En af de tilbagevendende turneringer i Roskilde Tennis Klub er DIMO-turneringen. DIMO står for divisions-motionistturnering og går ud på, at alle deltagere bliver inddelt i puljer (divisioner) efter foregående års resultat samt – for nye deltageres vedkommende – efter formodet spillestyrke.

Information og regler for DIMO-turneringen.

Alle motionistspillere – fra “eksperter” til let øvede og nybegyndere – kan altså komme til at møde spillere på ens eget niveau.

Man sørger selv indbyrdes for at aftale tid og sted for kampenes afvikling, medbringer bolde og rapporterer også efterfølgende selv resultatet her via hjemmesiden. Se under punktet: Indtastning af DIMO-resultater.

DIMO-turneringen arrangeres både indendørs og udendørs. Indendørs betaler deltagerne selv for lyset i hallen.

Pris: Både udendørs og indendørs er gebyret for deltagelse 50 kroner pr. deltager pr. række.

Reglerne er:

Banereservering
Spillerne aftaler og reserverer baner efter gældende tegningsregler. 1½-times banerne på udendørsanlægget i Darup eller 1-times banerne på Dronning Sofies Vej kan anvendes valgfrit. Indendørs er spilletiden altid en time. Som hovedregel bør det igangværende parti, som er påbegyndt inden tiden er udløbet, spilles færdig med mindre andet aftales.

Spilleplan
Spillerne aftaler indbyrdes “tid og sted” for afvikling af kampene, således at “alle har spillet” indenfor den pågældende division i løbet af sommeren/vinteren.

Spilleregler
Der spilles så mange partier som muligt uden inddeling i sæt.

Resultatføring
Der er mulighed for følgende point:

 • 1 point for en spillet kamp
 • 2 point for at tabe med to partier eller mindre
 • 3 for uafgjort
 • 4 for en sejr

Hvis der opstår skader, der forhindrer deltageren i at spille resterende kampe, informeres dette til DIMO koordinatoren. Point til både vinder og taber fra allerede spillede kampe med den nu skadede spiller, udgår af den endelige pointoptælling.

Alle tvivlsspørgsmål vedrørende turneringen afgøres af DIMO-koordinatoren.

Pris:

Både indendørs og udendørs er prisen 50 kr. pr. deltager pr. række.

Tilmelding:
Du tilmelder dig via hjemmesiden.

Tilmeldingsfristen annonceres på hjemmesiden – men er som regel omkring 15. maj (for sommer DIMO) og 15. oktober (vinter DIMO).

Rapportering af resultater
Resultatet indberettes umiddelbart efter kampen – som hovedregel af vinderen med mindre andet aftales. Brug formularen der ses under fanebladet “Indberetning af resultater”.

Pointstillingen ajourføres jævnligt af DIMO koordinatoren – normalt med 2-3 ugers mellemrum. Stillingen kan ses under fanebladene “Puljer single” henholdsvis “Puljer double”.

Afviklingsfrister:

 • Om sommeren: Der er afviklingsfrist 1. oktober.
 • Om vinteren: Der er afviklingsfrist 1. maj

Præmier:
Der er vinpræmier til nr. 1 og 2, hvis halvdelen af puljens kampe er blevet spillet. Dog tildeles vinderen en flaske vin, hvis denne har spillet mere end halvdelen af sine kampe.

Dimo-koordinator
Steen Øgaard Dahl, primært henvendelse på mail:
Mail: dimo@roskildetennisklub.dk.
Tlf. 21 44 69 39.

Dimo - indberet resultat

 

Her kan du se de indberettede resultater:

Kan du ikke se dit eget resultat, umiddelbart efter du har indberettet det, så gå ind på siden igen:

Dato Navn vinder Navn modstander Række Resultat Point vinder Point taber
19/09/2020 Henrik O Søren B HS 9/6 4 1
20/09/2020 Per/Gitte Karen/Peter MD 11-6 4 1
21/09/2020 Bettina Pedersen Lisbeth Vest Rasmussen DS 13-3 4 1
21/09/2020 Bettina Pedersen Lisbeth Vest Rasmussen DS 13-3 4 1
21/09/2020 Ellen og Tage Lisbeth og Søren MD 9-5 4 1
20/09/2020 Per/Gitte Karen/Peter MD 11-6 4 1
18/09/2020 Per/Gitte Lisbeth/Thøger MD 11-2 4 1
16/09/2020 Marie/ Helle Dorthe/Lisbeth DD 8-8 3 3
16/09/2020 Helle Michaelsen Dorthe Rye DS 9-1 4 1
16/09/2020 Marie/ Helle Dorthe/Lisbeth DD 8-8 3 3
16/09/2020 Marie/ Helle Dorthe/Lisbeth DD 8-8 3 3
15/09/2020 Mette Lisbeth DS 8-2 4 1
15/09/2020 Mette Lisbeth DS 8-2 4 1
14/09/2020 Ellen og Tage Liselotte og Niccolo MD 11-4 4 1
14/09/2020 Marianne og Lis Helle og Marie DD 6-3 4 1
14/09/2020 Pernille og Eva Anni og Helle DD 10-2 4 1
13/09/2020 Mia/Margit Tine/Charlotte DD 9-3 4 1
13/09/2020 Pernille g og Kim b Thøger og Lisbeth MD 13-1 4 1
13/09/2020 Pernille g og Kim b Peter m og Karen MD 9-4 4 1
08/09/2020 Henriette/Merete Henriette/Tine DD 11-4 4 1
07/09/2020 Berit Kjær Petersen Mette Pinholt DS 3-3 3 3
09/09/2020 Lene S/Bitten P Mia N/Pernille R DD 11-3 4 1
08/09/2020 Marie/Helle Mia/Margit DD 6-3 4 1
08/09/2020 Susanne Wedum og Gunvor jensen Tine B P og Liselotte Buhl DD 10 - 3 4 1
06/09/2020 Mette Pinholt Jytte DS 6-1 4 1
06/09/2020 Gitte-Maria/Marie Dorte/Lisbeth DD 8-6 4 2
06/09/2020 Mia og Margit Marie og Gitte-Maria DD 7-4 4 1
06/09/2020 Mia og Margit Marie og Gitte-Maria DD 7-4 4 1
04/09/2020 H.H.Bülow Søren Peter Elkjær HS 6-5 4 2
03/09/2020 Pia Anni DS 7-4 4 1
03/09/2020 Henrik O Kasper DB HS 8/6 4 2
02/09/2020 Søren B / Henrik O Per A / Stig N HD 16/0 4 1
02/09/2020 Anni/ Helle Pia/Signe DD 7-5 4 2
02/09/2020 Ellen Anni DS 4-4 3 3
30/08/2020 Henrik O Simon C HS 7/7 3 3
02/09/2020 tove elkjær birgit hillerup møller DS 7/4 4 1
01/09/2020 Charlotte Liselotte DS 13-3 4 1
31/08/2020 Anette Spottag Mette Pinholt DS 7-4 4 1
31/08/2020 Mette Pinholt Tine Bøegh DS 5-3 4 2
25/08/2020 Berit Kjær Petersen Jytte Noer DS 6-2 4 1
30/08/2020 Mia Pierri Naumann og Pernille Rechenbach Jytte Noer og Grete DD 7-6 4 2
30/08/2020 Juanitta Tina Jytte Grethe DD 12-3 4 1
30/08/2020 Tine Bøegh Berit Kjær Petersen DS 9-3 4 1
30/08/2020 Juanitta Tina Jytte Grethe DD 12-3 4 1
30/08/2020 Gunvor og Steen Bitten og Henrik G MD 7-5 4 2
30/08/2020 Charlotte Bettina DS 13-3 4 1
30/08/2020 Lisbeth/Dorte Charlotte/Tine DD 11-7 4 1
25/08/2020 Berit Kjær Petersen Jytte Noer DS 6-2 4 1
25/08/2020 Berit Kjær Petersen Jytte Noer DS 6-2 4 1
26/08/2020 Liselotte Buhl Birthe Møller DD 10-7 4 1
25/08/2020 Berit Kjær Petersen Jytte Noer DS 6-2 4 1
25/08/2020 Berit Kjær Petersen Jytte Noer DS 6-2 4 1
25/08/2020 Berit Kjær Petersen Jytte Noer DS 6-2 4 1
25/08/2020 Anni Dorthe Rye DS 9/3 4 1
24/08/2020 Thomas W Niccolo HS 13-2 4 1
24/08/2020 Ellen/Tage Susanne/Ivan MD 8-3 4 1
17/08/2020 Hanne Jytte Lisbeth Liselotte DD 6-6 3 3
23/08/2020 Lisbeth og Søren Julie og Brian MD 10/9 4 2
23/08/2020 Søren B / Henrik O Søren M / Søren R HD 11/3 4 1
22/08/2020 Søren B / Henrik O Thomas W / Jesper H L HD 12/4 4 1
23/08/2020 Pia W Eriksen Ellen Grønvold DS 6-4 4 2
15/08/2020 Anni Nielsen Merethe Johansen DS 9-1 4 1
22/08/2020 Ellen og Tage Julie og Brian MD 10-4 4 1
13/08/2020 Anni/Helle Karen/Anette DD 8-2 4 1
15/08/2020 Anni Nielsen Merethe Johansen DS 9-1 4 1
13/08/2020 Anni/Helle Karen/Anette DD 8-2 4 1
17/08/2020 Hanne Jytte Lisbeth Liselotte DD 6-6 3 3
16/08/2020 Tina Linders/Juanitta Julsgart Bitten Petersen/Lene Sørenssen DD 6-6 3 3
16/08/2020 Pia og Thomas Grete og Henrik MD 11-6 4 1
13/08/2020 Lene/Bitten Jytte N/Hanne J DD 9-2 4 1
13/08/2020 Lene/Bitten Jytte N/Hanne J DD 9-2 4 1
15/08/2020 Tine Bøegh-Petersen Jytte Noer DS 6-4 4 2
13/08/2020 Anni/Helle Karen/Anette DD 8-2 4 1
13/08/2020 Gunvor jensen og susanne Wedum henritte B Nielsen og Tine Skovgaard DD 11 - 1 4 1
11/08/2020 Anette/Karen Tina/Gitte DD 11-4 4 1
05/08/2020 Juanitta Jytte DS 8-4 4 1
09/08/2020 Marianne og Lis Mia og Margit DD 7-3 4 1
08/08/2020 Henrik og Charlotte Henrik og Grethe MD 7-5 4 1
06/08/2020 Gunvor og Steen Malene og Kenneth MD 13-5 4 1
05/08/2020 Henrik Kolind Simon Christiansen HS 7-5 4 1
05/08/2020 Juanitta Jytte DS 8-4 4 1
05/08/2020 Juanitta Jytte DS 8-4 4 1
02/08/2020 Thomas Winthereik Mads Kristensen HS 6-5 4 2
02/08/2020 Mads Kristensen Hans Henrik Bulow HS 11-3 4 1
01/08/2020 Simon Christiansen Kasper Dall Birch HS 6/5 4 2
01/08/2020 søren peter elkjær thomas _winthereik HS 9/7 4 1
31/07/2020 Gunvor / Steen Grethe / Henrik MD 10-7 4 1
31/07/2020 Liselotte Buhl Tove Elkjær DS 11-2 4 1
30/07/2020 Juanitta Julsgart Mette Pinholt DS 10-7 4 1
30/07/2020 Juanitta Julsgart Mette Pinholt DS 10-7 4 1
30/07/2020 Juanitta Julsgart Mette Pinholt DS 10-7 4 1
22/07/2020 Henrik Andersen Ivan Winther Häuser HS 9-3 4 1
23/07/2020 Jose Maria Barnils Henrik Andersen HS 8-7 4 2
19/07/2020 José Maria Barnils Finn køngerskov HS 10-0 4 1
19/07/2020 Jesper og Thomas Per og Stig HD 8-6 4 1
16/07/2020 Helle Michaelsen Anni Nielsen DS 6-3 4 1
14/07/2020 Helle Michaelsen Merete Johansen DS 11-0 4 1
11/07/2020 Charlotte Mikkelsen Mette Jensen DS 9-2 4 1
14/07/2020 Jan Frederiksen Peter Gottlieb HS 5-0 4 1
13/07/2020 Tine Bøegh & Liselotte Buhl Merete og Henriette DD 7-4 4 1
13/07/2020 Anette Spottag Eisensee Jytte Noer DS 6-3 4 1
11/07/2020 Helle Michaelsen Ellen Grønvald DS 7-5 4 2
11/07/2020 Charlotte Mikkelsen Mette Jensen DS 9-2 4 1
11/07/2020 Helle Michaelsen Ellen Grønvald DS 7-5 4 2
11/07/2020 Tine Bøegh Juanitta Julsgart DS 10-3 4 1
10/07/2020 Juanitta Anette DS 5-4 4 2
10/07/2020 Juanitta Anette DS 5-4 4 2
10/07/2020 Anette Spottag Eisensee Tine Bøegh-Petersen DS 6-5 4 2
09/07/2020 Pernille Eva Pia signe DD 11-3 4 1
08/07/2020 Marie og Helle Charlotte og Tine DD 9-4 4 1
08/07/2020 Marie og Helle Charlotte og Tine DD 9-4 4 1
08/07/2020 Jan Frederiksen Peter Silbye HS 10-2 4 1
06/07/2020 Tine Bøegh & Liselotte Buhl Mette J & Katrine DD 7-6 4 2
05/07/2020 Hans-Henrik Bülow Thomas Winthereik HS 6-5 4 2
05/07/2020 Marianne / Lis Dorte/Lisbeth DD 13-2 4 1
03/07/2020 Lis og Marianne Charlotte og Tine DD 10-3 4 1
24/06/2020 Niccolo og Liselotte Julie og Brian HS 10-6 4 1
02/07/2020 Ivan og Susanne Liselotte og Niccolo MD 7-7 3 3
02/07/2020 Ivan og Susanne Liselotte og Niccolo MD 7-7 3 3
02/07/2020 Steen Ø. Dahl Ivan H. HS 9-4 4 1
02/07/2020 Ivan og Susanne Liselotte og Niccolo MD 7-7 3 3
02/07/2020 Ivan Susanne Liselotte Boas Niccolo HS 7-7 3 3
01/07/2020 Susanne og Ivan Julie og Brian MD 12-6 4 1
01/07/2020 Steen Ø. Dahl Finn Køngerskov HS 6-5 4 2
29/06/2020 Tine Bøegh + Liselotte Buhl Tine S + Henriette DD 9-2 4 1
29/06/2020 Signe/Pia Connie/Ellen DD 10-3 4 1
28/06/2020 Liselotte Boas- Niccolo Lisbeth -Søren MD 11-6 4 1
28/06/2020 Liselotte Boas- Niccolo Lisbeth -Søren MD 11-6 4 1
28/06/2020 Susanne Wedum og Gunvor Jensen Mette Jensen og KatrineRafn DD 8 - 6 4 2
24/06/2020 Ivan Winther Häuser Finn Køngerskov HS 6-3 4 1
27/06/2020 Steen Dahl José HS 5-4 4 2
26/06/2020 Susanne Wedum og Gunvor Jensen Merete Johansen og Henriette Dupont DD 9 - 3 4 1
26/06/2020 Jens Mølgård Thomas Winthereik HS 6-6 3 3
26/06/2020 Pernille og eva Karen og Annette DD 7-4 4 1
25/06/2020 Bjarne Juhl Hansen Jan Frederiksen HS 5/5 3 3
24/06/2020 Ivan Hauser Jose M Barnils HS 6-6 3 3
24/06/2020 Per/Gitte - Pernille/Kim MD 10 - 5 4 1
24/06/2020 Gunvor Jensen og Susanne Wedum Merete Johansen og Henriette Dupont Laursen DD 9/3 4 1
24/06/2020 Niccolo og Liselotte Julie og Brian HS 10-6 4 1
22/06/2020 Lisbeth Liselotte Mia Pernille DD 10-2 4 1
21/06/2020 Ellen Grønvald Merete Johansen DS 9-2 4 1
21/06/2020 Juanitta Tina Pernille Mia DD 11-5 4 1
17/06/2020 Annette/Karen Connie H/Ellen DD 9-6 4 1
17/06/2020 Bjarne Juhl Hansen Peter Gottlieb HS 8/5 4 1
15/06/2020 Henrik Kolind Søren Bros HS 8-2 4 1
13/06/2020 Mette Jensen Bettina Pedersen DS 5-5 3 3
10/06/2020 Juanitta Julsgart Tina Linders Lisebeth Liselotte DD 7-6 4 2
10/06/2020 Signe/Pia Karen/Annette DD 6-6 3 3
10/06/2020 Juanitta Julsgart Tina Linders Lisebeth Liselotte DD 7-6 4 2
09/06/2020 Juanitta Julsgart Berit DS 9-1 4 1
08/06/2020 Bjarne Juhl Hansen Peter Silbye HS 10/3 4 1
07/06/2020 Mette Jensen Liselotte Boas DS 12-3 4 1
06/06/2020 Ellen Grønvald Dorte Rye Jensen DS 9-3 4 1
05/06/2020 Bettina Pedersen Liselotte Boas DS 7-5 4 2
01/06/2020 Liselotte Boas Lisbeth Vest DS 10-3 4 1

Listen kan være svær at se i sin fulde bredde på små skærme, fx mobiltelefoner.

