Opdatering af enkelte puljer 3. november: Der er i dag ændret en smule i enkelte af puljerne.

Det drejer sig om herre single (gruppe B1 og B2), dame single (B1 og B2), herre double (A), mix double (A1) og dame double (A2 og B).

Det er normalt ikke muligt at eftertilmelde sig, da det er et stort arbejde at ændre puljerne, når de først er lavet. I år var dog en lille undtagelse, da der manglede lidt deltagere i et par af puljerne, og så fik et par andre eftertilmeldte lov til at komme med alligevel. Men nu er der endegyldigt lukket. Der kommer DIMO igen til sommer.

 

Her er link til siden med alle DIMO-kampene, inklusiv indrapportering af resultater.

 

Den oprindelige tekst, da vinter DIMO puljerne blev offentliggjort:

Der er oprettet 16 puljer fordelt med 38 deltagere i single og 39 par i double, i alt 116 deltagere. Puljestørrelsen er 4-6 deltagere med en tilstræbt ideal størrelse på 5. Mange spillere skønnes at være jævnbyrdige i spillestyrke og for at få bredde i puljerne er der oprettet parallelpuljer.

Vinderne af parallelpuljerne mødes i en finalekamp. I herredouble er der kun tre tilmeldte par og der er endnu åbent for eftertilmeldinger. I puljer med kun fire spillere i herresingle er der også muligt undtagelsesvis at eftertilmelde sig inden 1. november.

Når kampene er spillet, meldes kampresultatet ind (som regel af vinderen) og pointstillingen opdateres hen over sæsonen af webmasteren og DIMO koordinatoren.

Kampene skal være afviklet inden 1. maj (i parallelpuljen 15. april). Deltagerne opfordres til at komme i gang med kampene tidligt i sæsonen, da det ofte kan være svært at booke ledige baner efter jul.

Også i den kommende sæson vil Holte Vinlager sponsorere præmie til vinderne sammen med RTK.

Her kan du se nyheden om vinderne fra sommeren 2017 – husk at hente jeres præmier hos Holte Vinlager, Ringstedgade 37.

Held og lykke – og god kamp.

Steen Øgaard Dahl
DIMO koordinator