Ifølge Lov nr. 1523 af 27 december 2009 skal der ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse skolre og visse frivillige foreninger med virkning fra den 15. januar 2010 indhentes børneattester på alle som underviser børn under 15 år.

Rekvirering af børneattester sker via politiets hjemmeside  og indsendes af RTK’s klubmedarbejder.

Der er indhentet børneattester januar 2018 på alle trænere, medlemmer af juniorudvalget og RTK’s klubmedarbejder.

Der er senest opdateret i august 2018.