Sommeren 2020 Optalt: 15 sept
Herresingle A1 Email Telefon Point
Henrik Overgaard Pedersen henrikop@live.dk 91547776 7
Simon Christiansen romersk@live.dk 23807590 8
Søren Bros soerenbros@gmail.com 20936356 1
Kasper Dall Birch Kasperdalll17@gmail.com 26174679 3
Henrik Kolind Kolindhenrik@gmail.com 20106688 8
Herresingle B1 Email Telefon Point
Thomas Winthereik Thomaswinthereik@gmail.com 61696021 15
Søren Peter Elkjær elkjaer@dadlnet.dk 21462142 6
Jens Mølgaard translat@mail.dk 24848935 3
Hans-Henrik Bülow hhbulow@dadlnet.dk 25787850 9
Mads Kristensen madsvkr@gmail.com 23312376 6
Niccolo Felici niccolofelici@me.com 40105577 1
Herresingle B2 Email Telefon Point
Finn Køngerskov finn.k@godmail.dk 22320403 4
Ivan Winther Häuser ih@ivan-hauser.dk 40342496 9
José Maria Barnils jose.aino@mail.dk 21451383 13
Henrik Andersen h.i.andersen@hotmail.com 93864606 6 (skadet 28 aug)
Steen Ø. Dahl steendahl4000@gmail.com 21446939 12
Herresingle C Email Telefon Point
peter gottlieb pngnic@gmail.com 42676470 2
Peter Silbye peter_silbye@dadlnet.dk 23310186 2
Jan Frederiksen jpf@beierholm.dk 22189708 11
Bjarne Juhl Hansen bjhansen07@gmail.com 46355071 11
Bjarne Christiansen cbjarne@hotmail.com 26215873 0
Damesingle A Email Telefon Point
Anni Nielsen Anni.massoer@gmail.com 40594642 13
Dorte Rye Jensen ryejensen@gmail.com 21787596 2
Pia W Eriksen pia123winther@yahoo.dk 28490464 8
Ellen Grønvald ellen.groenvald@gmail.com 24483733 15
Merete Johansen Mjh@cancer.dk 28920863 3
Helle Michaelsen helle.michaelsen@privat.dk 27130833 12
Damesingle B1 Email Telefon Point
Jytte Noer rgjn@roskilde-gym.dk 29616671 5
Berit Kjær Petersen Bkpete@gmail.com 29494419 9
Mette Pinholt Mettepinholt@jubii.dk 25116647 13
Anette Spottag anette.spottag@molnlycke.com 20260141 14
Tine Bøegh-Petersen tineboegh@tineboegh.dk 40448929 16
Juanitta Julsgart julsgart@gmail.com 61621804 17
Damesingle B2 Email Telefon Point
Lisbeth Vest Rasmussen Brosrasmussen@gmail.com 50496356 2
Charlotte Mikkelsen Mikkelsen10@icloud.com 21179420 12
Mette Jensen mette.j@visma.com 41914373 12
Bettina Pedersen Bettinasnye@gmail.com 40879261 8
Liselotte Boas Liselotte.boas@gmail.com 28358833 8
Damesingle C Email Telefon Point
Birgit Hillerup Møller Bhm@cahla.dk 40418560 1
Karin Aagesen Vang84@gmail.com 21690472 0
Liselotte Buhl liselotte.buhl@gmail.com 41126070 8
Tove Elkjær tovege@gmail.com 93962146 5

Listen kan være svær at se i sin fulde bredde på små skærme, fx mobiltelefoner.

Sommeren 2020 Optalt: 15 sept
Damedouble A1 Email Telefon Double makker Email Telefon Point
Helle Groth Arentoft Hgrothar12ft@gmail.com 29409046 Anni Nielsen Anni.massoer@gmail.com 40594642 9
Ellen Grønvald familiengronvald@gmail.com 24483733 Conni Haugbølle skadet 2. august 21452836 2 (udgår 2/8)
Gitte Martinussen gt.martinussen@gmail.com 20954727 Tina Dilling dilling_1@hotmail.com (Tina skadet) 28991467 1 (skadet 15/9)
Karen Marie Olsen Karenmarie10bolsen@gmail.com 20218121 Annette Lykkemark a_lykkemark@hotmail.com 61689654 13
Eva B Jensen Evabjensen17@gmail.com 21786804 Pernille Grønfeldt 30756227 12
Pia W Eriksen pia123winther@yahoo.dk 28490464 Signe B Muller signebm@live.dk 52177800 10
Damedouble A2 Email Telefon Double makker Email Telefon Point
Marie Schwartz Sandalschwartz@hotmail.com 60607346 Gitte-Maria B.Philipsen Gittemaria@hotmail.com 5
Margit Pedersen Pedersen333@gmail.com 40422934 Mia Boholdt Petersen 10
Dorte Rye Jensen ryejensen@gmail.com 21787596 Lisbeth Lyme lisbeth@lyme.biz 24661612 7
Lis Daugaard Daugaardjohansen@gmail.com 51702320 Marianne Christensen Fredes@hotmail.dk 27813223 16
Helle Michaelsen helle.michaelsen@privat.dk 27130833 Marie Hostrup Allerup mariefemkampdk@yahoo.com 51300980 9
Charlotte Mikkelsen Mikkelsen10@icloud.com 21179420 Tine Schmidt Mail@sopoli.dk 22277556 4
Damedouble B1 Email Telefon Double makker Email Telefon Point
Tine Bøegh-Petersen tineboegh@tineboegh.dk 40448929 Liselotte Buhl Liselotte.buhl@gmail.com 41126070 13
Gunvor Jensen GunvorRJ@gmail.com 26461049 Susanne Wedum Swedum@hotmail.com 51356023 16
Mette Jensen mette.j@visma.com 41914373 Katrine Rafn katrinerafn@hotmail.com 40762138 4
Merete Johansen Mjh@cancer.dk 28920863 Henriette Dupont Laursen Henriettedupont@hotmail.com 28926265 6
Henriette Bremer Nielsen Heggien@hotmail.com 40612059 Tine Skovgaard tinelarsen71@gmail.com 31331025 3
Damedouble B2 Email Telefon Double makker Email Telefon Point
Jytte Noer rgjn@roskilde-gym.dk 29616671 Hanne Jakobsen hanne.jak@me.com 21678567 7
Liselotte Boas Liselotte.boas@gmail.com 28358833 Lisbeth Vest Rasmussen Brosrasmussen@gmail.com 50496356 9
Lene Sørensen lenehs63@gmail.com 40767622 Bitten Petersen bittenapetersen@youmail.dk 60768411 11
Juanitta Julsgart julsgart@gmail.com 61621804 Tina Linders Tinalinders@startmail.com 29132445 15
Mia Pierri Naumann miapierri@gmail.com 40119692 Pernille Rechenbach Pernille.Rechenbach@live.dk 40444024 7
Herredouble A Email Telefon Double makker Email Telefon Point
Søren Rasmussen skrasmus10@gmail.com 24787563 Søren Michaelsen soeren.michaelsen@mail.dk 40306352 1
Thomas Winthereik thomaswinthereik@gmail.com 61696021 Jesper Horn Larsen andehorn@gmail.com 23317026 5
Stig Nielsen roksop@live.dk 40570484 Per Akselbo akselbo@post4.tele.dk 40458870 3
Søren Bros soerenbros@gmail.com 20936356 Henrik Overgaard henrikop@live.dk 91547776 12
Henrik Goetke henrik.goetke@gmail.com 27213020 Martin Mølgaard Glowby8@hotmail.com 31252323 0
Mixdouble A1 Email Telefon Double makker Email Telefon Point
Brian Nielsen hdg.brian@gmail.com 40574498 Bente Birk bente.birk@hotmail.com 31906216 0
Jesper Christensen hsg91jesper@hotmail.com 40631669 Marianne Christensen fredes@hotmail.dk 27813223 0
Margit Pedersen Pedersen333@gmail.com 40422934 Morten Lyebalk 0
Tina Dilling dilling_1@hotmail.com (skadet) 28991467 Søren Rasmussen skrasmus10@gmail.com 24787563 0 (skadet 15/9)
Anni Nielsen Anni.massoer@gmail.com 40594642 Hans-Henrik Hhbulow@dadlnet.com 25787850 0
Mixdouble A2 Email Telefon Double makker Email Telefon Point
Lisbeth Lyme Lisbeth@lyme.biz 24661612 Thøger Lyme Lyme@visility.com 31792792 1
Karen Marie Olsen Karenmarie10bolsen@gmail.com 20218121 Peter Madsen Fraordtilhandling@icloud.com 23312783 1
Kim Blicher kim.blicher@georgfischer.com 40408893 Pernille Grønfeldt pernillegroenfeldt@mail.dk 30756227 9
Gitte Martinussen gt.martinussen@gmail.com 20954727 Per Kronborg 23710527 4
Eva B Jensen Evabjensen17@gmail.com 21786804 Kasper Dall Birch 26174679 0 (udgår 13/9)
Mixdouble B1 Email Telefon Double makker Email Telefon Point
Julie Vesterlyng Julie_vesterlyng@hotmail.com 23282828 Brian Yttesen Bryttesen@gmail.com 50815030 5
Ivan Winther Häuser ih@ivan-hauser.dk 40342496 Susanne Sauer sauerdk2yahoo.com 29254113 8
Lisbeth Vest Rasmussen Brosrasmussen@gmail.com 50496356 Søren Bros sorenbros@gmail.com 20936356 5
Niccolo Felici niccolofelici@me.com 40105577 Liselotte Boas Liselotte.boas@gmail.com 28358833 12
Ellen Grønvald ellen.groenvald@gmail.com 24483733 Tage Nilsson tage.m.nilsson@gmail.com 30706795 12
Mixdouble B2 Email Telefon Double makker Email Telefon Point
Pia W Eriksen pia123winther@yahoo.dk 28490464 Thomas Winthereik thomas@winthereik.dk 61696021 4
Henrik Overgaard Pedersen henrikop@live.dk 91547776 Grethe Kjølby kjolby@forhandle.dk 50850554 3
Bitten Petersen Bittenapetersen@youmail.dk 60768411 Henrik Gøtke henrik.goetke@gmail.com 27213020 2
Gunvor Rokkjær Jensen GunvorRJ@gmail.com 26461049 Steen Øgaard Dahl Steendahl4000@gmail.com 21446939 12
Charlotte Mikkelsen Mikkelsen10@icloud.com 21179420 Henrik Andersen h.i.andersen@hotmail.com 93864606 4 (Henrik skadet 28 aug)
Kenneth Lundø klundoe@hotmail.com 21971070 Malene Lundø 1

 

 

Tilmelding er nu slut.

Deltager du i mere en én række, skal du udfylde og sende formularen for hver række, du tilmelder dig.

 

 

 

 

Her kan du se antallet af tilmeldte, efterhånden som de melder sig. Kan du ikke se din egen tilmelding, lige efter du har tilmeldt dig, gå ind på siden igen eller tryk F5 på dit tastatur.

Navn: Række: Navn på evt. doublemakker:
Brian Nielsen Mixdouble Bente Birk
Jesper Christensenf Mixdouble Marianne Christensen
Jens Mølgaard Herresingle  
Jytte Noer Damedouble Hanne Jakobsen
Jytte Noer Damesingle  
peter gottlieb Herresingle  
Søren Rasmussen Herredouble Søren Michaelsen
Marie Schwartz Damedouble Gitte-Maria B.Philipsen
Birgit Hillerup Møller Damesingle  
Margit Pedersen Mixdouble Morten Lyebalk
Hans-Henrik Bülow Herresingle  
Berit Kjær Petersen Damesingle  
Finn Køngerskov Herresingle  
Julie Vesterlyng Mixdouble Brian Yttesen
p Herresingle  
Ivan Winther Häuser og Susanne sauer Mixdouble susanne sauer
Ivan Winther Häuser Herresingle  
Margit Pedersen Damedouble Mia Boholdt Petersen
Tina Dilling Mixdouble Søren Rasmussen
Lisbeth Lyme Mixdouble Thøger Lyme
Helle Groth Arentoft Damedouble Anni Nielsen
Anni Nielsen Mixdouble Hans-Henrik
Anni Nielsen Damesingle  
Tine Bøegh-Petersen Damesingle  
Tine Bøegh-Petersen Damedouble Liselotte Buhl
Thomas Winthereik Herredouble Jesper Horn Larsen
Kasper Dall Birch Herresingle  
Ellen Grønvald Damedouble Conni Haugbølle
Stig Nielsen Herredouble  
Kim Blicher Mixdouble Pernille Grønfeldt
Gitte Martinussen Damedouble Tina Dilling
Henriette Bremer Nielsen Damedouble Tine Skovgaard
Lisbeth Vest Rasmussen Mixdouble Søren Bros
Henrik Overgaard Pedersen Mixdouble Grethe Kjølby
Henrik Overgaard Pedersen Herresingle  
Mette Pinholt Damesingle  
Niccolo Felici Mixdouble Liselotte Boas
Thomas Winthereik Herresingle  
Karen Marie Olsen Mixdouble Peter Madsen
Karen Marie Olsen Damedouble Annette Lykkemark
Gitte Martinussen Mixdouble Per Kronborg
Eva B Jensen Mixdouble Kasper Dall Birch
Eva B Jensen Damedouble Pernille Grønfeldt
Simon Christiansen Herresingle  
Bitten Petersen Mixdouble Henrik Gøtke
Liselotte Buhl Damesingle  
Mads Kristensen Herresingle  
Søren Bros Herresingle  
Søren Bros Herredouble Henrik Overgaard
Jan Frederiksen Herresingle  
Bjarne Juhl Hansen Herresingle  
BJarne Christiansen Herresingle  
Anette Spottag Damesingle  
Dorte Rye Jensen Damedouble Lisbeth Lyme
Henrik Andersen Herresingle  
Lis Daugaard Damedouble Marianne Christensen
Per Akselbo Mixdouble  
Per Akselbo Herredouble  
Mia Pierri Naumann Damedouble Pernille Rechenbach
Lisbeth Vest Rasmussen Damesingle  
José Maria Barnils Herresingle  
Dorte Rye Jensen Damesingle  
Charlotte Mikkelsen Damesingle  
Pia W Eriksen Mixdouble Thomas Winthereik
Pia W Eriksen Damedouble Signe B Muller
Pia W Eriksen Damesingle  
Gunvor Rokkjær Jensen Mixdouble Steen Øgaard Dahl
Gunvor Jensen Damedouble Susanne Wedum
Liselotte Boas Damedouble Lisbeth Vest Rasmussen
Lene Sørensen Damedouble Bitten Petersen
Ellen Grønvald Mixdouble Tage Nilsson
Ellen Grønvald Damesingle  
Mette Jensen Damedouble Katrine Rafn
Mette Jensen Damesingle  
Tove Elkjær Damesingle  
Søren Peter Elkjær Herresingle  
Henrik Goetke Herredouble Martin Mølgaard
Helle Michaelsen Damedouble Marie Hostrup Allerup
Juanitta Julsgart Damedouble Tina Linders
Juanitta Julsgart Damesingle  
Charlotte Mikkelsen Mixdouble Henrik Andersen
Charlotte Mikkelsen Damedouble Tine Schmidt
Niccolo Felici Herresingle  
Henrik Kolind Vælg herunder  
Bettina Pedersen Damesingle  
Karin Aagesen Damesingle  
Steen Ø. Dahl Herresingle  
Merete Johansen Damedouble Henriette Dupont Laursen
Merete Johansen Damesingle  
Helle Michaelsen Damesingle  
Liselotte Boas Damesingle  
Henrik - test Herresingle  
Vinteren 2019/20 Optalt: 11. maj (slut)
Herresingle A Email Telefon Point
Simon Christiansen romersk@live.dk 23807590 9
Torben Nielsen torbennielsen2@icloud.com 40135645 8
Søren Rasmussen Skrasmus10@gmail.com 24787563 2
Steen Lindegaard slindega64@gmail.com 61223315 3
Herresingle B Email Telefon Point
Camil Hesse Camil.m.hesse@gmail.com 31902111 7
Søren Peter Elkjær elkjaer@dadlnet.dk 21462162 16
Steen Ø. Dahl steendahl4000@gmail.com 21446939 8
H.H.Bülow hhbulow@dadlnet.dk 25787850 8
Erik G. Andersen erikgandersen@hotmail.com 23927501 4
Herresingle C Email Telefon Point
Jens-Peter Pedersen Jpppuy@gmail.com 40207674 0
Bjarne Juhl Hansen bjhansen07@gmail.com 46355071 1
Kim Hübertz Werup Kwerup@hotmail.com 27622007 0
Kasper Dall Birch kasperdalll17@gmail.com 26174679 4
Damesingle A1 Email Telefon Point
Gunvor Jensen gunvorRj@gmail.com 26461049 7
Eva Sørensen eva@ruc.dk 22420225 4 (28/4 -skadet)
Helle Michaelsen helle.michaelsen@privat.dk 27130833 15
Ellen Grønvald familiengronvald@gmail.com 24483733 15
Charlotte Mikkelsen Mikkelsen10@icloud.com 21179420 10
Tine Bøegh-Petersen tineboegh@tineboegh.dk 40448929 0 (20/1 – udgået)
Damesingle A2 Email Telefon Point
Lisbeth Lyme lisbeth@lyme.biz 24661612 12
Anni Nielsen Anni.massoer@gmail.com 40594642 14
Dorte Rye Jensen ryejensen@gmail.com 21787596 8
Pia Winther Eriksen pia123winther@yahoo.dk 28490464 9
Bettina Pedersen bettinasnye@gmail.com 40879261 6
Damesingle B Email Telefon Point
Mette Jensen mette1974@hotmail.com 41914373 10
Lotte Hedeboe Hansen lotte.hedeboe@gmail.com 23228775 0 (skadet 15 feb)
Liselotte Boas Liselotteboas@gmail.com 28358833 9
Lisbeth Vest Rasmussen Brosrasmussen@gmail.com 50496356 2
Henriette Bremer Nielsen Heggien@hotmail.com 40612059 4
Fleur Pearson pearsonfleur@gmail.com 40460098 2

 

