Marie Hostrup Allerup er uddannet fysioterapeut og har igennem mere end 15 år arbejdet med præstationsfremmende træning af sportsfolk fra forskellige idrætsgrene, genoptræning og behandling af en alsidig og bred vifte af skadesrelaterede problematikker i bevægeapparatet og målgrupper – fra helt små børn til det ældre segment! Desuden er hun i perioder tilknyttet fysioterapeutuddannelsen på Campus Roskilde som underviser bl.a. i sundhedsfremmende og forebyggende tiltag, træningslære- og bevægelsesfaget mv.

I foråret 2020 var der flere medlemmer I klubben (både juniorer og voksen motionister) som stiftede bekendtskab med Maries fysiske træning i folkeparken – og klubben har nu ønsket at fortsætte samarbejdet.

Marie har en vision. Vi skal have fokus på vigtigheden af, at alle børn og unge uanset sportsgren udvikler sig fuldt motorisk, samt forbedrer udnyttelsen af kroppens fulde kapacitet. Herunder hurtighed, udholdenhed, balance, eksplosivitet, styrke, koordination, sansning, smidighed og kontrol – og dermed også paratheden til ny læring. Vi skal skabe naturlig bevægelsesglæde og ”sunde vaner” hos alle børn fra de er 0,1 år! Vi skal forebygge…frem for at genoptræne!!

Desuden er det netop i en sport som tennis væsentligt at have et skadesforebyggende fokus i træningen pga. den meget ensidige belastning af kroppen. Maries tilgang til eget fag, er at vi igennem hele livet kan og skal vedligeholde og udvikle vores krop og hjerne til de belastninger, vi tilfører igennem livet! Men vi skal også lære at lytte til vores krop og give den hvile og restitution, når den efterspørger det!

Marie har et stort drive, motivation og energi på at skabe et spændende, seriøst og udviklende ”fysisk træning”s miljø i RTK for alle som har lyst! Hun var i mange år tilknyttet Team Danmark, som  Moderne Femkæmper – og har derfor både stor teoretisk og praktisk erfaring med træning, mestring og præstation.

I samarbejde med den øvrige tennistræning og trænerteamet, vil der fremadrettet tilbydes fysisk træning 2 dage om ugen i hallen til både juniorer og voksne. Følg med på facebook og hjemmesiden, hvor vi reklamere for fysisk træning med Marie.

Velkommen til Teamet 🙂