For mange år siden havde vi i RTK en vandingspris, der gik til den, der i løbet af det seneste år havde været flittigst og bedst til at vande banerne. Sådan en pris har vi ikke længere, men det er mere aktuelt end nogensinde, at vi alle sammen sørger for at vande banen, inden vi begynder at spille. Kun, hvis det netop har regnet og banen i forvejen er våd, er det ikke nødvendigt.

Vanding af banen skal ikke bare være lidt “sjat-vanding” midt på banen, men lidt mere grundigt (gerne op til fem minutter), hvor du kommer rundt i alle hjørner af banen – også bag ved baglinjen.

Vanding gør, at banen er bedre at spille på. Samtidig blæser gruset ikke væk – og det er både en fordel for os i klubben men også for vore naboer, ikke mindst på Dr. Sofies Vej, der får gruset på besøg på deres grunde, hvis vi ikke vander nok. Helt forhindre grus-flugt kan vi ikke, men på et møde med nogle af naboerne har vi lovet at gøre ekstra ud af information om vanding, så udfordringen med grusstøv i området bliver mindre.

Bestyrelsen undersøger desuden andre initiativer, fx ekstra læhegn og om der kan skaffes grus, der binder støvet bedre. Der arbejdes også på at få sat skilte op på banerne, der minder om at vande godt og grundigt.

På mødet med nogle af naboerne kom det også frem, at der enkelte gange er udfordringer med, at tennisspillere parkerer ud for beboernes indkørsler, så de ikke kan komme ud med deres bil. Derfor skal vi selvfølgelig indskærpe over for alle, at vores biler naturligvis skal parkeres, så de ikke er til gene for naboerne.

Men først og fremmest: Vand gerne rigeligt, inden du spiller. Og er det en tør dag, hvor der ikke kommer nogen på banen efter dig selv, så må du rigtig gerne vande efter spillet også. Jo større vandingsindsats, jo færre gener for vores naboer og jo mere grus beholder vi på banerne.

Henrik Overgaard