Vinteren 2019/20 Optalt: 11. maj (slut)
Damedouble A1 Email Telefon Double makker Email Telefon Point
Helle Groth Arentoft Hgrothar12ft@gmail.com 29409046 Anni Nielsen Anni.massoer@gmail.com 40594642 16
Marianne Christensen Fredes@hotmail.dk 27813223 Lis Daugaard Daugaardjohansen@gmail.com 51702320 14
Ellen Grønvald familiengronvald@gmail.com 24483733 Helle Michaelsen helle.michaelsen@privat.dk 27130833 12
Dorte Rye Jensen ryejensen@gmail.com 21787596 Lene Pearson (skadet) joe-pearson@pc.dk 23116623 4 (udgår 23 april)
Eva B Jensen Evabjensen17@gmail.com 21786804 Line Correll Line.correll@gmail.com 61139129 8 (skadet)
Damedouble A2 Email Telefon Double makker Email Telefon Point
Karen Marie Olsen Karenmarie10bolsen@mail.com 20218121 Annette Lykkemark A_lykkemark@hotmail.com 61689654 3
Gitte Martinussen gt.martinussen@gmail.com 20954727 Gitte-Maria B. Phillipsen 26232350 3
Tina Dilling Dilling_1@hotmail.com 28991467 Christina Monrad P. christinamonrad@hotmail.com 21678538 16
Mia Boholdt-Petersen Mia.bop@yahoo.com 52190286 Marie Schwartz Sandalschwartz@hotmail.com 60607346 9
Pernille Grønfeldt pernillegroenfeldt@mail.dk 30756227 Margit Pedersen pedersen333@gmail.com 40422934 6
Damedouble B Email Telefon Double makker Email Telefon Point
Pia W Eriksen pia123winther@yahoo.dk 28490464 Signe B Muller signebm@live.dk 52177800 udgået 30 dec
Bettina Pedersen bettinasnye@gmail.com 40879261 Gitte Østerby Henningsen gitte.henningsen@gmail.com 28236660 5
Fleur Pearson joe-pearson@pc.dk 40460098 Lene Pearson joe-pearson@pc.dk 23116623 Udgået 20. jan
Bitten Petersen Bittenapetersen@youmail.dk 60768411 Lene Sørensen lenehs63@gmail.com 40767622 2
Charlotte Mikkelsen Mikkelsen10@icloud.com 21179420 Tine Schmidt Olsen Mail@sopoli.dk 22277556 8
Damedouble C Email Telefon Double makker Email Telefon Point
Lotte Hedeboe Hansen lotte@hedeboe@gmail.com 23228775 Anette Vest anettevest@youseepost.dk 20535939 3 (Lotte skadet 15. feb)
Henriette Bremer Nielsen Heggien@hotmail.com 40612059 Tine Skovgaard Tinelarsen71@gmail.com 31331025 6
Liselotte Boas Liselotteboas@gmail.com 28358833 Lisbeth vest Rasmussen Brosrasmussen@gmail.com 50496356 10
Mette Jensen mette1974@hotmail.com 41914373 Berit Kjær Petersen 29494419 12
Herredouble A Email Telefon Double makker Email Telefon Point
Torben Nielsen torbennielsen2@icloud.com 40135645 John Sørensen johnsore@post1.tele.dk 61247073 8
Søren Rasmussen Skrasmus10@gmail.com 24787563 Søren Michaelsen soeren.michaelsen@mail.dk 40306352 5
Henrik Overgaard hop@roskildetennisklub.dk 91547776 Søren Bros soerenbros@gmail.com 20936356 11
Philip Friis-Hansen phfriis@gmail.com 20887600 Niels Erstrup Rasmussen nielserstrup@yahoo.com 22700753 3
Tom Damgaard tom.damgaard@gmail.com 28600049 Thomas Stilling 61260375 15
Herredouble B Email Telefon Double makker Email Telefon Point
Peter Thornholm (sub for Santos) peter@thornholms.dk 40868595 Jan Bagge Petterson janbaggepetterson@gmail.com 25450440 12
Thomas Winthereik thomaswinthereik@gmail.com 61696021 Jesper Horn Larsen andehorn@gmail.com 23317026 6
Jens Olsen jo@protra-group.com 20409723 Ole Bæk Rasmussen olebr4000@gmail.com 23425802 4
Henrik Gøtke henrik.goetke@gmail.com 27213020 Thomas Brix 20494780 3
Flemming Grøntoft fgrontoft@tunenet.dk 31596427 Kasper Dall Birch kasperdalll17@gmail.com 26174679 1
Mixdouble A1 Email Telefon Double makker Email Telefon Point
Torben Nielsen torbennielsen2@icloud.com 40135645 Margrethe Tougaard 29724712 4
Søren Rasmussen Skrasmus10@gmail.com 24787563 Tina D Dilling_1@hotmail.com 28991467 2
Camil Hesse Camil.m.hesse@gmail.com 31902111 Eva B. Jensen Evabjensen17@gmail.com 21786804 0
Karen Marie Olsen Karenmarie10bolsen@gmail.com 20218121 Peter Madsen Fraordtilhandling@icloud.com 23312783 0
Mixdouble A2 Email Telefon Double makker Email Telefon Point
Marie Schwartz Sandalschwartz@hotmail.com 60607346 Flemming Sørensen Flemming@flemso.dk 25886996 9
Anni Nielsen Anni.massoer@gmail.com 40594642 Hans Henrik Bülow 25787850 9
Jesper Christensen Hsg91jesper@hotmail.com 40631669 Marianne Christensen Fredes@hotmail.dk 27813216 4
Gitte Martinussen gt.martinussen@gmail.com 20954727 Per Kronborg 23710527 8
Kim Blicher kimblicher@georgfischer.com 40408893 Pernille Grønfeldt pernillegroenfeldt@mail.dk 30756227 4
Mixdouble B1 Email Telefon Double makker Email Telefon Point
Liselotte Buhl liselotte.buhl@gmail.com 41126070 Thomas Brix thbrix@gmail.com 20494780 5
Gunvor Jensen gunvorRj@gmail.com 26461049 Steen Ø. Dahl steendahl4000@gmail.com 21446939 11
Bitten Petersen Bittenapetersen@youmail.dk 60768411 Henrik Gøtke henrik.goetke@gmail.com 27213020 2
Ellen Grønvald familiengronvald@gmail.com 24483733 Tage Nilsson tage.m.nilsson@gmail.com 30706795 9
Mixdouble B2 Email Telefon Double makker Email Telefon Point
Henrik Bjørnskov Hbjskov@gmail.com 22137282 Dorthe Louise Madsen Dorthelou@hotmail.com 22161104 2
Charlotte Mikkelsen Mikkelsen10@icloud.com 21179420 Henrik Andersen H.i.andersen@hotmail.com 93864606 2
Lisbeth Lyme lisbeth@lyme.biz 24661612 Thøger Lyme lyme@visility.com 31792792 16
Thomas Winthereik thomaswinthereik@gmail.com 61696021 Pia Winther Eriksen pia123winther@yahoo.dk 28490464 9
Henrik Overgaard hop@roskildetennisklub.dk 91547776 Grethe Kjølby kjolby@forhandle.dk 50850554 8

 

Listen kan være svær at se i sin fulde bredde på små skærme, fx mobiltelefoner.

Sommeren 2019 Optalt:  1 oktober
Herresingle A1 Email Telefon Point
Andreas Schou andreas_hq@hotmail.com 51616514 10
Henrik Overgaard hop@roskildetennisklub.dk 91547776 16
Alastair Cunningham acunningham@protonmail.com 447517336980 5
Kasper Billeskov kasper@kabill.com 20498240 2
Simon Christiansen romersk@live.dk 23807590 10
Herresingle A2 Email Telefon Point
Søren Peter Elkjær elkjaer@dadlnet.dk 21462162 3
Henrik Simonsen Henrik.simonsen@conti.de 40252554 20
Jose Maria Barnils Jmb@njordlaw.com 21451383 5
Søren Bros soerenbros@gmail.com 20936356 11
Henrik Kolind Kolindhenrik@gmail.com 20106688 3
Steen Lindegaard slindega64@gmail.com 61223315 11
Herresingle B Email Telefon Point
Finn Køngerskov finn.k@godmail.dk 22320403 6 (skadet 14 aug)
Tom Laugesen tom.laugesen@gmail.com 20635228 8
Rune Juul Laugesen rune@juul-laugesen.eu 23409356 11
Steen Øgaard Dahl steendahl4000@gmmail.com 21446939 18
Hans-Henrik Bülow hhbulow@dadlnet.dk 25787850 10
Jens Mølgaard translat@mail.dk 24848935 9
Thomas Winthereik thomaswinthereik@gmail.com 61696021 12
Herresingle C Email Telefon Point
Peter Silbye peter_silbye@dadlnet.dk 23310186 3
Bjarne Juhl Hansen bjhansen07@gmail.com 46355071 10
Jan Frederiksen jpf@beierholm.dk 22189708 12
Bjarne Christiansen cbjarne@hotmail.com 26215873 6
Lars Rath Larsrath@mail.tele.dk 23237040 0 (skadet 17 aug)
Damesingle A1 Email Telefon Point
Tine Schmidt olsen Mail@sopoli.dk 22277556 9
Helle Michaelsen helle.michaelsen@privat.dk 27130833 16
Mia Boholdt-Petersen Mia.bop@yahoo.com 52192439 0
Pia Winther Eriksen pia123winther@yahoo.dk 28490464 14
Gunvor Rokkjær Jensen GunvorRJ@gmail.com 26461049 7
Charlotte Mikkelsen Mikkelsen10@icloud.com 21179420 9
Damesingle A2 Email Telefon Point
Anette Spottag Eisensee anette.spottag@molnlycke.com 20260141 2
Ellen Grønvald familiengronvald@gmail.com 24483733 16
Merete Johansen mjh@cancer.dk 28920863 2
Tine Bøegh-Petersen tineboegh@tineboegh.dk 40448929 0 (skadet 24/7)
Anni Nielsen Anni.massoer@gmail.com 40594642 9
Dorte Rye Jensen ryejensen@gmail.com 21787596 6
Damesingle B1 Email Telefon Point
Susan Junge Simonsen Susan.junge.hotmail 30272166 7
Mette Pinholt Mettepinholt@jubii.dk 25116647 20
Gitte Østerby Henningsen gitte.henningsen@gmail.com 28236660 6
Jytte Noer Larsen rgjn@roskilde-gym.dk 29616671 3
Lisbeth Vest Rasmussen Brosrasmussen@gmail.com 50496356 2
Birgitte Ankjaergaard bigittr.grum@gmail.com 51291626 17
Damesingle B2 Email Telefon Point
Fleur Pearson pearsonfleur@gmail.com 40460098 7
Mette Jensen Mette1974@hotmail.com 41914373 9
Tina Linders Tina Linders1@gmail.com 29132445 4 (skadet 27/7)
Bettina Pedersen bettinasnye@gmail.com 40879261 16
Henriette Damsgaard Hd@buddeschou.dk 31233348 6
Damesingle C Email Telefon Point
Barbara Bendtsen barbara.bendtsen@gmail.com 60226206 15
Berit Kjær Petersen bkpete@gmail.com 29494419 11
Juanitta Julsgart Julsgart@gmail.com 61621804 10 (skadet 24/9)
Birgit Hillerup Møller bhm@cahla.dk 40418560 9
Liselotte Boas liselotteboas@gmail.com 28358833 9

 

 

 

Listen kan være svær at se i sin fulde bredde på små skærme, fx mobiltelefoner.

Sommeren 2019 Optalt:  1 okt.
Damedouble A1 Email Telefon Double makker Email Telefon Point
Mia Boholdt-Petersen Mia.bop@yahoo.com 52192439 Margit Pedersen 0
Karen Marie  Olsen Karenmarie10bolsen@gmail.com 20218121 Annette Lykkemark a_lykkemark@hotmail.com 61689654 10
Gitte Martinussen gt.martinussen@gmail.com 20954727 Tina Dilling dilling_1@hotmail.com 28991467 8
Ellen Grønvald (subst f Tine – skadet) famileiengronvald@gmail.com 24483733 Helle Michaelsen helle.michaelsen@privat.dk 27130833 5
Pia Winther Eriksen pia123winther@yahoo.dk 28490464 Signe B Muller signebm@live.dk 52177800 5
Damedouble A2 Email Telefon Double makker Email Telefon Point
Eva B Jensen Evabjensen17@gmail.com 21786804 Pernille Grønfeldt Pernille.groenfeldt@privat.dk 30756227 15
Marianne Christensen Fredes@hotmail.dk 27813223 Lis Daugaard Daugaardjohansen@gmail.com 51702320 12
Gunvor Rokkjær jensen GunvorRJ@gmail.com 26461049 Susanne Wedum swesum@icloud.com 51356023 7
Anni Nielsen Anni.massoer@gmail.com 40594642 Helle Arentoft 29409046 15
Charlotte Mikkelsen Mikkelsen10@icloud.com 21179420 Anne Marie Rieffestahl am.rieffestahl@gmail.com 51548683 4
Damedouble B1 Email Telefon Double makker Email Telefon Point
Bettina Pedersen bettinasnye@gmail.com 40879261 Gitte Østerby Henningsen gitte.henningsen@gmail.com 28236660 14
Susan J Simonsen Susan.junge@hotmail.com 30272166 Mia Pierri Naumann Miapierri@gmail.com 40119692 3
Lene Sørensen vibe19@mail.tele.dk 40767622 Bitten Petersen bittenapetersen@youmail.dk 60768411 16
Fleur Pearson pearsonfleur@gmail.com 40460098 Lene Pearson joe-pearson@pc.dk 23116623 14
Jytte Noer Larsen rgjn@roskilde-gym.dk 29616671 Hanne Jakobsen hanne.jak@me.com 21678567 3
Mette Jensen Mette1974@hotmail.com 41914373 Katrine Rafn Katrinerafn@hotmail.com 40762138 8
Damedouble B2 Email Telefon Double makker Email Telefon Point
Lisbeth Lyme lisbeth@lyme.biz 28787242 Line Correll line.correll@gmail.com 61139129 15
Anette Spottag Eisensee anette.spottag@molnlycke.com 20260141 Helle Winther hellenordmann@gmail.com 50701726 11
Lene Pearson joe-pearson@pc.dk 23116623 Dorte Rye Jensen ryejensen@gmail.com 21787596 20
Henriette Bremer Nielsen Heggien@hotmail.com 40612059 Tine Skovgaard 8
Lisbeth Vest Rasmussen Brosrasmussen@gmail.com 50496356 Liselotte Boas 28358833 8
Merete Johansen mjh@cancer.dk 28920863 Henriette Dupont Laursen henriettedupont@hotmail.com 28926265 16
Herredouble A Email Telefon Double makker Email Telefon Point
Rune Juul Laugesen rune@juul-laugesen.eu 23409356 Tom Laugesen tom.laugesen@gmail.com 20635228 4
Arne Jensen arnje@mail.dk 28271192 Jonas Vestermann jonas.vestermann@gmail.com 21586858 0
Hans-Henrik Bülow hhbulow@dadlnet.dk 25787850 Jens-Erik Skau papaskau@gmail.com 40549092 0
Søren K Rasmussen skrasmus10@gmail.com 24787563 Søren Michaelsen soeren.michaelsen@mail.dk 40306352 6
Santos Paz Perez santos.paz@mail.dk 51925065 Jan Bagge Petterson Janbaggepetterson@gmail.com 25450440 1
Søren Bros soerenbros@gmail.com 20936356 Henrik Overgaard henrikop@live.dk 91547776 16
Aksel Rasmussen vang84@gmail.com 21224804 Gary Banta gtbanta@yahoo.com 30633255 6
Thomas Winthereik thomaswinthereik@gmail.com 61696021 Jesper Horn Larsen andehorn@gmail.com 23317026 3
Mixdouble A1 Email Telefon Double makker Email Telefon Point
Annette Lykkemark Laursen mail@annettelykkemark.dk 61689654 Povl Henri Jeppesen pj2@post.dk 29254063 12
Mette Pinholt mettepinholt@jubii.dk 25116647 Martin Madsen mamad@fm.dk 25262753 16
Tina Dilling Dilling_1@hotmail.com 28991467 Søren Rasmussen Skrasmus10@gmail.com 24787563 7
Helle Michaelsen helle.michaelsen@privat.dk 27130833 Søren Michaelsen Soeren.michaelsen@mail.dk 40306352 2
Gitte Martinussen gt.martinussen@gmail.com 20954727 Per Kronborg pkj@sparinvest.dk 10
Marianne Fredes@hotmail.dk 27813223 Jesper Hsg91jesper@hotmail.com 40631669 17
Mixdouble B1 Email Telefon Double makker Email Telefon Point
Gunvor Jensen gunvorRj@gmail.com 26461049 Steen Ø. Dahl steendahl4000@gmail.com 21446939 9
Anni Nielsen Anni.massoer@gmail.com 40594642 HH Bülow 25787850 16
Karen Marie  Olsen Karenmarie10bolsen@gmail.com 20218121 Peter Madsen Fraordtilhandling@icloud.com 23312783 20
Ellen Grønvald familiengronvald@gmail.com 24483733 Tage Nilsson 30706795 11
Thomas Winthereik thomaswinthereik@gmail.com 61696021 Pia W. Eriksen pia123winther@yahoo.dk 28490464 11
Aksel Rasmussen vang84@gmail.com 21224804 Karin Aagesen vang84@gmail.com 21690472 13
Mixdouble B2 Email Telefon Double makker Email Telefon Point
Søren Bros soerenbros@gmail.com 20936356 Lisbeth Vest Rasmussen brosrasmussen@gmail.com 50496356 9
Lisbeth Lyme lisbeth@lyme.biz 28787242 Thøger Lyme lyme@visility.com 31792792 10
Eva B Jensen Evabjensen17@gmail.com 21786804 Niels Abitz 26161417 19
Henrik Overgaard hop@roskildetennisklub.dk 91547776 Grethe Kjølby kjolby@forhandle.dk 50850554 5
Per Krogh Rants per.rants@live.dk 26732550 Merete Lund Madsen 60682355 13
Susanne Sauer sauerdk@yahoo.com 29254113 Ivan Hauser 40342496 4
Mixdouble C Email Telefon Double makker Email Telefon Point
Charlotte Mikkelsen Mikkelsen10@icloud.com 21179420 Henrik Andersen H.i.andersen@hotmail.com 93864606 10
Bitten Petersen Bittenapetersen@youmail.dk 60768411 Henrik Gøtke henrik.goetke@gmail.com 27213020 2
Liselotte Buhl Liselotte.buhl@gmail.com 41126070 Thomas Brix thbrix@gmail.com 20494780 12
Fleur Pearson pearsonfleur@gmail.com 40460098 Lars Rath larsrath@mail.tele.dk 23237040 0 (skadet 17 aug)
Winnie Wilkens winnie@dissingnielsen.dk 40553308 Birger Dissing Nielsen 72177387 2

 

 

 

 

Indberettede resultater fra tidligere sæsoner – til og med sommer 2019:

