I forbindelse med oprettelse af hold for vinteren 2021, har bestyrelsen sammen med trænerteamet besluttet, at vi fremover vil arbejde for at der oprettes det samme antal hold hvert år for at skabe en ensartethed, men også ud fra et hensyn til banekapacitet, og hvordan vi bedst muligt skaber de bedste muligheder for, at så mange som muligt fra klubben får mulighed for at spille spændende kampe.

Oprettelsen af hold koster klubben penge og fylder meget på banerne. Bestyrelsen har derfor ønsket at forsøge at bruge banekapaciteten bedre og med henblik på i højere grad at lade spilletiden gå til klubbens egne spillere. Derfor er der i vintersæsonen skåret ned på antallet af hold.

Det er også bestyrelsens mål, at Roskilde Tennisklub skal være repræsenteret i højest mulige sportslige række inden for senior og veteran. Det betyder, at vi ønsker at stille med stærkest mulige hold på senior og veteran niveau og skabe kamp om pladserne på holdene, så der også er noget at spille om i de interne kampe.

For motionistholdene er der også et ønske om at kunne være repræsenteret på flere niveauer, så klubbens spillere har muligheden for at kunne spille kampe på et varieret niveau, men der skal også være plads til dem der spiller for hyggens og det sociales skyld.

Bestyrelsen har vurderet, at følgende hold vil være et passende antal, der er afstemt med banekapacitet, samt ønsket om at kunne afholde vores egne kluborienterede arrangementer som UTR og motionistturneringer, hvor vi rammer et stort antal medlemmer. Målet er altså, at vi i stedet for nogle af holdkampene, bruger banekapaciteten til vores egne spillere i interne turneringer.

Vinterhold: 

Seniorhold

Damer 1 og 2

Herre 1 og 2

Veteranhold

40+ mix 1

50+ mix 1

Golden-age 1-2

Sommer:

Seniorhold

Damer 1, 2 og 3

Herre 1, 2 og 3

Veteranhold

40+ mix 1 og 2

50+ mix 1

Goldenage 1-2

40+ herre 1 og (evt. 2)
Evt. +40 dame

Her til vinter er ovenstående hold tilmeldt. Ønsker man at spille på et af holdene, skal man som medlem stille sig til rådighed for de respektive hold, hvor den ansvarlige holdkaptajn får til ansvar at stille med stærkeste opstilling efter ranglister m.m.

Hold veteran-senior tilmelding

Den 1. november mødes juniorudvalget, aktivitetsudvalget og trænerstaben og planlægger vinterens aktiviteter. Herefter vil de forskellige turneringer og andre aktiviteter blive meldt ud, så du ved hvilke muligheder, der er for at få spillet kampe, selvom du ikke kommer på et hold til vinter.