Syv medlemmer har sagt ja til at udgøre RTK’s nye bestyrelse. Det er to mere end i dag, og det er samtidig et signal om, at vi overalt i klubben vil arbejde for at skabe mere energi og flere hænder, så vi alle får det sjovere – både når vi spiller og når vi selv er med til at løse opgaver og sætte ting i gang.

Nye i bestyrelsen, der blev valgt på generalforsamlingen onsdag den 11. marts, er Lisbeth Lyme, Flemming Sørensen og Henrik Overgaard, mens Karen Marie Olsen stoppede og fik overrakt tre flasker vin for hendes store arbejde med at koordinere RTK’s mange aktiviteter, en post som Flemming Sørensen nu overtager.

På billedet ses fra venstre: Flemming Sørensen, Per Krogh Rants, Lisbeth Lyme, Folmer Sørensen, Charlotte Aaby Smith, Henrik Overgaard Pedersen og Jan Winther.

Her kan du se nyheden om bestyrelsens øvrige medlemmer og deres poster.

Jan Winther blev formelt valgt til formand for en ny periode på tre år, men bestyrelsen lægger ikke skjul på, at vi arbejder på ikke alene at finde en ny formand, men også på en helt anden model for bestyrelsesarbejdet, så samarbejde, uddelegering, mødestruktur og -ledelse vil gøre det forhåbentlig langt nemmere og langt sjovere at sidde i bestyrelsen i fremtiden.

Jan fortsætter altså den/de kommende måned/er, og det er ikke umuligt, at han også fortsætter i bestyrelsen, når vi finder en ny formand. Det vil den kommende tid vise.

Regnskab og budget blev godkendt – herunder en speciel kontingentforhøjelse på 200 kroner for de af vores medlemmer, der kun er medlemmer om vinteren. Her kan du læse mere om den forhøjelse og begrundelsen for den. Øvrige kontingenter stiger ikke eller kun meget begrænset. Timepriserne for booking i hallen bliver justeret op med fire kroner pr. time og tilsvarende stiger kontrakttimerne for en hel sæson en ganske lille smule.

Formand Jan Winther roste flere gange på generalforsamlingen alt det frivillige arbejde i RTK og det store aktivitetsniveau. Han fortalte om mange af de aktiviteter, der er gang i – ikke mindst det store Danmarksmesterskab for veteraner i august, som bliver en kæmpe begivenhed i Roskilde, og vil kræve mange frivillige kræfter. Det er i dagene 1.-8. august.

Der var også et par beklagelser, fx blev klubbens nye medlems- og bookingsystem taget i brug uden der var helt styr på alle detaljer. Og senere på generalforsamlingen faldt generalforsamlingens eneste rigtige kritiske røster, da det kom til orientering om RTK’s udvidelsesplaner af hallen i Darup. Her syntes mange, at der er sket alt for lidt siden sidste generalforsamling, og en kritisk debat endte med, at der snarest skal udarbejdes en tidsplan for, hvordan projektet skal skride frem.

Dette var lidt af hovedoverskrifterne – ikke et fyldigt referat. Deltagerantallet på generalforsamlingen var 52.

Mvh.
Henrik Overgaard