Indtastninger Dimo - indberet resultat

  • 11/05/2020
  • Charlotte
  • Eva (Adm afgjort pga skade)
  • DS
  • 4-0
  • 4
  • 1
  • 11/05/2020
  • Helle
  • Eva (Adm afgjort pga skade)
  • DS
  • 4-0
  • 4
  • 1
  • 11/05/2020
  • Gunvor
  • Eva (Adm afgjort pga skade)
  • DS
  • 4-0
  • 4
  • 1
  • 11/05/2020
  • Mette/Berit
  • Lotte/Anette (Adm afgjort pga skade)
  • DD
  • 4-0
  • 4
  • 1
  • 11/05/2020
  • Henriette/Tine
  • Lotte/Anette (Adm afgjort pga skade)
  • DD
  • 4-0
  • 4
  • 1
  • 11/05/2020
  • Helle/Anni
  • Eva/Line (Adm afgjort pga skade)
  • DD
  • 4-0
  • 4
  • 1
  • 11/05/2020
  • Helle/Anni
  • Dorte/Lene (Adm afgjort pga skade)
  • DD
  • 4-0
  • 4
  • 1
  • 10/05/2020
  • Christina/Tina
  • Pernille/Margit
  • DD
  • 5/4
  • 4
  • 2
  • 10/05/2020
  • Jan og Peter
  • Flemming og Kasper
  • HD
  • 11-5
  • 4
  • 1
  • 10/05/2020
  • Mette/Berit
  • Henriette/Tine
  • DD
  • 9-3
  • 4
  • 1
  • 09/05/2020
  • Pernille og Margit
  • Karen og Annette
  • DD
  • 7-4
  • 4
  • 1
  • 09/05/2020
  • Pia W Eriksen
  • Lisbeth Lyhme
  • DS
  • 7-2
  • 4
  • 1
  • 07/05/2020
  • Jan og Peter
  • Henrik og Thoms
  • HD
  • 11-4
  • 4
  • 1
  • 06/05/2020
  • Thomas Stilling- Tom Damgaard
  • Søren Bros - Henrik Overgaard
  • HD
  • 13-7
  • 4
  • 1
  • 05/05/2020
  • Pia W Eriksen
  • Dorte Rye
  • DS
  • 8-3
  • 4
  • 1
  • 03/05/2020
  • Jesper og Marianne
  • Anni og HH
  • MD
  • 11-4
  • 4
  • 1
  • 03/05/2020
  • Jan og Peter
  • Thomas og Jeper
  • HD
  • 12-6
  • 4
  • 1
  • 03/05/2020
  • Lisbeth Lyme
  • Anni Nielsen
  • DS
  • 6-5
  • 4
  • 2
  • 02/05/2020
  • Lisbeth Lyme
  • Dorte Rye
  • DS
  • 6-4
  • 4
  • 2
  • 30/04/2020
  • Grethe og Henrik
  • Charlotte og Henrik
  • MD
  • 11-4
  • 4
  • 1
  • 28/04/2020
  • Anni Nielsen
  • Pia Erichsen
  • DS
  • 7-4
  • 4
  • 1
  • 28/04/2020
  • Ellen og Tage
  • Bitten og Henrik
  • MD
  • 10-4
  • 4
  • 1
  • 28/04/2020
  • Charlotte
  • Gunvor
  • DS
  • 7-4
  • 4
  • 1
  • 28/04/2020
  • Søren Peter Elkjær
  • Camil Hesse
  • HS
  • 10/5
  • 4
  • 1
  • 28/04/2020
  • Søren Peter Elkjær
  • Camil Hesse
  • HS
  • 10/5
  • 4
  • 1
  • 26/04/2020
  • Christina/Tina
  • Gitte/Gitte Maria
  • DD
  • 9/3
  • 4
  • 1
  • 26/04/2020
  • Jesper og Thomas
  • Henrik og Thomas
  • HD
  • 6-5
  • 4
  • 2
  • 24/04/2020
  • Anni
  • Dorthe
  • DS
  • 8-3
  • 4
  • 1
  • 24/04/2020
  • HH Bülow/Anni
  • Flemming/Marie
  • MD
  • 5-5
  • 3
  • 3
  • 17/04/2020
  • Camil Hesse
  • Steen Dahl
  • HS
  • 10-6
  • 4
  • 1
  • 10/03/2020
  • H.H.Bülow
  • Camil Hesse
  • HS
  • 6-4
  • 4
  • 2
  • 08/03/2020
  • Christina/Tina
  • Karen Marie/Annette
  • DD
  • 9/3
  • 4
  • 1
  • 08/03/2020
  • Thøger&Lisbeth
  • Henrik&Dorthe
  • MD
  • 8-6
  • 4
  • 2
  • 07/03/2020
  • Lisbeth og Liselotte
  • Henriette og Tine
  • DD
  • 7-4
  • 4
  • 1
  • 07/03/2020
  • Bettina
  • Lisbeth L.
  • DS
  • 7-7
  • 3
  • 3
  • 03/03/2020
  • Christina og Tina
  • Mia og Marie S
  • DD
  • 9/4
  • 4
  • 1
  • 03/03/2020
  • Liselotte Boas
  • Lisbeth
  • DS
  • 7-5
  • 4
  • 1
  • 03/03/2020
  • søren peter elkjær
  • steen dahl
  • HS
  • 10-4
  • 4
  • 1
  • 01/03/2020
  • Torben og Margrethe
  • Søren og Tina
  • MD
  • 7 - 5
  • 4
  • 2
  • 01/03/2020
  • Torben og Margrethe
  • Søren og Tina
  • MD
  • 7 - 5
  • 4
  • 2
  • 01/03/2020
  • Ellen og Helle
  • Eva og Line
  • DD
  • 8-6
  • 4
  • 2
  • 01/03/2020
  • Tom Damgaard / Thomas Stilling
  • Søren Rasmussen / Søren Michaelsen
  • HD
  • 14-3
  • 4
  • 1
  • 22/02/2020
  • Anni/Helle
  • Helle/Ellen
  • DD
  • 7/5
  • 4
  • 2
  • 23/02/2020
  • Thøger&Lisbeth
  • Henrik&Grethe
  • MD
  • 8-6
  • 4
  • 2
  • 22/02/2020
  • Anni/Helle
  • Helle/Ellen
  • DD
  • 7/5
  • 4
  • 2
  • 22/02/2020
  • Søren Peter Elkjær
  • Hans-Henrik Bülow
  • HS
  • 9-2
  • 4
  • 1
  • 21/02/2020
  • Anni Nielsen
  • Bettina
  • DS
  • 10-2
  • 4
  • 1
  • 20/02/2020
  • Eva/Line
  • Dorte/Lene
  • DD
  • 10-2
  • 4
  • 1
  • 20/02/2020
  • Line/Eva
  • Dorte
  • DS
  • 10-2
  • 4
  • 1
  • 20/02/2020
  • Helle Michaelsen
  • Gunvor
  • DS
  • 8-0
  • 4
  • 1
  • 17/02/2020
  • Anni/Helle
  • Marianne/Lis
  • DD
  • 7/6
  • 4
  • 2
  • 17/02/2020
  • Mette Jensen
  • Liselotte
  • DS
  • 9-5
  • 4
  • 1
  • 17/02/2020
  • Steen Ø. Dahl
  • Hans-Henrik B.
  • HS
  • 7-7
  • 3
  • 3
  • 15/02/2020
  • Mette/Berit
  • Liselotte/Lisbeth
  • DD
  • 8–6
  • 4
  • 2
  • 15/02/2020
  • Liselotte Boas
  • Fleur
  • DS
  • 11-5
  • 4
  • 1
  • 15/02/2020
  • Henrik / Søren
  • Niels / Philip
  • HD
  • 6-3
  • 4
  • 1
  • 09/02/2020
  • Ellen Grønvald
  • Charlotte Mikkelsen
  • DS
  • 13-0
  • 4
  • 1
  • 09/02/2020
  • Henrik/Søren
  • John/Torben
  • HD
  • 9-5
  • 4
  • 1
  • 09/02/2020
  • Lis og Marianne
  • Line og Eva
  • DD
  • 9-5
  • 4
  • 1
  • 08/02/2020
  • Mette
  • Fleur
  • DS
  • 12-2
  • 4
  • 1
  • 07/02/2020
  • Lis og Marianne
  • Helle og Ellen
  • DD
  • 7-6
  • 4
  • 2
  • 08/02/2020
  • Gitte & Bettina
  • Lene & Bitten
  • DD
  • 8-5
  • 4
  • 1
  • 05/02/2020
  • Thøger & Lisbeth
  • Henrik & Charlotte
  • MD
  • 12-2
  • 4
  • 1
  • 02/02/2020
  • Simon Christiansen
  • Søren Rasmussen
  • HS
  • 7-5
  • 4
  • 1
  • 02/02/2020
  • Simon Christiansen
  • Søren Rasmussen
  • HS
  • 7/5
  • 4
  • 1
  • 02/02/2020
  • Dorte Rye Jensen
  • Bettina Pedersen
  • DS
  • 7-3
  • 4
  • 1
  • 02/02/2020
  • Gunvor og Steen
  • Bitten og Henrik G
  • MD
  • 11-2
  • 4
  • 1
  • 01/02/2020
  • Henriette Bremer Nielsen
  • Mette Jensen
  • DS
  • 7-6
  • 4
  • 2
  • 01/02/2020
  • Mia/Marie
  • Karen/Annette
  • DD
  • 8-5
  • 4
  • 1
  • 21/01/2020
  • Kasper Dall Birch
  • Bjarne Juhl Hansen
  • HS
  • 14-0
  • 4
  • 1
  • 21/01/2020
  • Kasper Dall Birch
  • Bjarne Juhl Hansen
  • HS
  • 14-0
  • 4
  • 1
  • 26/01/2020
  • John/Torben
  • Niels/ Philip
  • HD
  • 10 - 7
  • 4
  • 1
  • 26/01/2020
  • Mia/Marie
  • Gitte-Maria/ Gitte
  • DD
  • 7-6
  • 4
  • 2
  • 25/01/2020
  • Torben Nielsen
  • Simon
  • HS
  • 10 - 6
  • 4
  • 1
  • 21/01/2020
  • Kasper Dall Birch
  • Bjarne Juhl Hansen
  • HS
  • 14-0
  • 4
  • 1
  • 21/01/2020
  • Kasper Dall Birch
  • Bjarne Juhl Hansen
  • HS
  • 14-0
  • 4
  • 1
  • 20/01/2020
  • Søren Peter Elkjær
  • Erik G. Andersen
  • HS
  • 11-3
  • 4
  • 1
  • 19/01/2020
  • Tom Damgaard/Thomas Stilling
  • Torben Nielsen / John Jørgensen
  • HD
  • 8-8
  • 3
  • 3
  • 19/01/2020
  • Helle/Ellen
  • Dorte/Lene
  • DD
  • 9-2
  • 4
  • 1
  • 18/01/2020
  • Tine og Charlotte
  • Bitten og Lene
  • DD
  • 9-6
  • 4
  • 1
  • 18/01/2020
  • Tine og Charlotte
  • Gitte og Bettina
  • DD
  • 12-2
  • 4
  • 1
  • 18/01/2020
  • Lisbeth Liselotte
  • Lotte Anette
  • DD
  • 9-3
  • 4
  • 1
  • 16/01/2020
  • Henrik - test
  • Henrik - test 2
  • HS
  • 6/4
  • 4
  • 1
  • 15/01/2020
  • Ellen Grønvald
  • Eva Sørensen
  • DS
  • 12-2
  • 4
  • 1
  • 12/01/2020
  • Per/Gitte
  • - Marie/Flemming
  • MD
  • 7-6
  • 4
  • 2
  • 12/01/2020
  • Jens og Ole
  • Thomas og Jesper
  • HD
  • 10-7
  • 4
  • 1
  • 12/01/2020
  • Tom Damgaard/Thomas Stilling
  • Philip Friis-Hansen/Niels Erstrup Ramusssen
  • HD
  • 13-6
  • 4
  • 1
  • 12/01/2020
  • Søren/Søren
  • Søren/Henrik
  • HD
  • 7-6
  • 4
  • 2
  • 12/01/2020
  • Thomas og Liselotte
  • Tage og Ellen
  • MD
  • 8-7
  • 4
  • 2
  • 12/01/2020
  • Pia og Thomas
  • Charlotte og Henrik
  • MD
  • 9-2
  • 4
  • 1
  • 05/01/2020
  • Per/Gitte
  • - Anni/Hans Henrik
  • MD
  • 7-3
  • 4
  • 1
  • 04/01/2020
  • HH BÜlow og Anni
  • Pernille og Kim
  • MD
  • 7/6
  • 4
  • 2
  • 02/01/2020
  • Gunvor + Steen
  • Liselotte + Thomas B.
  • MD
  • 12-5
  • 4
  • 1
  • 29/12/2019
  • Flemming/ Marie
  • Kim/Pernille
  • MD
  • 8-6
  • 4
  • 2
  • 21/12/2019
  • Simon Christiansen
  • Steen lindegaard
  • HS
  • 9/3
  • 4
  • 1
  • 21/12/2019
  • Ellen Grønvald
  • Helle Michaelsen
  • DS
  • 6-6
  • 3
  • 3
  • 15/12/2019
  • Ellen Grønvald
  • Gunvor Jensen
  • DS
  • 9-4
  • 4
  • 1
  • 09/12/2019
  • Helle Michaelsen
  • Charlotte Mikkelsen
  • DS
  • 10-1
  • 4
  • 1
  • 08/12/2019
  • Torben Nielsen
  • Steen Lindegaard
  • HS
  • 9 - 7
  • 4
  • 1
  • 01/12/2019
  • Steen Ø. Dahl
  • Erik G. Andersen
  • HS
  • 7-7
  • 3
  • 3
  • 01/12/2019
  • Marianne / Lis
  • Lene/ Dorte
  • DD
  • 13-1
  • 4
  • 1
  • 30/11/2019
  • Ellen/Tage
  • Gunvor/Steen
  • MD
  • 6-6
  • 3
  • 3
  • 24/11/2019
  • Lisbeth & Thøger
  • Pia & Thomas
  • MD
  • 7-4
  • 4
  • 1
  • 10/11/2019
  • Pia og Thomas
  • Grethe og Henrik
  • MD
  • 9-6
  • 4
  • 1
  • 10/11/2019
  • Pia og Thomas
  • Grethe og Henrik
  • MD
  • 9-6
  • 4
  • 1
  • 10/11/2019
  • Pia og Thomas
  • Grethe og Henrik
  • MD
  • 9-6
  • 4
  • 1
  • 01/10/2019
  • Mette Pinholt
  • Gitte Henningsen
  • DS
  • 4-0
  • 4
  • 1
  • 30/09/2019
  • Berit
  • Juanitta (skadet. Adm. afg.)
  • DS
  • 4-0
  • 4
  • 1
  • 30/09/2019
  • Barbara
  • Juanitta (skadet. Adm. afg.)
  • DS
  • 4-0
  • 4
  • 1
  • 30/09/2019
  • Mette
  • Tina L (skadet. Adm. afg.)
  • DS
  • 4-0
  • 4
  • 1
  • 30/09/2019
  • Fleur
  • Tina L (skadet. Adm. afg.)
  • DS
  • 4-0
  • 4
  • 1
  • 30/09/2019
  • Thomas
  • Finn K (skadet. Adm. afg.)
  • HS
  • 4-0
  • 4
  • 1
  • 30/09/2019
  • Jens
  • Finn K (skadet. Adm. afg.)
  • HS
  • 4-0
  • 4
  • 1
  • 30/09/2019
  • Hans-Henrik
  • Finn K (skadet. Adm. afg.)
  • HS
  • 4-0
  • 4
  • 1
  • 30/09/2019
  • Rune
  • Finn K (skadet. Adm. afg.)
  • HS
  • 4-0
  • 4
  • 1
  • 30/09/2019
  • Tom
  • Finn K (skadet. Adm. afg.)
  • HS
  • 4-0
  • 4
  • 1
  • 30/09/2019
  • Søren B / Henrik O
  • Jesper H / Thomas W
  • HD
  • 9-3
  • 4
  • 1
  • 29/09/2019
  • Henrik Overgaard
  • Kasper Billeskov
  • HS
  • 11-5
  • 4
  • 1
  • 29/09/2019
  • Pia og Thomas
  • Gunvor og Steen
  • MD
  • 9-5
  • 4
  • 1
  • 25/09/2019
  • Bjarne Christiansen
  • Peter Silbye
  • HS
  • 9-3
  • 4
  • 1
  • 04/09/2019
  • Thomas Brix og Liselotte Buhl
  • Winnie Wilkens og Birger Dissing Nielsen
  • MD
  • 13 - 3
  • 4
  • 1
  • 24/09/2019
  • Thomas Brix og Liselotte Buhl
  • Bitten Petsersen og Henrik Gøtke
  • MD
  • 14 - 4
  • 4
  • 1
  • 24/09/2019
  • Thomas Brix og Liselotte Buhl
  • Bitten Petsersen og Henrik Gøtke
  • MD
  • 14 - 4
  • 4
  • 1
  • 23/09/2019
  • Mette/Martin
  • Marianne/Jesper
  • MD
  • 9-8
  • 4
  • 2
  • 23/09/2019
  • Eva , pernille g
  • Marianne , lid
  • DD
  • 7-6
  • 4
  • 1
  • 22/09/2019
  • Jesper/Marianne -
  • Per/Gitte
  • MD
  • 9/4
  • 4
  • 1
  • 22/09/2019
  • Per/Gitte -
  • Tina/Søren
  • MD
  • 7/3
  • 4
  • 1
  • 22/09/2019
  • Fleur og Lene
  • Susan og Mia
  • DD
  • 9-6
  • 4
  • 1
  • 22/09/2019
  • Thomas og Pia
  • Karin og Aksel
  • MD
  • 11-7
  • 4
  • 1
  • 22/09/2019
  • Helle Winther og Anette Spottag
  • Lisbeth og Liselotte
  • DD
  • 13-4
  • 4
  • 1
  • 18/09/2019
  • Anni/Helle
  • Marianne/Lis
  • DD
  • 6/5
  • 4
  • 2
  • 21/09/2019
  • Bjarne Juhl Hansen
  • Bjarne Christiansen
  • HS
  • 11/3
  • 4
  • 1
  • 21/09/2019
  • Pia W Eriksen
  • Tine Schmidt
  • DS
  • 7-5
  • 4
  • 2
  • 21/09/2019
  • Pia W Eriksen
  • Charlotte Mikkelsen
  • DS
  • 6-5
  • 4
  • 2
  • 21/09/2019
  • Mette Jensen
  • Fleur
  • DS
  • 8-6
  • 4
  • 1
  • 18/09/2019
  • Anni/Helle
  • Marianne/Lis
  • DD
  • 6/5
  • 4
  • 2
  • 18/09/2019
  • Anni/Helle
  • Marianne/Lis
  • DD
