Flere af RTK’s spillere har oplevet udfordringer med at spille på banerne i Darup i denne uge – altså ikke selve spillet, men at komme ind til banerne.

Selv om adgangen til banerne først skulle lukkes fra lørdag den 30. juni, så har festivalen alligevel spærret adgangen til selve området af og placeret vagter, der i flere tilfælde ikke har været instrueret om, at tennisspillere gerne måtte passere. Mange har også haft udfordringer med at parkere, og desværre har der også været kontroverser mellem vagter og spillere, fordi hverken den ene eller anden gruppe har været ordentligt informeret om, hvem der havde adgang. Det har ikke været sjovt – hverken for de frivillige vagter eller for spillere i RTK.

I RTK har vi ikke fået besked om, at adgangen til parkeringspladsen var spærret. Tværtimod har vi aftalt, at vi havde adgang til området til og med fredag den 29. juni.

Informationen til klubben på forhånd har i det hele taget været sparsom, så vi tager nu en dialog med Roskilde Festival og Roskilde Kommune om at sikre en opgradering til næste år, så både festival og tennisspillere kan være der i ugen op til festival-starten.

Banerne i Darup er nu helt lukket frem til og med tirsdag den 10. juli. Kun banemand Kurt Jensen har adgang.