der trænes fra kl. 8-10.

Der er plads til 8 spillere. Mødetiden er 15 minutter før træningsstart.
Tilmelding foregår efter først-til-mølle princippet, dog forbeholder vi os ret til at sammensætte den mest homogene gruppe af spillere.

Prisen for deltagelse er 130 kr. Beløbet opkræves via faktura fra klubben.

Der skal mindst være 6 tilmeldte, for at træningen gennemføres.

Spørgsmål til træningen kan rettes til Kim Sverbæk på E-mail: Kim@roskildetennisklub.dk.

Sidste tilmeldingsfrist er den 27.marts for begge træninger. Herefter vil man få tilsendt information om holdsammensætning osv. Tilmelding er bindende.

Træning - tema


Indtastninger Træning - tema

  • Hans-Henrik Bülow
  • Gary Banta
  • Henrik Overgaard
  • Kim Blicher
  • Lars Kjærgaard
  • Jonas vestermann
  • Andreas Qvade
  • Jonas vestermann
  • Tomas Møller
  • Bo