  • 6/5
  • 4
  • 2
  • 18/09/2019
  • Line og Lisbeth
  • Henriette og Tine
  • DD
  • 10-3
  • 4
  • 1
  • 06/09/2019
  • Berit
  • Birgit
  • DS
  • 5-5
  • 3
  • 3
  • 16/09/2019
  • Peter/Karen
  • Ellen/Tage
  • MD
  • 11-6
  • 4
  • 1
  • 16/09/2019
  • Jesper og Marianne
  • Tina og Søren
  • MD
  • 10-7
  • 4
  • 1
  • 16/09/2019
  • Steen Ø. Dahl
  • Thomas W
  • HS
  • 8-8
  • 3
  • 3
  • 15/09/2019
  • Eva/Niels
  • Lisbeth/Søren
  • MD
  • 10-4
  • 4
  • 1
  • 15/09/2019
  • Gitte Ø. Bettina
  • Jytte & Hanne
  • DS
  • 4-0
  • 4
  • 1
  • 14/09/2019
  • Barbara
  • Birgit
  • DS
  • 7/5
  • 4
  • 2
  • 13/09/2019
  • Tina/Gitte
  • - Ellen/Helle
  • DD
  • 8-5
  • 4
  • 1
  • 12/09/2019
  • Jesper og Marianne
  • Helle og Søren
  • MD
  • 15-2
  • 4
  • 1
  • 12/09/2019
  • Gunvor + Steen
  • Ellen + Tage
  • MD
  • 7-6
  • 4
  • 2
  • 11/09/2019
  • Gitte Henningsen Bettina P.
  • Lene Pearson og Fleur
  • DS
  • 10-4
  • 4
  • 1
  • 11/09/2019
  • Bitten / Lene H. Sørensen -
  • Susan J.Simonsen /Mia Naumann
  • DD
  • 8-2
  • 4
  • 1
  • 09/09/2019
  • Eva og pernille
  • Gunvor og susanne
  • DD
  • 10-3
  • 4
  • 1
  • 01/09/2019
  • Juanitta
  • Birgit
  • DS
  • 12-2
  • 4
  • 1
  • 09/09/2019
  • Juanitta
  • Liselotte
  • DS
  • 9-5
  • 4
  • 1
  • 08/09/2019
  • Signe/Pia
  • Helle/Ellen
  • DD
  • 8-6
  • 4
  • 2
  • 08/09/2019
  • Rune
  • Steen
  • HS
  • 12-5
  • 4
  • 1
  • 08/09/2019
  • Charlotte
  • Tine
  • DS
  • 6-5
  • 4
  • 1
  • 08/09/2019
  • Dorte og Lene
  • Anette og Helle
  • DD
  • 13-0
  • 4
  • 1
  • 06/09/2019
  • Helle Michaelsen
  • Gunvor Rokkjær
  • DS
  • 6-1
  • 4
  • 1
  • 04/09/2019
  • Helle/Anni
  • Eva/Pernille
  • DD
  • 6-6
  • 3
  • 3
  • 02/09/2019
  • Henrik/ Charlotte
  • Bitten/ Henrik
  • MD
  • 10-3
  • 4
  • 1
  • 03/09/2019
  • Tine og Henriette
  • Anette og Helle
  • DD
  • 8-6
  • 4
  • 2
  • 03/09/2019
  • Tine og Henriette
  • Anette og Helle
  • DD
  • 8-6
  • 4
  • 2
  • 03/09/2019
  • Birgitte Ankjaergaard
  • Gitte østerby hennings
  • HS
  • 7-3
  • 4
  • 1
  • 01/09/2019
  • Liselotte
  • Birgit
  • DS
  • 7-7
  • 3
  • 3
  • 01/09/2019
  • Henriette & Merete
  • Henrette & Tine
  • DD
  • 9-4
  • 4
  • 1
  • 31/08/2019
  • Gunvor J
  • Charlotte M
  • DS
  • 5-4
  • 4
  • 2
  • 01/09/2019
  • Eva/Niels
  • Susanne/Ivan
  • MD
  • 14-4
  • 4
  • 1
  • 31/08/2019
  • Gunvor J
  • Charlotte M
  • DS
  • 5-4
  • 4
  • 2
  • 29/08/2019
  • Peter/Karen
  • Gunvor/Steen
  • MD
  • 10-5
  • 4
  • 1
  • 29/08/2019
  • Birgitte Ankjaergaard
  • Lisbeth vest rasmussen
  • DS
  • 12-4
  • 4
  • 1
  • 28/08/2019
  • Tina/Gitte
  • - Karen/Annette
  • DD
  • 6-5
  • 4
  • 2
  • 28/08/2019
  • Pia W Eriksen
  • Gunvor Jensen
  • DS
  • 7-2
  • 4
  • 1
  • 28/08/2019
  • Tage/Ellen
  • Aksel/Karin
  • MD
  • 7-7
  • 3
  • 3
  • 27/08/2019
  • Lisbeth/Søren
  • Merete/Per
  • MD
  • 7/6
  • 4
  • 2
  • 26/08/2019
  • Henrik Simonsen
  • Søren-Peter Elkjær
  • HS
  • 15-6
  • 4
  • 1
  • 25/08/2019
  • Eva & Niels
  • Merete & Per
  • MD
  • 7 - 7
  • 3
  • 3
  • 26/08/2019
  • Martin/Mette
  • Søren/Tina
  • MD
  • 8-7
  • 4
  • 2
  • 26/08/2019
  • Mette Pinholt
  • Susan Junge Simonsen
  • DS
  • 9-1
  • 4
  • 1
  • 25/08/2019
  • Bettina
  • Fleur
  • DS
  • 10-1
  • 4
  • 1
  • 25/08/2019
  • Dorte Rye Jensen
  • Anette Spottag
  • DS
  • 6-4
  • 4
  • 2
  • 20/08/2019
  • Tine Schmidt Olsen
  • Gunvor Rokkjær Jensen
  • DS
  • 9-6
  • 4
  • 1
  • 22/08/2019
  • Eva og Niels
  • Lisbeth og Thøger
  • MD
  • 9-4
  • 4
  • 1
  • 21/08/2019
  • Mette Pinholt
  • Lisbeth Rasmussen
  • DS
  • 8-4
  • 4
  • 1
  • 21/08/2019
  • Henrik O / Søren B
  • Søren R / Søren M
  • HD
  • 9/6
  • 4
  • 1
  • 21/08/2019
  • Henrik Simonsen
  • Jose Maria Barnils
  • HS
  • 10-1
  • 4
  • 1
  • 21/08/2019
  • Mette/Katrine
  • Lene/Fleur
  • DD
  • 7-3
  • 4
  • 1
  • 20/08/2019
  • Jan Frederiksen
  • Bjarne Christiansen
  • HS
  • 8-3
  • 4
  • 1
  • 19/08/2019
  • Martin/Mette
  • Per/Gitte
  • HS
  • 7-3
  • 4
  • 1
  • 19/08/2019
  • Ellen Grønvald
  • Merete Johansen
  • DS
  • 10-1
  • 4
  • 1
  • 18/08/2019
  • Tom Laugesen
  • Steen Ø. Dahl
  • HS
  • 8-6
  • 4
  • 1
  • 18/08/2019
  • Tom Laugesen
  • Steen Ø. Dahl
  • HS
  • 8-6
  • 4
  • 1
  • 18/08/2019
  • Anni
  • Merethe
  • DS
  • 7/4
  • 4
  • 1
  • 18/08/2019
  • Anni og Hans Henrik
  • Ellen og Tage
  • MD
  • 9/4
  • 4
  • 1
  • 18/08/2019
  • Simon Christiansen
  • Alastair Cunningham
  • HS
  • 7/5
  • 4
  • 1
  • 18/08/2019
  • Henrik/Søren
  • Aksel/Gary
  • HD
  • 6/5
  • 4
  • 2
  • 02/08/2019
  • Lisbeth/Søren
  • Lymerne
  • MD
  • 7-5
  • 4
  • 2
  • 02/08/2019
  • Lisbeth/Søren
  • Lymerne
  • MD
  • 7-5
  • 4
  • 2
  • 18/08/2019
  • Ellen/Tage
  • Pia /Thomas
  • MD
  • 8-4
  • 4
  • 1
  • 18/08/2019
  • Barbara
  • Liselotte
  • DS
  • 7/5
  • 4
  • 2
  • 18/08/2019
  • Barbara
  • Liselotte
  • DS
  • 7-5
  • 4
  • 1
  • 18/08/2019
  • Mette/katrine
  • Bitten/lene
  • DD
  • 6-5
  • 4
  • 2
  • 17/08/2019
  • Dorte og Lene
  • Henriette og Merete
  • DD
  • 8-4-
  • 4
  • 1
  • 17/08/2019
  • Anette/Karen
  • Helle M/Ellen G
  • DD
  • 7-5
  • 4
  • 2
  • 16/08/2019
  • Annette/Povl
  • Tina/Søren
  • MD
  • 7-7
  • 3
  • 3
  • 16/08/2019
  • Gitte Østerby Henningsen
  • Susan Junge Simonsen
  • DS
  • 8-4
  • 4
  • 1
  • 15/08/2019
  • Helle Michaelsen
  • Tine Schmidt
  • DS
  • 9-3
  • 4
  • 1
  • 14/08/2019
  • Liselotte Boas
  • Berit Kjær
  • DS
  • 10-1
  • 4
  • 1
  • 14/08/2019
  • Mette Pinholt
  • Jytte Noer Larsen
  • DS
  • 8-5
  • 4
  • 1
  • 11/08/2019
  • Simon Christiansen
  • Kasper Billeskov
  • HS
  • 8/3
  • 4
  • 1
  • 11/08/2019
  • Henrik Overgaard
  • Alastair Cunningham
  • HS
  • 8/6
  • 4
  • 2
  • 10/08/2019
  • Lene S, Bitten P.
  • Bettina P, Gitte Ø.H.
  • DD
  • 6-4
  • 4
  • 2
  • 11/08/2019
  • Bettina Pedersen
  • Mette Jensen
  • DS
  • 11-2
  • 4
  • 1
  • 10/08/2019
  • Hans-Henrik Bülow / Anni Nielsen
  • Thomas Winthereik og Pia
  • MD
  • 11-4
  • 4
  • 1
  • 10/08/2019
  • Barbara Berit
  • Barbara Berit
  • DD
  • 4/4
  • 3
  • 3
  • 10/08/2019
  • Peter/Karen
  • Pia/Thomas
  • MD
  • 12-1
  • 4
  • 1
  • 09/08/2019
  • Jens Mølgaard
  • Thomas Winthereik
  • HS
  • 7-4
  • 4
  • 1
  • 08/08/2019
  • Andreas Schou
  • Alastair Cunningham
  • HS
  • 10-5
  • 4
  • 1
  • 24/07/2019
  • Bros
  • Elkjær
  • HS
  • 12/2
  • 4
  • 1
  • 05/08/2019
  • Henrik Overgaard
  • Andreas Schou
  • HS
  • 8/6
  • 4
  • 2
  • 04/08/2019
  • Søren/Søren
  • Thomas/Jesper
  • HD
  • 13-2
  • 4
  • 1
  • 05/08/2019
  • Ellen Grønvald
  • Anette Eisensee
  • DS
  • 10-1
  • 4
  • 1
  • 29/07/2019
  • Henriette/Merete
  • Lisbeth/Line
  • DD
  • 8-5
  • 4
  • 1
  • 31/07/2019
  • Hans-Henrik og Annie
  • Steen og Gunvor
  • MD
  • 7-6
  • 4
  • 2
  • 03/08/2019
  • Anette/Karen
  • Signe/Pia
  • DD
  • 11-4
  • 4
  • 1
  • 02/08/2019
  • Merete & Per
  • Lisbeth & Thøger
  • MD
  • 9 - 4
  • 4
  • 1
  • 02/08/2019
  • Andreas Schou
  • Simon Christiansen
  • HS
  • 9-5
  • 4
  • 1
  • 02/08/2019
  • Aksel og Karin
  • Hh og Anni
  • MD
  • 7/5
  • 4
  • 2
  • 01/08/2019
  • Henrik/ Charlotte
  • Birger/ Winnie
  • MD
  • 9-4
  • 4
  • 1
  • 31/07/2019
  • Lisbeth&Line
  • Lisbeth&Liselotte
  • DD
  • 15-1
  • 4
  • 1
  • 31/07/2019
  • Ellen Grønvald
  • Anni Nielsen
  • DS
  • 6-3
  • 4
  • 1
  • 31/07/2019
  • Steen Ø. Dahl
  • Hans-Henrik B.
  • HS
  • 10-5
  • 4
  • 1
  • 31/07/2019
  • Ellen Grønvald
  • Anni Nielsen
  • DS
  • 6-3
  • 4
  • 1
  • 30/07/2019
  • Peter/Karen
  • Karin/Aksel
  • MD
  • 10-6
  • 4
  • 1
  • 30/07/2019
  • Lene og Dorte
  • Lisbeth og Line
  • DD
  • 8-6
  • 4
  • 2
  • 29/07/2019
  • Steen Ø. Dahl
  • Finn Køngerslov
  • HS
  • 9-1
  • 4
  • 1
  • 28/07/2019
  • Peter/Karen
  • Anni/Hans Henrik
  • MD
  • 7-6
  • 4
  • 2
  • 28/07/2019
  • Steen Ø. Dahl
  • Jens Mølgaard
  • HS
  • 8-4
  • 4
  • 1
  • 25/07/2019
  • Anni Nielsen
  • Dorthe Rye Jensen
  • DS
  • 8-3
  • 4
  • 1
  • 25/07/2019
  • Lisbeth&Thøger
  • Susanne&Ivan
  • MD
  • 9-6
  • 4
  • 1
  • 25/07/2019
  • Merete & Per
  • Susanne & Ivan
  • MD
  • 7 - 5
  • 4
  • 1
  • 20/07/2019
  • Grethe/Henrik
  • Lisbeth/Thøger
  • MD
  • 10/8
  • 4
  • 2
  • 17/07/2019
  • Susan Junge Simonsen
  • Jytte Noer Larsen
  • DS
  • 8-5
  • 4
  • 1
  • 16/07/2019
  • Thomas Winthereik
  • Hans-Henrik Bülow
  • HS
  • 8-7
  • 4
  • 2
  • 13/07/2019
  • Helle Michaelsen
  • Charlotte Mikkelsen
  • DS
  • 6-3
  • 4
  • 1
  • 13/07/2019
  • Lene og Dorte
  • Liselotte og Lisbeth Vest
  • DD
  • 16-1
  • 4
  • 1
  • 13/07/2019
  • Henrik Simonsen
  • Steen lindegaard
  • HS
  • 11-5
  • 4
  • 1
  • 13/07/2019
  • Hans Henrik
  • Rune
  • HS
  • 7-7
  • 3
  • 3
  • 11/07/2019
  • Helle Michaelsen
  • Pia Winther
  • DS
  • 5-3
  • 4
  • 2
  • 10/07/2019
  • jan Frederiksen
  • Peter Silbye
  • HS
  • 7-4
  • 4
  • 1
  • 08/07/2019
  • Annette/Povl
  • Helle/Søren
  • MD
  • 11-4
  • 4
  • 1
  • 07/07/2019
  • Henrik Simonsen
  • Søren Bros
  • HS
  • 12-3
  • 4
  • 1
  • 03/07/2019
  • Bettina Pedersen
  • Tina Linders
  • DS
  • 11-2
  • 4
  • 1
  • 03/07/2019
  • Henrik Overgaard
  • Simon Christiansen
  • HS
  • 10/4
  • 4
  • 1
  • 02/07/2019
  • Anni/Helle
  • Gunvor/Susanne
  • DD
  • 4-0 (kamp afbrudt, Susanne skadet)
  • 4
  • 1
  • 02/07/2019
  • Anni/Helle
  • Gunvor/Susanne
  • DD
  • 2/1
  • 4
  • 1
  • 02/07/2019
  • Anni/Helle
  • Charlotte/Anne Marie
  • DD
  • 11/3
  • 4
  • 1
  • 02/07/2019
  • Pernille/Eva
  • Charlotte/Anne Marie
  • DD
  • 13-1
  • 4
  • 1
  • 02/07/2019
  • Steen Lindegaard
  • Søren Peter Elkjær
  • HS
  • 13-3
  • 4
  • 1
  • 01/07/2019
  • Bitten Petersen/Lene Sørensen
  • Jytte Noer/Hanne Jacobsen
  • DD
  • 7 - 4
  • 4
  • 1
  • 01/07/2019
  • Marianne og Lis
  • Charlotte og Anne Marie
  • DD
  • 9 - 5
  • 4
  • 1
  • 01/07/2019
  • Marianne og Lis
  • Gunvor og Susanne
  • DD
  • 11 - 1
  • 4
  • 1
  • 01/07/2019
  • Ellen Grønvald
  • Dorte Rye Jensen
  • DS
  • 7-3
  • 4
  • 1
  • 01/07/2019
  • Martin og Mette
  • Povl og Annette
  • MD
  • 10-6
  • 4
  • 1
  • 01/07/2019
  • Mette/Martin
  • Annette/Povl
  • MD
  • 10-6
  • 4
  • 1
  • 01/07/2019
  • Jan Frederiksen
  • Bjarne Juhl Hansen
  • HS
  • 6-4
  • 4
  • 2
  • 28/06/2019
  • Per/Gitte
  • - Annette/Povl
  • MD
  • 12-5
  • 4
  • 1
  • 30/06/2019
  • José M Barnils
  • Steen Lindegaard
  • HS
  • 9-7
  • 4
  • 2
  • 30/06/2019
  • Eva/niels
  • Grete/Henrik
  • MD
  • 8-4
  • 4
  • 1
  • 29/06/2019
  • Birgitte Ankjaergaard
  • Jytte Noer larsen
  • DS
  • 7-1
  • 4
  • 1
  • 29/06/2019
  • Lene og Fleur
  • Jytte og Hanne
  • DD
  • 6-3
  • 4
  • 1
  • 27/06/2019
  • Lisbeth og Line
  • Anette og Helle
  • DD
  • 9-2
  • 4
  • 1
  • 19/06/2019
  • Henriette & Merete
  • Annette & Helle
  • DD
  • 7-7
  • 3
  • 3
  • 24/06/2019
  • Steen Lindegaard
  • Søren Bros
  • HS
  • 7-6
  • 4
  • 2
  • 23/06/2019
  • Fleur og Lene
  • Bitten og Lene S.
  • DD
  • 8-7
  • 4
  • 2
  • 20/06/2019
  • Gitte Ø/Bettina
  • Susan/Mia
  • DS
  • 11-3
  • 4
  • 1
  • 05/06/2019
  • Henrik+Søren
  • Santos+Bagge
  • HD
  • 11-6
  • 4
  • 1
  • 18/06/2019
  • Mette Pinholt
  • Birgitte Ankjaergaard
  • DS
  • 7-4
  • 4
  • 1
  • 17/06/2019
  • Henriette & Merete
  • Liselotte & Lisbeth
  • DD
  • 17-1
  • 4
  • 1
