Her kan du læse om principperne for træning i RTK, vores træningsmodel, tilbud og krav inden for hver enkelt gruppe. Som spiller kan man flytte sig fra den ene gruppe til den anden, afhængig af niveau, talent, arbejdsiver og interesse.

Læs mere under de enkelte faner.

Læringsprocessen i tennis i RTK foregår efter følgende model:

 • Leg, leg med bold og motoriske bevægelseskvaliteter
 • Alsidighed

Den trinmæssige tennisudvikling i RTK er baseret på play&stay konceptet.

Play&Stay konceptet er lavet for at tilgodese aldersbestemt træning, og anbefalet af Dansk Tennis Forbund og Team Danmark. Det betyder, at bold og bane er tilpasset børnenes alder og niveau og er med til at sikre, at tennis kan spilles med hinanden hurtigst muligt. Det er erfaringer fremfor alder, som afgør, hvilken bold der er mest hensigtsmæssig at spille med.

RTK-modellen ser således ud:

 • Skumtennis/rød bold
 • Orange bold
 • Grøn bold
 • Gul bold

Det er vigtigt at man mestrer et niveau, før man kan rykke videre til næste niveau. Det er kompetencer, erfaringer og udviklingsniveau, som afgør hvilken bold, der trænes med. Det vil ofte forekomme, at man træner med to boldtyper i samme træningsperiode. Primært på det boldniveau, man er, men af læringsmæssige grunde introduceres det næste boldniveau.

Den aldersmæssige tennisstart kan gøre, at man oplever forskellige forløb igennem de fire boldtrin. Trinenes varighed er forskellige og individuelle.

Tennis for små hænder 3- 7 år

Koncept: Barnet har et familiemedlem med, som også er omklædt og deltager ved at lave øvelser med hinanden.

Indhold:

 • Motoriske lege
 • Løb på forskellige måder
 • Kaste og gribe lege
 • Tennislignende spil

 

Mål:

 • En skabe en sjov start for barn og voksen i Roskilde Tennisklub
 • At skabe interesse for tennis
 • At skabe et fundament for lettere at kunne lære tennis
 • At skabe et fællesskab omkring tennis
 • At skabe forudsætninger for at bruge sin krop i idræt

 

Træning:

 • 1 gang om ugen

Læs mere om “Tennis for 3-7 årige”.

Minitennis 6-10 år

Indhold:

 • Introduktion til forhånd, baghånd, serv og flugtninger
 • Introduktion til tennisspillets bevægelsesmønstre
 • Lære at spille point og konkurrere
 • Lære at samarbejde
 • Lære at lære

 

Mål for træningen:

 • At skabe interesse for tennis
 • At godt humør indgår som et fundament i enhver træning
 • At spillerne får sved på panden hver gang
 • At spillerne får kendskab til alle slag
 • At spillerne lære fordelene af at træne i en gruppe i en individuel sport
 • At udvikle færdigheder som koncentration og fairplay
 • At udvikle fundamentale motoriske færdigheder

 

Træning

 • 1-2 gange. (anbefaler 2 gange)

 

Øvrige tiltag for gruppen:

 • Camps i skoleferier
 • Sociale arrangementer
 • Drop in

Young Guns U8 og U10

Indhold:

 • Videreudvikling af alle slag
 • Lære slagene i forskellige benstillinger og taktiske situationer
 • At se og indse spillet
 • Lære splitstep
 • Lære at holde bolden i gang min. 30 gange med hinanden
 • Lære at slå slagene retningsbestemt. (kryds, longline)
 • Lære at slå slagene med forskelligt spin/slice

 

Mål for træningen:

 • At skabe et sundt træningsmiljø med respekt for hinanden og træneren
 • At skabe glæde og motivation for udvikling og konkurrence
 • At udvikle den enkelte som spiller og som individ
 • At udvikle den enkeltes tennisfærdigheder inde for teknik, taktik, mentalt og fysik
 • At spillerne lære fordelene af at træne i en gruppe i en individuel sport

 

Træning:

 • 2-4 gange pr. uge

 

Øvrige tiltag for gruppen:

 • Camps i skoleferier
 • Holdkampe
 • Sociale arrangementer
 • Mulighed for fysisk træning

 

Krav:

 • Stiller op til holdkampe hvis udtaget
 • Deltager i min. fem turneringer årligt. Internt eller eksternt
 • Minimum to gange ugen

 

Udtagelse:

 • Har aldersbestemt potentiale (Træners vurdering af teknik, motivation, koncentration, fysiske fundament.)

 

Fun, Play & Performance

Indhold:

 • Videreudvikling af alle slag mod perfektionering
 • Mestring af alle slag i alle situationer. (kryds, longline, vinkel, højt, fladt, spin, slice)
 • Udnyttelse af banens geometri
 • Analysering af eget og modstanders spil. Forståelse for egne og modstanders styrker og svagheder
 • Kunne lave en gameplan
 • Indgå i et samarbejde med træner om korte og længere udviklingsplaner
 • Lære adfærd imellem point
 • Lære vigtigheden af grundig forberedelse til træning og kamp, og restitution efter og mellem kampe
 • Lære at forstå det personlige udbytte af træning opad og nedad

 

Mål for træningen:

 • At skabe et sundt træningsmiljø med respekt for hinanden, trænerne og miljøet
 • At skabe glæde og motivation for udvikling og konkurrence
 • At skabe selvstændige spillere, som tager ansvar for egen udvikling
 • At udvikle den enkelte som spiller og som individ
 • At udvikle den enkeltes tennisfærdigheder inde for teknik, taktik, mentalt og fysisk
 • At spillerne lære fordelene af at træne i en gruppe i en individuel sport

 

Træning:

 • 3-5 gange

 

Krav:

 • Deltagelse i fysisk træning
 • Deltagelse i holdkampe hvis udtaget
 • Deltagelse i SM og UM (Sjællandsmesterskaber og Danmarksmesterskaber)
 • Deltagelse i minimum. 10 turneringer årligt
 • Træner minimum tre gange om ugen

 

Øvrige tiltag for gruppen:

 • Camps
 • Sociale arrangementer
 • Individuelle udviklingssamtaler 2 gange årligt
 • Evt. træningslejr

 

Udtagelse til Fun, Play & Performance:

 • Har aldersbestemt potentiale (Træners vurdering af teknik, taktisk forståelse, motivation, koncentration, fysiske fundament.)
 • Tennis har prioritet
 • Spilleren har god opbakning fra familien
 • Spilleren viser stor bevidsthed omkring udvikling af de nødvendige kompetencer

Fun & Play

Indhold:

 • Træningen er tilpasset spillerens interesse, motivation og ambition
 • At skabe spilforståelse
 • Videreudvikling af alle slags
 • Lære at spille kamp

 

Mål for træningen:

 • Spilleren skal have det sjovt
 • Spilleren skal have sved på panden
 • Spilleren skal lære noget
 • Spilleren skal elske spillet
 • Spilleren skal fastholdes i sporten
 • At godt humør indgår som et fundament i enhver træning
 • At spillerne lære fordelene af at træne i en gruppe i en individuel sport

 

Træning:

 • 1-3 gange

 

Øvrige tiltag:

 • Camps i skoleferier
 • Sociale arrangementer
 • Mulighed for fysisk træning
 • Mulighed for holdkampe