Bestyrelsen har sat penge af til det – men savner nogen til at stå for arrangementet. Kunne de være dig og en makker eller to, der hjalp med denne opgave?

Det handler om en festlig aften for RTK’s mange frivillige – og evt. ægtefæller/partnere.

Bestyrelsen vil meget gerne holde en sammenkomst – men har ikke selv tid til at arrangere.

I sommer blev det forsøgt med et juni-arrangement, men måske var fristen for kort, måske foregår der for meget andet om sommeren. I hvert fald var der for lille tilslutning til at gennemføre. Men feste vil vi gerne – som en lille belønning for årets indsats og for at styrke sammenholdet i klubben.

RTK-hallen er reserveret om eftermiddagen lørdag den 18. januar, hvis der skal spilles tennis først, men bestyrelsen er også åben for alternative ideer.

Frivillighedsarrangementet bliver gennemført, hvis der inden 4. november 2019 har meldt sig interesserede.

Kontakt klubmedarbejder Henrik Overgaard, hvis du/I vil stå for en aften for alle RTK’s frivillige og ansatte.

PS: Billedet er fra en klubfest for en del år siden, men de fire på billedet spiller stadig i klubben og ser lige så unge ud som dengang :-). Det var roser til jer, Aksel, Connie, Hans-Henrik og Helle…