  • 17/06/2019
  • Birgitte Ankjaergaard
  • Susan Junge Simonsen
  • DS
  • 9-6
  • 4
  • 1
  • 16/06/2019
  • Gary og Aksel
  • Søren og Søren
  • HD
  • 10-5
  • 4
  • 1
  • 13/06/2019
  • Henrik Simonsen
  • Henrik Kolind
  • HS
  • 9-7
  • 4
  • 1
  • 11/06/2019
  • Gunvor og Susanne W
  • Charlotte og Anna marie
  • DD
  • 10 - 3
  • 4
  • 1
  • 11/06/2019
  • Liselotte B - Thomas Brix
  • Charlotte M - Henrik A
  • MD
  • 9-7
  • 4
  • 2
  • 10/06/2019
  • Aksel /Karin
  • Steen / Gunver
  • MD
  • 9-5
  • 4
  • 1
  • 10/06/2019
  • Henriette Damsgaard
  • Tina Linders
  • DS
  • 8-4
  • 4
  • 1
  • 07/06/2019
  • Bjarne Juhl Hansen
  • Peter Silbye
  • HS
  • 10/3
  • 4
  • 1
  • 05/06/2019
  • Bettina Pedersen
  • Henriette Damsgaard
  • DS
  • 5-3
  • 4
  • 2
  • 03/06/2019
  • Lisbeth Liselotte
  • Henriette Tine
  • DD
  • 8-4
  • 4
  • 1
  • 31/05/2019
  • Annette Lykkemark/Povl Jeppesen
  • Jesper Christensen/Marianne Christensen
  • MD
  • 8-8
  • 3
  • 3
  • 28/05/2019
  • Søren Bros
  • Henrik Kolind
  • HS
  • 12-6
  • 4
  • 1
  • 25/05/2019
  • Dorte og Lene
  • Henriette og Tine
  • DD
  • 9-3
  • 4
  • 1
  • 25/05/2019
  • Rune & Tom
  • Thomas & Jesper
  • HD
  • 9-6
  • 4
  • 1
  • 30/04/2019
  • Axel Karin
  • Marianne (skadet) og Ole. Afgjort administrativt
  • MD
  • 4-0
  • 4
  • 1
  • 26/04/2019
  • Henrik Overgaard
  • Søren Peter Elkjær
  • HS
  • 14/2
  • 4
  • 1
  • 28/04/2019
  • Mia/margit
  • Dorthe/charlotte
  • DD
  • 11-3
  • 4
  • 1
  • 28/04/2019
  • Torben/Margrethe
  • Søren/Tina
  • MD
  • 7 - 6
  • 4
  • 2
  • 31/03/2019
  • Thomas og Henrik
  • Thomas og Jesper
  • HD
  • 6-6
  • 3
  • 3
  • 25/04/2019
  • Tina/Gitte
  • - Mia/Margit
  • DD
  • 4/3
  • 4
  • 2
  • 22/04/2019
  • Mette
  • Veslemøy
  • DS
  • 8-5
  • 4
  • 1
  • 17/04/2019
  • Henrik Overgaard
  • Henrik Simonsen
  • HS
  • 6/6
  • 3
  • 3
  • 15/04/2019
  • Marianne/ Jesper
  • Karen / Peter
  • MD
  • 10-4
  • 4
  • 1
  • 14/04/2019
  • Annette/Karen
  • Margit/Mia
  • DD
  • 8-5
  • 4
  • 1
  • 14/04/2019
  • Mette/Katrine
  • Bitten/Lene
  • DD
  • 10-3
  • 4
  • 1
  • 09/04/2019
  • Pia Winther Eriksen
  • Tine Bøegh-Petersen
  • DS
  • 7-3
  • 4
  • 1
  • 07/04/2019
  • Mia/Margit
  • Lisbeth/Line
  • DD
  • 9-3
  • 4
  • 1
  • 07/04/2019
  • Thøger og Lisbeth
  • Bitten og Henrik
  • MD
  • 8-3
  • 4
  • 1
  • 07/04/2019
  • Pia Winther Eriksen
  • Eva Sørensen
  • DS
  • 6-3
  • 4
  • 1
  • 07/04/2019
  • Henriette D/Mads Damsgaard
  • Eva Jensen/Thomas Brix
  • MD
  • 7-7
  • 3
  • 3
  • 06/04/2019
  • Anni/Helle
  • Tine/Helle
  • DD
  • 13-2
  • 4
  • 1
  • 06/04/2019
  • Anni/Helle
  • Pia/Signe
  • DD
  • 8-2
  • 4
  • 1
  • 01/04/2019
  • Aksel/Karin
  • Henrik / Grethe
  • MD
  • 9/6
  • 4
  • 1
  • 31/03/2019
  • Henrik og Grethe
  • Henrik og Charlotte
  • MD
  • 11/5
  • 4
  • 1
  • 31/03/2019
  • Marianne og Lis
  • Tine og Helle
  • DD
  • 11-4
  • 4
  • 1
  • 31/03/2019
  • Thomas og Henrik
  • Thomas og Jesper
  • HD
  • 6-6
  • 3
  • 3
  • 30/03/2019
  • Tine Schmidt Olsen
  • Pia Winther Eriksen
  • DS
  • 6-4
  • 4
  • 2
  • 24/03/2019
  • Gitte/Tina
  • Line/Lisbeth
  • DD
  • 7-6
  • 4
  • 2
  • 12/03/2019
  • Torben
  • Steen
  • HS
  • 9 - 3
  • 4
  • 1
  • 19/03/2019
  • Eva Sørensen
  • Bettina Pedersen
  • DS
  • 5-3
  • 4
  • 2
  • 19/03/2019
  • Eva sørensn
  • Bettina Pedersen
  • DS
  • 5-3
  • 4
  • 1
  • 17/03/2019
  • Steen og Gunvor
  • Ole Kvist og Marianne
  • MD
  • 9-6
  • 4
  • 1
  • 16/03/2019
  • Anni/Helle
  • Eva/Liselotte
  • DD
  • 7-5
  • 4
  • 1
  • 16/03/2019
  • Anni og Helle
  • Lis og Marianne
  • DD
  • 4-4
  • 3
  • 3
  • 12/03/2019
  • Torben
  • Steen
  • HS
  • 9 - 3
  • 4
  • 1
  • 10/03/2019
  • Henrik og Grethe
  • Marianne og Ole
  • MD
  • 8/4
  • 4
  • 1
  • 10/03/2019
  • Henrik/ Charlotte
  • Marianne/Ole
  • MD
  • 14-4
  • 4
  • 1
  • 10/03/2019
  • Tine B og Helle M -
  • Signe og Pia W
  • DD
  • 12-0
  • 4
  • 1
  • 10/03/2019
  • Torben
  • Steen
  • HS
  • 9 - 3
  • 4
  • 1
  • 05/03/2019
  • Camil Hesse
  • Thomas Winthereik
  • HS
  • 9-8
  • 4
  • 2
  • 04/03/2019
  • Aksel /Karin
  • Henrik /Charlotte
  • MD
  • 7/6
  • 4
  • 2
  • 03/03/2019
  • Søren/Søren
  • Jesper/Thomas
  • HD
  • 12-3
  • 4
  • 1
  • 03/03/2019
  • Line og Lisbeth
  • Dorte og Charlotte
  • DD
  • 7-6
  • 4
  • 2
  • 03/03/2019
  • Annette Lykkemark/Karen Marie Olsen
  • Lisbeth Lyme/Line Corell
  • DD
  • 8-5
  • 4
  • 1
  • 24/02/2019
  • Tina/Gitte
  • - Dorte/Charlotte;
  • DD
  • 8-1
  • 4
  • 1
  • 23/02/2019
  • Thøger og Lisbeth
  • Henrik og Susan
  • MD
  • 9-7
  • 4
  • 2
  • 23/02/2019
  • Anni Nielsen
  • Helle Michaelsen
  • DS
  • 5-4
  • 4
  • 2
  • 16/02/2019
  • Anni Nielsen
  • Dorthe Rye
  • DS
  • 9-1
  • 4
  • 1
  • 17/02/2019
  • Santos Paz Perez / Jan Bagge Petterson
  • Flemming Grøntoft / Povl Jeppesen
  • HD
  • 10-6
  • 4
  • 1
  • 16/02/2019
  • Steen og Gunvor
  • Henrik I.A. og Charlotte
  • MD
  • 9-4
  • 4
  • 1
  • 10/02/2019
  • Tina/Søren
  • Gitte/Per
  • MD
  • 8/6
  • 4
  • 2
  • 10/02/2019
  • Steen Gunvor
  • Aksel Karin
  • MD
  • 8-8
  • 3
  • 3
  • 10/02/2019
  • Annette/Karen
  • Dorte/Charlotte
  • DD
  • 7-5
  • 4
  • 2
  • 09/02/2019
  • Jesper og Marianne
  • Dorte og Santos
  • MD
  • 12-2
  • 4
  • 1
  • 09/02/2019
  • Anette og Lotte
  • Tine S og Heriette
  • DD
  • 7-4
  • 4
  • 1
  • 05/02/2019
  • Tine Henriette
  • Lise Mia
  • MD
  • 12-4
  • 4
  • 1
  • 03/02/2019
  • Søren/Henrik
  • Flemming/Povl
  • HD
  • 13-2
  • 4
  • 1
  • 03/02/2019
  • Liselotte og Tommy
  • Peter og Hanne
  • MD
  • 11-4
  • 4
  • 1
  • 03/02/2019
  • Søren og Helle
  • Søren og Tina
  • MD
  • 7-6
  • 4
  • 2
  • 02/02/2019
  • Ellen/Tage
  • Lisbeth/Thøger
  • MD
  • 12-3
  • 4
  • 1
  • 02/02/2019
  • Ellen/Tage
  • Lisbeth/Thøger
  • MD
  • 12-3
  • 4
  • 1
  • 27/01/2019
  • Per/Gitte -
  • Torben/Margrethe
  • MD
  • 8/5
  • 4
  • 1
  • 27/01/2019
  • Eva og Liselotte
  • Signe og Pia
  • DD
  • 8-6
  • 4
  • 2
  • 27/01/2019
  • Line og Thomas
  • Thøger og Lisbeth
  • MD
  • 10-5
  • 4
  • 1
  • 27/01/2019
  • Eva sørensen
  • Tine Smith olsen
  • DS
  • 6-5
  • 4
  • 2
  • 23/01/2019
  • Tine Schmidt Olsen
  • Bettina Pedersen
  • DS
  • 12-1
  • 4
  • 1
  • 21/01/2019
  • Torben Nielsen
  • Søren Peter Elkjær
  • HS
  • 9-3
  • 4
  • 1
  • 20/01/2019
  • Ellen/Tage
  • Line/Thomas
  • MD
  • 9-6
  • 4
  • 1
  • 19/01/2019
  • Liselotte Lisbeth
  • Tine S Henriette
  • DD
  • 7-7
  • 3
  • 3
  • 19/01/2019
  • Eva sørensen
  • Tine Bøgh-petersen
  • DS
  • 5-0 hvorefter Tine trak sig
  • 4
  • 1
  • 18/01/2019
  • Mette Pinholt
  • Susan Junge
  • DS
  • 10-2
  • 4
  • 1
  • 14/01/2019
  • Charlotte Mikkelsen
  • Mette Jensen
  • DS
  • 10-3
  • 4
  • 1
  • 14/01/2019
  • Simon Christiansen
  • Camil Hesse
  • HS
  • 11/2
  • 4
  • 1
  • 13/01/2019
  • Thomas Justesen
  • Thomas Wintherek
  • HS
  • 10-5
  • 4
  • 1
  • 13/01/2019
  • Steen D og Gunvor J
  • Henrik O & Grethe K
  • MD
  • 8-8
  • 3
  • 3
  • 13/01/2019
  • Henriette Damsgaard
  • Lisbeth Vest Rasmussen
  • DS
  • 10-3
  • 4
  • 1
  • 13/01/2019
  • Tine Bøegh-Petersen
  • Tine Schmidt Olsen
  • DS
  • 5-5
  • 3
  • 3
  • 12/01/2019
  • Ellen Grønvald
  • Anni Nielsen
  • DS
  • 10-1
  • 4
  • 1
  • 09/01/2019
  • Lis og Marianne
  • Eva og Liselotte
  • DD
  • 9-4
  • 4
  • 1
  • 03/01/2019
  • Anni Nielsen
  • Lisbeth Lyme
  • DS
  • 15-1
  • 4
  • 1
  • 02/01/2019
  • Eva og Liselotte
  • Helle og Tine
  • DD
  • 9-7
  • 4
  • 2
  • 02/01/2019
  • Eva og Liselotte
  • Helle og Tine
  • DD
  • 9-7
  • 4
  • 2
  • 02/01/2019
  • Eva og Liselotte
  • Helle og Tine
  • DD
  • 10-3
  • 4
  • 1
  • 02/01/2019
  • Ellen Grønvald
  • Helle Michaelsen
  • DS
  • 10-2
  • 4
  • 1
  • 01/01/2019
  • Lis og Marianne
  • Pia og Signe
  • DD
  • 12-2
  • 4
  • 1
  • 30/12/2018
  • Søren/Søren
  • Hans-Henrik/Jens-Erik
  • HD
  • 11-5
  • 4
  • 1
  • 30/12/2018
  • Lisbeth+Søren
  • Henriette+Mads
  • MD
  • 7/6
  • 4
  • 2
  • 27/12/2018
  • Ellen Grønvald
  • Lisbeth Lyme
  • DS
  • 15-2
  • 4
  • 1
  • 23/12/2018
  • Charlotte Mikkelsen
  • Mette Jensen
  • DS
  • 10-3
  • 4
  • 1
  • 23/12/2018
  • Pia og Thomas
  • Henriette og Mads
  • MD
  • 9-3
  • 4
  • 1
  • 21/12/2018
  • Helle Michaelsen
  • Lisbeth Lyme
  • DS
  • 9-4
  • 4
  • 1
  • 15/12/2018
  • Bettina Pedersen
  • Tine Bøegh-Petersen
  • DS
  • 7-5
  • 4
  • 2
  • 11/12/2018
  • Dorte Rye
  • Lisbeth Lyme
  • DS
  • 10-4
  • 4
  • 1
  • 09/12/2018
  • Lisbeth Vest + Søren Bros
  • Thomas + Ida
  • MD
  • 8-4
  • 4
  • 1
  • 09/12/2018
  • Henrik & Morten
  • Jan & Santos
  • HD
  • 9-8
  • 4
  • 2
  • 09/12/2018
  • Per/Gitte
  • - Annette/Poul
  • MD
  • 13-6
  • 4
  • 1
  • 09/12/2018
  • Per/Gitte
  • - Helle/Søren
  • MD
  • 7-6
  • 4
  • 2
  • 08/12/2018
  • Helle Michaelsen
  • Dorte Rye
  • DS
  • 8-3
  • 4
  • 1
  • 08/12/2018
  • Helle & Søren Michaelsen
  • Annette & Poul
  • MD
  • 9-5
  • 4
  • 1
  • 08/12/2018
  • Mette Pinholt
  • Liselotte
  • DS
  • 8-3
  • 4
  • 1
  • 02/12/2018
  • Ellen og Tage
  • Bitten og Henrik
  • MD
  • 14-2
  • 4
  • 1
  • 25/11/2018
  • Thomas Justesen
  • Simon Christiansen
  • HS
  • 8-7
  • 4
  • 2
  • 25/11/2018
  • Ellen Grønvald
  • Dorthe Rye
  • DS
  • 10-3
  • 4
  • 1
  • 25/11/2018
  • Gitte Ø/Bettina
  • Pernille/Henriette
  • DD
  • 12-4
  • 4
  • 1
  • 24/11/2018
  • Betina og Gitte
  • Susan og Tina
  • DD
  • 13-1
  • 4
  • 1
  • 18/11/2018
  • Tina og Søren
  • Annette og Poul
  • MD
  • 10-6
  • 4
  • 1
  • 19/11/2018
  • Jesper og Marianne
  • Connie og Jan B
  • MD
  • 13-2
  • 4
  • 1
  • 18/11/2018
  • Pia Winther Eriksen
  • Bettina Pedersen
  • DS
  • 8-4
  • 4
  • 1
  • 18/11/2018
  • Tina/Gitte
  • - Annette/Karen-Marie
  • DD
  • 7/4
  • 4
  • 1
  • 14/11/2018
  • Eva og Thomas
  • Lisbeth og Søren
  • MD
  • 8-6
  • 4
  • 2
  • 14/11/2018
  • Eva og Thomas
  • Lisbeth og Søren
  • MD
  • 8-6
  • 4
  • 2
  • 10/11/2018
  • Torben/Margrethe
  • Povl/Anette
  • MD
  • 12 - 5
  • 4
  • 1
  • 10/11/2018
  • Torben/Margrethe
  • Povl/Anette
  • MD
  • 12 - 5
  • 4
  • 1
  • 10/11/2018
  • Gitte Ø/Bettina
  • Bitten/Lene S.
  • DD
  • 11-6
  • 4
  • 1
  • 10/11/2018
  • Gitte Ø/Bettina
  • Mette J/Katrine R.
  • DD
  • 7-4
  • 4
  • 1
  • 04/11/2018
  • Tage og Ellen
  • Henrik og Susan
  • MD
  • 8-8
  • 3
  • 3
  • 04/11/2018
  • Winnie Wilkens & Birger Dissing Nielsen
  • Liselotte Buhl & Tommy Jagtman
  • MD
  • 8-6
  • 4
  • 1
  • 04/11/2018
  • Simon Christiansen
  • Thomas Winthereik
  • HS
  • 9/5
  • 4
  • 1
  • 03/11/2018
  • Henriette Damsgaard
  • Pernille Rechenbach
  • DS
  • 10-1
  • 4
  • 1
  • 02/11/2018
  • Liselotte Lisbeth
  • Anette og Lotte
  • DD
  • 9-4
  • 4
  • 1
  • 28/10/2018
  • Liselotte Boas & Lisbeth Vest Rasmussen
  • Mia Pienni Nauman & Lise Justesen
  • DD
  • 15-1
  • 4
  • 1
  • 27/10/2018
  • Susan Simonsen & Henrik Simonsen
  • Bitten Petersen & Henrik Gøtke
  • MD
  • 13-6
  • 4
  • 1
  • 27/10/2018
  • Susan & Henrik Simonsen
  • Bitten Petersen & Henrik Gøtke
  • HS
  • 13-6
  • 4
  • 1
  • 27/10/2018
  • Susan Junge Simonsen
  • Liselotte Boas
  • DS
  • 12-4
  • 4
  • 1
  • 01/10/2018
  • Henrik Overgaard
  • Søren Bros
  • HS
  • 9/5
  • 4
  • 1
  • 01/10/2018
  • Peter + Hanne
  • Birgit + Erik
