Der har i weekenden været afholdt møde med Svogerslev Tennisklub, som reagerede på RTK-bestyrelsens forslag til generalforsamlingen om fremover kun at have sommer- og helårsmedlemmer. Fjernelse af vintermedlemskab vil få store konsekvenser for dem, der i dag er sommermedlem i en anden klub og spiller i RTK om vinteren.

Resultatet af mødet blev en aftale om et tættere samarbejde med Svogerslev – og at bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at medlemskategorien ”vintermedlem” fortsætter. På generalforsamlingen har bestyrelsen stillet forslag om ændrede vedtægter, og det er i vedtægterne, der står, hvilke medlemskaber klubben har. Nu bliver ”vintermedlem” tilføjet igen i forslaget til vedtægtsændringer – sammen med ”sommermedlem”, ”helårsmedlem” og ”passivt medlem”.

”I RTK er vi interesserede i flest mulige tennisspillere, også i Svogerslev, men vi har også sagt til repræsentanterne fra Svogerslev, at vores drift af hallen i dag har nogle andre forudsætninger, end dengang hallen blev opført. Vi er meget pressede på haltid, og derfor er vi nødt til at kigge på behovet for vores helårsmedlemmer, som samlet betaler mere i tenniskontingent og dermed til klubbens drift end et medlem, der er medlem af RTK om vinteren og i en anden klub om sommeren,” siger formand Peter Madsen og fortsætter:

Dialog om samarbejde og haludvidelse

”Vi har imidlertid nu aftalt med Svogerslev hurtigt at gå videre i en dialog om samarbejde, der bl.a. indebærer, at vintermedlemmer fra Svogerslev går aktivt med ind i arbejdet for at sikre en udvidelse af RTK-hallen. Men vi kan også samarbejde på andre områder, fx i forhold til aktiviteter, træning og udnyttelse af sommerbanerne. Det kan sagtens være, at der skal kigges på vores kontingentstruktur, men har vi indendørs baner nok, er vi i RTK jo også glade for at kunne tilbyde plads til medlemmer fra andre klubber i Roskilde og omegn, hvis den økonomiske fordeling samtidig er tilfredsstillende,” siger Peter Madsen.

I alt er der ca. 70 voksne, der er aktive medlemmer om vinteren og passive om sommeren. En stor del af disse medlemmer er sommermedlemmer i en anden klub om sommeren – og Svogerslev har ca. 30 af disse medlemmer.

”Et samarbejde med Svogerslev får forhåbentlig endnu flere i Svogerslev til at starte med at spille tennis, samtidig med at vi får sat endnu mere skub i haludvidelsen,” siger Peter Madsen.

Her kan du se siden med indkaldelse til generalforsamlingen, der finder sted tirsdag den 5. marts kl. 19 i cafeen i idrætsparken i Raadmandshaven. Der er nu kommet beretning for 2018.