IMG_1519Skal du gå til træning til sommer, så er det en af dagene i de sidste 2-3 uger af marts, du skal tilmelde dig. Det gælder for alle medlemmer, børn og unge, motionister, veteraner og 1.-3. holds spillere.

RTK udbyder træning for alle niveauer og styrker, og med et særdeles stærkt trænerteam på plads kan vi se frem til en fantastisk sommersæson.

Træningschef Sisse Folmø starter til udendørs sæsonen, men hun når at være med i sammensætningen af træningsplanen. Hun har også deltaget i et forberedende møde, hvor vi har aftalt den meget overordnede struktur for træningen.

Det bliver en meget åben tilmelding. Det betyder, at træningen for de enkelte alderskategorier ikke på forhånd bliver lagt i faste tidsintervaller. Vi vil gerne have så mange muligheder for deltagelse meldt ind fra alle, så vi kan lave den mest optimale træningsplan.

For juniorerne betyder det, at I skal melde ind alle de dage, I kan og hvor tidligt, I kan være på Dr. Sofies Vej. Det bliver et enormt puslespil at få til at gå op, men det giver den optimalt bedste træningsplan. Også for de voksne gælder, at I skal melde alle dage ind, hvor I kan træne – og så håber vi, at brikkerne falder på plads også for jer.

Minitennis for de mindste bliver fortrinsvis efter kl. 17, da de yngste børn er afhængig af forældre-transport.

Med Sisse Folmø, Kim Sverbæk og Alexander Hansen som fast ansatte råder RTK over et af de stærkeste trænerteams i Danmark. Hertil kommer mange dygtige freelance- og hjælpetrænere, som vi i år vil gøre noget ekstra for – både i forhold til deres egen udvikling men også i forhold til at sikre den røde tråd i RTK’s træning.

Glæd jer til træning i RTK sommeren 2017 – tilmelding åbner som nævnt ca. 10. marts – og der vil være tilmeldingsfrist søndag den 2. april.

Senere åbner vi op for mere træning for de forhåbentlig mange nye, der melder sig ind i RTK i løbet af foråret – det gælder både voksne og børn.