  • HS
  • Administrativt afgjort (Birgit skadet)
  • 4
  • 1
  • 01/10/2018
  • Winnie+Birger
  • Birgit + Erik
  • MD
  • Administrativt afgjort (Birgit skadet)
  • 4
  • 1
  • 01/10/2018
  • Mette Pinholt/Martin Madsen
  • Helle/Mogens
  • MD
  • 8-6
  • 4
  • 2
  • 29/09/2018
  • Winnie Wilkens & Birger Dissing Nielsen
  • Hanne og Peter Silbye
  • MD
  • 9-9
  • 4
  • 1
  • 29/09/2018
  • Pia Winther Eriksen
  • Charlotte Mikkelsen
  • DS
  • 8-6
  • 4
  • 3
  • 27/09/2018
  • Susanne Wedum og Folmer Sørensen
  • Merete Madsen og Per Rants
  • MD
  • 7 - 7 (Uafgjort kamp)
  • 3
  • 3
  • 23/09/2018
  • Eva sørensen
  • Bettina
  • DS
  • 8-4
  • 4
  • 1
  • 23/09/2018
  • Mette Pinholt
  • Tove Elkjær
  • DS
  • 9-4
  • 4
  • 1
  • 23/09/2018
  • Pia & Thomas
  • Winnie og Birger
  • MD
  • 11-5
  • 4
  • 1
  • 23/09/2018
  • Eva sørensen
  • Bettina
  • DS
  • 8-4
  • 4
  • 1
  • 22/09/2018
  • Marianne Christensen / Lis Daugaard
  • Anni N / Helle
  • DD
  • 8-6
  • 4
  • 2
  • 21/09/2018
  • Søren Peter Elkjær
  • Thomas Winthereik
  • HS
  • 13-9
  • 4
  • 1
  • 20/09/2018
  • Gitte Ø/Bettina
  • Berit & Henriette
  • DD
  • 12-3
  • 4
  • 1
  • 15/09/2018
  • Peter Madsen/Karen Marie Olsen
  • Ken Eskildsen/Lene Pearson
  • MD
  • 10-8
  • 4
  • 1
  • 17/09/2018
  • Mette Jensen/Katrine Rafn
  • Henriette Nielsen/Berit Kjær
  • DD
  • 11-1
  • 4
  • 1
  • 16/09/2018
  • Søren /Tina
  • Lisbeth/Thøger
  • MD
  • 13/6
  • 4
  • 1
  • 16/09/2018
  • Lis og Marianne
  • Margit og Ellen
  • DD
  • 7-4
  • 4
  • 1
  • 16/09/2018
  • Pia Winther Eriksen
  • Merete Johansen
  • DS
  • 7-2
  • 4
  • 1
  • 16/09/2018
  • Bettina Pedersen, Gitte Østerby Henningsen
  • Mette Jensen, Katrine Rafn
  • DD
  • 6-4
  • 4
  • 1
  • 15/09/2018
  • Susanne - Folmer
  • Niccolo - Bitten
  • MD
  • Administrativt afgjort (Niccolo skadet)
  • 4
  • 1
  • 15/09/2018
  • Henrik O-Susan
  • Niccolo-Bitten
  • MD
  • Administrativt afgjort (Niccolo skadet)
  • 4
  • 1
  • 13/09/2018
  • Søren Bros og Lisbeth
  • Ken og Lene
  • MD
  • 7-6
  • 4
  • 2
  • 13/09/2018
  • Marie Præstholm
  • Lisbeth Vest Rasmussen
  • DS
  • 6-4
  • 4
  • 2
  • 13/09/2018
  • Henrik O
  • Morten Lyebalk
  • HS
  • Morten skadet og kan ikke nå at spille inden fristen
  • 4
  • 1
  • 12/09/2018
  • Henrik O / Susan
  • Tage / Ellen
  • MD
  • 9/6
  • 4
  • 1
  • 11/09/2018
  • Per/Gitte -
  • Helle/Mogens
  • MD
  • 9/7
  • 4
  • 2
  • 10/09/2018
  • Ellen Grønvald
  • Dorthe Rye
  • DS
  • 8-3
  • 4
  • 1
  • 10/09/2018
  • Tina/Søren
  • Marianne/Jesper
  • MD
  • 7/7
  • 3
  • 3
  • 09/09/2018
  • Mette Pinholt
  • Henriette Nielsen
  • DD
  • 5-2
  • 4
  • 1
  • 07/09/2018
  • Karen og Peter
  • Helle og Søren
  • MD
  • 8-8
  • 3
  • 3
  • 07/09/2018
  • Ken og Lene
  • Søren Peter og Tove
  • MD
  • 13-4
  • 4
  • 1
  • 07/09/2018
  • Ken og Lene
  • Søren Peter og Tove
  • MD
  • 13-4
  • 4
  • 1
  • 06/09/2018
  • Michael Schmidt
  • Peter Silbye
  • HS
  • 10-3
  • 4
  • 1
  • 01/09/2018
  • Henriette Laursen og Merete
  • Charlotte og Anne Marie
  • DD
  • 9-4
  • 4
  • 1
  • 04/09/2018
  • henriette laursen og Merete
  • Bitten og Lene
  • DD
  • 10-4
  • 4
  • 1
  • 04/09/2018
  • Morten Lyebalk
  • Camilla Hesse
  • HS
  • 15-1
  • 4
  • 1
  • 03/09/2018
  • Helle og Søren
  • Lene og Ken
  • MD
  • 10-5
  • 4
  • 1
  • 29/08/2018
  • Henrik Simonsen - Morten Lybalk
  • Santos Paz Perez - Jan Bagger Petterson
  • HD
  • 13-9
  • 4
  • 1
  • 03/09/2018
  • Pernille/Henriette D
  • Henriette N/Berit
  • DD
  • 10-1
  • 4
  • 1
  • 03/09/2018
  • Jan Frederiksen
  • Peter Silbye
  • HS
  • 7-3
  • 4
  • 1
  • 02/09/2018
  • Bjarne Christiansen
  • Peter Silbye
  • HS
  • 8-2
  • 4
  • 1
  • 02/09/2018
  • Ellen og Margit
  • Lisbeth og Tine
  • DD
  • 10-1
  • 4
  • 1
  • 02/09/2018
  • Susanne Wedum, Folmer Sørensen
  • Susan J Simonsen, Henrik Overgaard
  • MD
  • 7/7
  • 3
  • 3
  • 02/09/2018
  • Gunvor og Susanne Wedum
  • Henriette og Merethe
  • DD
  • 12 - 3
  • 4
  • 1
  • 02/09/2018
  • Pernille lykke Petersen
  • Merete Jensen
  • DS
  • 8-3
  • 4
  • 1
  • 29/08/2018
  • Henrik O / Søren B
  • Hans-Henrik / Skau
  • HD
  • 12/1
  • 4
  • 1
  • 31/08/2018
  • Tine Bøegh-Petersen
  • Tove Elkjær
  • DS
  • 10-4
  • 4
  • 1
  • 31/08/2018
  • Tine Bøegh-Petersen
  • Tove Elkjær
  • DS
  • 10-4
  • 4
  • 1
  • 18/08/2018
  • Anni/Helle
  • Ellen/Margit
  • DD
  • 6-6
  • 3
  • 3
  • 28/08/2018
  • Mette Jensen
  • Mette Pinholt
  • DS
  • 4-4
  • 3
  • 3
  • 28/08/2018
  • Anni Nielsen
  • Helle Michaelsen
  • DS
  • 5-5
  • 3
  • 3
  • 26/08/2018
  • Ellen Grønvald
  • Lisbeth Lyme
  • DS
  • 12-2
  • 4
  • 1
  • 25/08/2018
  • Ellen og Margit
  • Gitte og Tina
  • DD
  • 6-6
  • 3
  • 3
  • 25/08/2018
  • Henrik O / Søren B
  • Morten L / Henrik S
  • HD
  • 8/7
  • 4
  • 2
  • 25/08/2018
  • Mette Jensen
  • Tove Elkjær
  • DS
  • 12-3
  • 4
  • 1
  • 25/08/2018
  • Bettina Pedersen
  • Pernille Lykke Petersen
  • DS
  • 7-5
  • 4
  • 2
  • 25/08/2018
  • Birgitte Ankjærgaard
  • Lisbeth Vest Rasmussen
  • DS
  • 8-5
  • 4
  • 1
  • 23/08/2018
  • Helle/Moges
  • Pernille/Flemming
  • MD
  • 8/7
  • 4
  • 2
  • 23/08/2018
  • Lis/Marianne
  • Gitte/Tina
  • HS
  • 7-3
  • 4
  • 1
  • 23/08/2018
  • Mette
  • Henriette
  • DS
  • 5-2
  • 4
  • 1
  • 21/08/2018
  • Helle/Mogens
  • Henriette/Mads
  • MD
  • 7-5
  • 4
  • 1
  • 22/08/2018
  • Henriette Nielsen
  • Tove Elkjær
  • DS
  • 8-6
  • 4
  • 2
  • 21/08/2018
  • Tine Bøegh-Petersen
  • Mette Pinholt
  • DS
  • 8-7
  • 4
  • 2
  • 19/08/2018
  • Pernille og Henriette
  • Mette og Katrine
  • DD
  • 6-6
  • 3
  • 3
  • 19/08/2018
  • Gunvor og susanne Wedum
  • Bitten og Lene Sørensen
  • DD
  • 10 - 2
  • 4
  • 1
  • 19/08/2018
  • Merete & Per
  • Lene & Ken
  • MD
  • 8 - 7
  • 4
  • 2
  • 19/08/2018
  • Steen Øgaard Dahl
  • Thomas W
  • HS
  • 8-6
  • 4
  • 2
  • 19/08/2018
  • Henrik O / Søren B
  • Søren M / Søren K R
  • HD
  • 11/4
  • 4
  • 1
  • 19/08/2018
  • Gunor og Susanne wedum
  • Helle Michaelsen og Tine
  • DD
  • 10 - 4
  • 4
  • 1
  • 18/08/2018
  • Anni/Helle
  • Ellen/Margit
  • DD
  • 6-6
  • 3
  • 3
  • 18/08/2018
  • Susanne Wedum og Gunvor jensen
  • Anna Marie Rieffestahl og Charlotte Mikkelsen
  • DD
  • 11 - 6
  • 4
  • 1
  • 17/08/2018
  • Tine Bøegh-Petersen & Helle Michaelsen
  • Merete Johansen & Henriette Dupont Laursen
  • DD
  • 15-2
  • 4
  • 1
  • 16/08/2018
  • Henrik O
  • Camil
  • HS
  • 12/5
  • 4
  • 1
  • 16/08/2018
  • Anni/Helle
  • Lisbeth/Tine
  • DD
  • 11-3
  • 4
  • 1
  • 16/08/2018
  • Tine Bøegh-Petersen
  • Mette Jensen
  • DS
  • 9-5
  • 4
  • 1
  • 18/06/2018
  • Merete Johansen
  • Bettina Pedersen
  • DS
  • 7-5
  • 4
  • 2
  • 15/08/2018
  • Birgitte ankjærgaard
  • Charlotte Mikkelsen
  • DS
  • 8-7
  • 4
  • 2
  • 14/08/2018
  • Henrik Simonsen - Morten Lyebalk
  • Jens-Erik Skau - Hans-Henrik Bulow
  • HD
  • 11-6
  • 4
  • 1
  • 14/08/2018
  • Henrik Simonsen - Morten Lyebalk
  • Jens-Erik Skau - Hans-Henrik Bulow
  • HD
  • 11-6
  • 4
  • 1
  • 14/08/2018
  • Martin/Mette
  • Niels/Christina
  • MD
  • 10-7
  • 4
  • 1
  • 13/08/2018
  • Henrik Simonsen
  • Søren Peter Elkjær
  • HS
  • 13-5
  • 4
  • 1
  • 12/08/2018
  • Henrik/Søren
  • Santos/Jan
  • HD
  • 13/5
  • 4
  • 1
  • 12/08/2018
  • Anne Marie og Charlotte
  • Tine og Helle
  • DD
  • 8-7
  • 4
  • 1
  • 12/08/2018
  • Anni
  • Lisbeth
  • DS
  • 11-3
  • 4
  • 1
  • 11/08/2018
  • Anni
  • Ellen
  • DS
  • 8-3
  • 4
  • 1
  • 11/08/2018
  • Tine Bøegh-Petersen
  • Henriette Nielsen
  • DS
  • 8-3
  • 4
  • 1
  • 08/08/2018
  • Henrik Simonsen - Morten Lyebalk
  • Søren K Rasmussen - Søren Michalsen
  • HD
  • 11-4
  • 4
  • 1
  • 07/08/2018
  • Lene Pearson
  • Marie Præstholm
  • DS
  • 4-2
  • 4
  • 2
  • 07/08/2018
  • Steen Øgaard Dahl
  • Hans-Henrik Bülow
  • HS
  • 9-2
  • 4
  • 1
  • 07/08/2018
  • Martin/Mette
  • Thøger/Lisbeth
  • MD
  • 11-4
  • 4
  • 1
  • 06/08/2018
  • Martin/Mette
  • Marie/Flemming
  • MD
  • 11-5
  • 4
  • 1
  • 31/07/2018
  • Hans-Henrik Bülow
  • Thomas Winthereik
  • HS
  • 9-7
  • 4
  • 2
  • 31/07/2018
  • Henrik Simonsen
  • Steen Ø. Dahl
  • HS
  • 11-1
  • 4
  • 1
  • 29/07/2018
  • Henrik Simonsen
  • Hans-Henrik Bulow
  • HS
  • 10-5
  • 4
  • 1
  • 27/07/2018
  • Henrik Simonsen
  • Thomas Winthereik
  • HS
  • 4-2 Modstander trækker sig med skade
  • 4
  • 1
  • 24/07/2018
  • Bjarne Christiansen
  • Jan Frederiksen
  • HS
  • 7-4
  • 4
  • 1
  • 23/07/2018
  • Michael Schmidt
  • Jan Frederiksen
  • HS
  • 10-3
  • 4
  • 1
  • 22/07/2018
  • Charlotte Mikkelsen
  • Lene Pearson
  • DS
  • 8-2
  • 4
  • 1
  • 19/07/2018
  • Charlotte Mikkelsen
  • Lisbeth Vest Rasmussen
  • DS
  • 12-1
  • 4
  • 1
  • 19/07/2018
  • Michael Schmidt
  • Bjarne Christiansen
  • HS
  • 7-3
  • 4
  • 1
  • 16/07/2018
  • Michael Schmidt
  • Bjarne Juhl Hansen
  • HS
  • 8-2
  • 4
  • 1
  • 12/07/2018
  • Lene og Bitten /
  • Charlotte M og Anne Marie R
  • DD
  • 8-7
  • 4
  • 2
  • 12/07/2018
  • Lene og Bitten /
  • Charlotte M og Anne Marie R
  • DD
  • 8-7
  • 4
  • 2
  • 12/07/2018
  • Lene Pearson
  • Lisbeth Vest Rasmussen
  • DS
  • 7-4
  • 4
  • 1
  • 12/07/2018
  • Lene Pearson
  • Lisbeth Vest Rasmussen
  • DS
  • 7-4
  • 4
  • 1
  • 11/07/2018
  • Anni Nielsen
  • Dorthe Rye Jensen
  • DS
  • 8-2
  • 4
  • 1
  • 08/07/2018
  • Signe og Pia
  • Pernille og Henriette
  • DD
  • 11-2
  • 4
  • 1
  • 08/07/2018
  • Signe og Pia
  • Pernille og Henriette
  • DD
  • 11-2
  • 4
  • 1
  • 05/07/2018
  • Lene Pearson
  • Birgitte Ankjærgaard
  • DS
  • 7-5
  • 4
  • 2
  • 04/07/2018
  • Helle Michaelsen
  • Dorte Rye Jensen
  • DS
  • 8-4
  • 4
  • 1
  • 23/06/2018
  • Pia og Thomas
  • Peter og Hanne
  • MD
  • 10-3
  • 4
  • 1
  • 03/07/2018
  • Pia og Thomas
  • Erik og Birgit
  • MD
  • 8-5
  • 4
  • 1
  • 03/07/2018
  • Pia og Thomas
  • Erik og Birgit
  • MD
  • 8-5
  • 4
  • 1
  • 02/07/2018
  • Jesper/Marianne
  • Lisbeth/Thøger
  • MD
  • 11-4
  • 4
  • 1
  • 02/07/2018
  • Helle Michaelsen
  • Ellen Grønvald
  • DS
  • 7-4
  • 4
  • 1
  • 30/06/2018
  • Lisbeth og Lisbeth
  • Helle og Søren
  • MD
  • 9/7
  • 4
  • 1
  • 01/07/2018
  • Jesper/Marianne
  • Mette/Martin
  • MD
  • 8-8
  • 3
  • 3
  • 01/07/2018
  • Jesper/ Marianne
  • Christina/Niels
  • MD
  • 9-6
  • 4
  • 1
  • 01/07/2018
  • Ellen og Margit
  • Dorte og Lene
  • DD
  • 6-5
  • 4
  • 2
  • 01/07/2018
  • Merete & Per
  • Helle & Søren
  • MD
  • 8 - 6
  • 4
  • 2
  • 30/06/2018
  • Lisbeth og Lisbeth
  • Helle og Søren
  • MD
  • 9/7
  • 4
  • 1
  • 30/06/2018
  • Pia W Eriksen
  • Pernille L Petersen
  • DS
  • 10-1
  • 4
  • 1
  • 23/06/2018
  • Henrik/Søren
  • Kim/Povl
  • HD
  • 13/2
  • 4
  • 1
  • 26/06/2018
  • Charlotte Mikkelsen
  • Marie Præstholm
  • DS
  • 6-4
  • 4
  • 1
  • 25/06/2018
  • Pia W Eriksen
  • Bettina Pedersen
  • HS
  • 6-2
  • 4
  • 1
  • 25/06/2018
  • Bjarne Juhl Hansen
  • Bjarne Christiansen
  • HS
  • 8-1
  • 4
  • 1
  • 24/06/2018
  • Helle Michaelsen
  • Lisbeth Lyme
  • DS
  • 11-6
  • 4
  • 1
  • 23/06/2018
  • Signe og Pia
  • Henriette og Berit
  • DD
  • 9-3
  • 4
  • 1
  • 23/06/2018
  • Helle/Anni
  • Dorte/Lene
  • DD
  • 10/2
  • 4
  • 1
  • 19/06/2018
  • Merete Johansen
  • Bettina Pedersen
  • DS
  • 7-5
  • 4
