Som du kan se, er hjemmesiden helt forandret. Efter en del år med vores gamle side trængte vi til noget nyt. Både fordi de tekniske muligheder nu er meget større, men også fordi, informationerne på den gamle hjemmeside efterhånden var for svære at finde.

Nu har vi i stedet fået en hjemmeside, der fungerer bedre både på computere, mobiltelefoner, tablets og andre enheder. Vi har også fået større muligheder for at vise de vigtigste nyheder på en mere tydelig måde og at I som brugere forhåbentlig nemmere kan finde jeres informationer.

Bestyrelsen har fået Tomas Møller, der selv spiller tennis, til at stå for opbygningen af den nye hjemmeside. Tomas har firmaet Wonline, der netop er specialiseret i at lave hjemmesider. Det er netop Tomas, der laver hopserv på billedet til denne nyhed.

Webgruppen
Bag Tomas står et lille udvalg bestående af Charlotte Aaby Smith fra bestyrelsen, klubmedarbejder Emil Bødker samt tidligere webmaster Henrik Overgaard, der nu er med til at opbygge hjemmeside nummer 3 for RTK.

I hverdagen er det fortsat Emil, der er webmaster, og som står for den daglige opdatering, men Tomas hjælper bagved med det tekniske.

– Vi har nået en nået at få ret mange informationer over på den nye hjemmeside, men der er stadig nogle tomme sider og funktioner, der ikke helt virker efter hensigten. Dem arbejder vi videre med i de kommende dage og uger, siger Tomas Møller.

Ideer
Medlemmerne må meget gerne foreslå nye funktioner på hjemmesiden. Forslag tager vi gerne imod, for vi vil rigtig gerne have, at hjemmesiden bliver mere levende end den gamle. Dog bliver vi nødt til at sige, at vi skal have alle nuværende funktioner og menupunkter til at fungere, inden vi sætter gang i noget helt nyt.

Allerede nu er der dog mulighed for at tage billeder, der vil ryge direkte ind på hjemmesiden. Via Instagram, som mange har downloadet på deres smartphone er det muligt at lægge billeder direkte ind på hjemmesiden. Billederne skal hashtackes #roskildetennisklub.dk. Her kan du læse en vejledning.

Skriv til os
Du kan skrive til webgruppen (Tomas, Charlotte, Emil og Henrik) på mailadressen webgruppen@roskildetennisklub.dk. Her er du meget velkommen til at skrive, hvis du oplever fejl og mangler, for der er rigtig mange sider og vi har haft rigtig travlt, så der er helt sikkert noget, vi har overset. Nogle mangler har vi styr på, men andre har vi kun godt af at blive gjort opmærksom på. Så skriv endelig. Vi vil selvfølgelig også gerne høre, hvis der er noget, I synes er rigtig godt.

Sådan så RTK's hjemmeside ud i det gamle design

Sådan så RTK’s hjemmeside ud i det gamle design