  • 2
  • 19/06/2018
  • Lis og Marianne
  • Tine og Lisbeth
  • DD
  • 9-5
  • 4
  • 1
  • 17/06/2018
  • Tina Dilling / GItte Martinussen -
  • Lisbeth Lyme / Tine Schmidt
  • DD
  • 11-1
  • 4
  • 1
  • 17/06/2018
  • Per Kronborg/Gitte Martinussen -
  • Henriette Damsgaard/Mads Damsgaard
  • MD
  • 8 - 2
  • 4
  • 1
  • 17/06/2018
  • Per Kronborg/Gitte Martinussen -
  • Henriette Damsgaard/Mads Damsgaard
  • MD
  • 8 - 2
  • 4
  • 1
  • 17/06/2018
  • Steen Lindegaard
  • Jens-Erik Skau
  • HS
  • 12-2
  • 4
  • 1
  • 17/06/2018
  • Lene og Dorte
  • Lisbeth og Tine
  • DD
  • 7-5
  • 4
  • 2
  • 16/06/2018
  • Lisbeth
  • Dorthe
  • DS
  • 8-5
  • 4
  • 1
  • 16/06/2018
  • Ellen og Tage
  • Bitten og Niccolo
  • MD
  • 10-3
  • 4
  • 1
  • 16/06/2018
  • Marie Præstholm
  • Birgitte Ankjærgaard
  • DS
  • 6-3
  • 4
  • 1
  • 16/06/2018
  • Gitte/Bettina
  • Henriette/Pernille
  • DD
  • 13-3
  • 4
  • 1
  • 12/06/2018
  • Lis og Marianne
  • Dorte og Lene
  • DD
  • 9-3
  • 4
  • 1
  • 13/06/2018
  • Bjarne Juhl Hansen
  • Jan Frederiksen
  • HS
  • 7/5
  • 4
  • 2
  • 13/06/2018
  • Tine Bøegh-Petersen og Helle Michaelsen
  • Bitten Petersen og Lene Sørensen
  • DD
  • 8-6
  • 4
  • 2
  • 13/06/2018
  • Susanne Wedum / Folmer Sørensen
  • Ellen Grønvald / Tage Nilsson
  • MD
  • 9 - 6
  • 4
  • 1
  • 13/06/2018
  • Susanne Wedum / Folmer Sørensen
  • Ellen Grønvald / Tage Nilsson
  • MD
  • 9 - 6
  • 4
  • 1
  • 12/06/2018
  • Bjarne Christiansen
  • Peter Stenholt
  • HS
  • 6-4
  • 4
  • 2
  • 12/06/2018
  • Merete & Per
  • Tove & Søren Peter
  • MD
  • 11 - 4
  • 4
  • 1
  • 10/06/2018
  • Steen Lindegaard
  • Søren Rasmussen
  • HS
  • 12-7
  • 4
  • 1
  • 10/06/2018
  • Søren Peter Elkjær
  • Hans Henrik Bulow
  • HS
  • 13/4
  • 4
  • 1
  • 07/06/2018
  • Bjarne Juhl Hansen
  • Peter Silbye
  • HS
  • 6/3
  • 4
  • 1
  • 06/06/2018
  • Søren Bros
  • Steen Lindegaard
  • HS
  • 10-7
  • 4
  • 1
  • 06/06/2018
  • Søren Bros
  • Simon Christiansen
  • HS
  • 6-5
  • 4
  • 2
  • 06/06/2018
  • Søren Bros
  • Søren Rasmussen
  • HS
  • 8-4
  • 4
  • 1
  • 03/06/2018
  • Tine DIlling/Gitte Martinussen -
  • Lene Pearson/Dorte Rye
  • DD
  • 7-2
  • 4
  • 1
  • 01/06/2018
  • Søren Peter Elkjær
  • Steen Ø Dahl
  • HS
  • 13-1
  • 4
  • 1
  • 31/05/2018
  • Peter Madsen/Karen Marie Olsen
  • Søren Bros/ Lisbeth
  • MD
  • 11-3
  • 4
  • 1
  • 27/05/2018
  • Simon Christiansen
  • Steen Lindegaard
  • HS
  • 7/5
  • 4
  • 2
  • 29/04/2018
  • Pernille
  • Tina
  • DS
  • 12-2
  • 4
  • 1
  • 29/04/2018
  • Helle Michaelsen
  • Lisbeth Lyme
  • DS
  • 10-3
  • 4
  • 1
  • 27/04/2018
  • Søren Rasmussen
  • Jens-Erik Skau
  • HS
  • 8-5
  • 4
  • 1
  • 24/04/2018
  • christina og Gitte-Maria
  • Margit og Ellen
  • DD
  • 11-4
  • 4
  • 1
  • 27/04/2018
  • Pernille Grønfeldt
  • Tina dilling
  • DS
  • 12-1
  • 4
  • 1
  • 25/04/2018
  • Per/Gitte -
  • Christina/Niels
  • MD
  • 10-6
  • 4
  • 1
  • 25/04/2018
  • Thøger/Lisbeth
  • Henrik/Grethe
  • MD
  • 9-8
  • 4
  • 2
  • 21/04/2018
  • Povl/Kim
  • Søren/Søren
  • HS
  • 9-7
  • 4
  • 1
  • 18/03/2018
  • Anni/Helle
  • Pernille/Marie
  • DD
  • 9-6
  • 4
  • 1
  • 22/04/2018
  • Mads/Henriette
  • Lene/Søren
  • MD
  • 8-4
  • 4
  • 1
  • 16/04/2018
  • Kim/Pernille - Tina /Søren
  • Tina/Søren
  • MD
  • 7-7
  • 3
  • 3
  • 15/04/2018
  • Katrine rafn
  • Veslemøy hellem
  • DS
  • 10-3
  • 4
  • 1
  • 15/04/2018
  • Lisbeth L
  • Tine B
  • DS
  • 10-5
  • 4
  • 1
  • 15/04/2018
  • Eva sørensen
  • Katrine rafn
  • DS
  • 7-5
  • 4
  • 1
  • 14/04/2018
  • Eva sørensen
  • Veslemøy hellem
  • DS
  • 8-3
  • 4
  • 1
  • 08/04/2018
  • Gitte-Maria/Christina
  • Gitte/Tina
  • DD
  • 6/5
  • 4
  • 2
  • 11/04/2018
  • Pernille/Marie
  • Tina/Gitte
  • DD
  • 8-3
  • 4
  • 1
  • 11/04/2018
  • Bo Halerg
  • Simon Christensen
  • HS
  • 9-4
  • 4
  • 1
  • 11/04/2018
  • Bo Halerg
  • Simon Christensen
  • HS
  • 9-4
  • 4
  • 1
  • 07/04/2018
  • Katrine Rafn
  • Mette jensen
  • DS
  • 13-1
  • 4
  • 1
  • 30/12/2017
  • Katrine Rafn
  • Tine Bøegh-Petersen
  • DS
  • 13-4
  • 4
  • 1
  • 08/04/2018
  • Santos Paz Perez / Jan Bagge Petterson
  • Søren Rasmussen / Søren Michaelsen
  • HD
  • 9-5
  • 4
  • 1
  • 08/04/2018
  • Santos Paz Perez / Jan Bagge Petterson
  • Søren Rasmussen / Søren Michaelsen
  • HD
  • 9-5
  • 4
  • 1
  • 08/04/2018
  • Gitte-Maria/Christina
  • Gitte/Tina
  • DD
  • 6/5
  • 4
  • 2
  • 08/04/2018
  • Christina
  • Dorte (skadet-kamp ej spillet)
  • DS
  • 4-1
  • 4
  • 1
  • 08/04/2018
  • Tina
  • Dorte (skadet - kamp ej spillet)
  • DS
  • 4-1
  • 4
  • 1
  • 08/04/2018
  • Per/Gitte -
  • Margrethe/Torben
  • MD
  • 10-4
  • 4
  • 1
  • 08/04/2018
  • Søren og Lene
  • Lisbeth og Thøger
  • MD
  • 6-4
  • 4
  • 1
  • 08/04/2018
  • Mette Jensen
  • Eva Sørensen
  • DS
  • 8-4
  • 4
  • 1
  • 07/04/2018
  • Søren og Lene
  • Lisbeth og Søren
  • MD
  • 9-3
  • 4
  • 1
  • 07/04/2018
  • Søren og Lene
  • Lisbeth og Søren
  • MD
  • 9-3
  • 4
  • 1
  • 07/04/2018
  • Ellen og Tage
  • Gitte-Maria og Steen
  • MD
  • 7-6
  • 4
  • 2
  • 06/04/2018
  • Søren Rasmussen
  • Bjarne Hansen
  • HS
  • 12/4
  • 4
  • 1
  • 02/04/2018
  • Henrik/Søren
  • Kim/Povl
  • HD
  • 8/7
  • 4
  • 2
  • 02/04/2018
  • Jens-Erik Skau
  • Bjarne Christiansen
  • HS
  • 13-1
  • 4
  • 1
  • 02/04/2018
  • Steen Dahl
  • Bjarne C
  • HS
  • 9-3
  • 4
  • 1
  • 01/04/2018
  • Gitte-Maria/Christina
  • Marie/Pernille
  • DD
  • 9-3
  • 4
  • 1
  • 01/04/2018
  • Gitte-Maria/Christina
  • Marie/Pernille
  • DD
  • 9-3
  • 4
  • 1
  • 31/03/2018
  • Lene S og Bitten P/
  • Barbara B og Kirsten B
  • DD
  • 10-2
  • 4
  • 1
  • 29/03/2018
  • Marie/Flemming
  • Anni/Hans Henrik
  • MD
  • 7-6
  • 4
  • 2
  • 29/03/2018
  • Pernille g
  • Gunvor
  • DS
  • 9-2
  • 4
  • 1
  • 26/03/2018
  • Henrik O / Sørenn B
  • Søren R / Søren M
  • HD
  • 10/4
  • 4
  • 1
  • 27/03/2018
  • Steen Øgaard Dahl
  • Per-Martin
  • HS
  • 9-6
  • 4
  • 1
  • 26/03/2018
  • Søren Rasmussen
  • Camil Hesse
  • HS
  • 7-6
  • 4
  • 2
  • 26/03/2018
  • Jens-Erik Skau
  • Per-Martin Petersen
  • HS
  • 10-3
  • 4
  • 1
  • 25/03/2018
  • Gitte-Maria, Steen
  • Marianne, Jesper
  • MD
  • 8-4
  • 4
  • 1
  • 25/03/2018
  • Steen & Gunvor
  • Erik og Birgit
  • MD
  • 10-4
  • 4
  • 1
  • 24/03/2018
  • Signe/Pia
  • Lene/Bitten
  • DD
  • 9-4
  • 4
  • 1
  • 24/03/2018
  • Ellen Grønvald
  • Gunvor Jensen
  • DS
  • 6-4
  • 4
  • 2
  • 24/03/2018
  • Tina
  • Tine
  • DS
  • 8/2
  • 4
  • 1
  • 23/03/2018
  • Anni N
  • Ellen Grønvald
  • DS
  • 6/5
  • 4
  • 2
  • 20/03/2018
  • Christina/niels
  • Flemming/susanne
  • MD
  • 12/1
  • 4
  • 1
  • 18/03/2018
  • Anni/Helle
  • Pernille/Marie
  • DD
  • 9-6
  • 4
  • 1
  • 18/03/2018
  • Henrik/Grethe
  • Winnie/Birger
  • MD
  • 10/2
  • 4
  • 1
  • 17/03/2018
  • Søren Rasmussen
  • H.H. Bülow
  • HS
  • 8-1
  • 4
  • 1
  • 18/03/2018
  • Eva sørensen
  • Lisbeth lyhne
  • DS
  • 5-4
  • 4
  • 1
  • 17/03/2018
  • Pernille g
  • Marie hostrup
  • DS
  • 9-4
  • 4
  • 1
  • 17/03/2018
  • Ellen/Margit
  • Lis/Marianne
  • DD
  • 7-5
  • 4
  • 2
  • 17/03/2018
  • Lene og Bitten /
  • Henriette N og Berit Kjær N
  • DD
  • 10-3
  • 4
  • 1
  • 10/03/2018
  • Helle Michaelsen
  • Barbara Bendtsen
  • DS
  • 8-1
  • 4
  • 1
  • 10/03/2018
  • Kim B og Pernille G
  • HH og Anni
  • MD
  • 9-5
  • 4
  • 1
  • 08/03/2018
  • Helle Michaelsen
  • Kristina Wittus Sørensen
  • DS
  • 10-2
  • 4
  • 1
  • 12/02/2018
  • Lisbeth
  • Vesle
  • DS
  • WO (Vesle udeblev fra vores aftale)
  • 4
  • 1
  • 04/03/2018
  • Marie og Flemming
  • Flemming og Susanne
  • MD
  • 12/4
  • 4
  • 1
  • 04/03/2018
  • Tina/Søren
  • Anni/HH
  • MD
  • 9-4
  • 4
  • 1
  • 04/03/2018
  • Tine Schmidt Olsen
  • Dorte Rye Jensen
  • DS
  • 7-5
  • 4
  • 2
  • 04/03/2018
  • Pernille grønfeldt
  • Anni Nielsen
  • DS
  • 9-2
  • 4
  • 1
  • 03/03/2018
  • Christina/Niels
  • Tina/Søren
  • MD
  • 12-4
  • 4
  • 1
  • 25/02/2018
  • Niels/Christina
  • Anni/HH
  • MD
  • 8-6
  • 4
  • 2
  • 03/03/2018
  • Lene og Dorte
  • Bitten og Lene S.
  • DD
  • 8-3
  • 4
  • 1
  • 03/03/2018
  • Kim
  • Steen
  • HS
  • 10-6
  • 4
  • 1
  • 26/02/2018
  • Marie Hostrup Allerup
  • Gunvor Jensen
  • DS
  • 7-3
  • 4
  • 1
  • 26/02/2018
  • Carl Toft
  • Steen Dahl
  • HS
  • 9-5
  • 4
  • 1
  • 25/02/2018
  • Niels/Christina
  • Anni/HH
  • MD
  • 8-6
  • 4
  • 2
  • 25/02/2018
  • Gitte-Maria/Christina
  • Anni/Helle
  • DD
  • 9-4
  • 4
  • 1
  • 25/02/2018
  • Gitte-Maria/Christina
  • Anni/Helle
  • DD
  • 9-4
  • 4
  • 1
  • 24/02/2018
  • Mads/Henriette
  • Søren/Lisbeth
  • MD
  • 6/5
  • 4
  • 2
  • 22/02/2018
  • H.H.Bülow
  • Thomas Winthereik
  • HS
  • 8-7
  • 4
  • 2
  • 16/02/2018
  • Henrik/Grethe
  • Birgit/Erik
  • MD
  • 10/3
  • 4
  • 1
  • 16/02/2018
  • Helle Michaelsen
  • Pia Winther
  • DS
  • 6-5
  • 4
  • 2
  • 15/02/2018
  • Helle Michaelsen
  • Birgit Gustafson
  • DS
  • 15-2
  • 4
  • 1
  • 14/02/2018
  • Camil Hesse
  • Thomas Winthereik
  • HS
  • 9-7
  • 4
  • 2
  • 11/02/2018
  • Henrik Overgaard
  • Simon Christiansen
  • HS
  • 8/4
  • 4
  • 1
  • 28/01/2018
  • Jytte/Kristina
  • Barbara/Kirsten
  • DD
  • 8-3
  • 4
  • 1
  • 10/02/2018
  • Jytte og Kristina
  • Bitten og Lene
  • DD
  • 9-7
  • 4
  • 2
  • 10/02/2018
  • Jytte og Kristina
  • Bitten og Lene
  • DD
  • 9-7
  • 4
  • 2
  • 09/02/2018
  • H.H.Bülow
  • Camil Hesse
  • HS
  • 8-6
  • 4
  • 2
  • 09/02/2018
  • H.H.Bülow
  • Camil Hesse
  • HS
  • 8-6
  • 3
  • 2
  • 06/02/2018
  • Christina P./Niels A.
  • Pernille G./Kim B
  • MD
  • 9-5
  • 4
  • 1
  • 06/02/2018
  • Christina P./Niels A.
  • Marie S./ Flemming S.
  • MD
  • 8-6
  • 4
  • 2
  • 06/02/2018
  • Christina P./Niels A.
  • Marie S./ Flemming S.
  • MD
  • 8-6
  • 4
  • 2
  • 06/02/2018
  • Gitte Ø/Bettina
  • Katrine/Mette
  • DS
  • 8-6
  • 4
  • 2
  • 04/02/2018
  • Pernille
  • Ellen
  • DS
  • 9-4
  • 4
  • 1
  • 04/02/2018
  • Jens-Erik Skau
  • Steen Øgaard Dahl
  • HS
  • 10-4
  • 4
  • 1
  • 04/02/2018
  • Signe/Pia
  • Barbara/Kirsten
  • DD
  • 9-2
  • 4
  • 1
  • 04/02/2018
  • Lis/Marianne
  • Karen/Jette
  • DD
  • 13-2
  • 4
  • 1
  • 28/01/2018
  • Torben/Margrethe
  • Tage/Ellen
  • MD
  • 10 - 4
  • 4
  • 1
  • 28/01/2018
  • Birgit og Erik Gustafson
  • Winnie og Birger
  • MD
  • 11-4
  • 4
  • 1
  • 27/01/2018
  • Lis/Marianne
  • Mette/Katrine
  • DD
  • 14-1
  • 4
  • 1
  • 27/01/2018
  • Lis/Marianne
  • Bettina/Gitte
  • DD
  • 14-1
  • 4
  • 1
  • 27/01/2018
  • Lene og Dorte
  • Henriette og Berit
  • DD
  • 14-0
  • 4
  • 1
  • 23/01/2018
  • Povl/Kim
  • Jan/Santos
  • HD
  • 10-8
  • 4
  • 1
  • 23/01/2018
  • Povl/Kim
  • Jan/Santos
  • HD
  • 10-8
  • 4
  • 1
  • 21/01/2018
  • Signe/Pia
  • Henriette/Pernille
  • DD
  • 8-4
  • 4
  • 1
  • 21/01/2018
  • Ellen/Margit
  • Jette/Karen
  • DD
  • 10-3
  • 4
  • 1
  • 21/01/2018
  • Ellen/Margit
  • Jette/Karen
  • DD
  • 10-3
  • 4
  • 1
  • 20/01/2018
  • Lisbeth+Thøger
  • Lisbeth+Søren
  • MD
  • 8-7
  • 4
  • 2
  • 21/01/2018
  • Lisbeth L
  • Katrine R
  • DS
  • 11-4
  • 4
  • 1
  • 19/01/2018
  • Pia Winther Eriksen
  • Birgit Gustafson
  • DS
  • 10-2
  • 4
  • 1
  • 19/01/2018
  • Bettina Pedersen
  • Barbara Bendtsen
  • DS
  • 5-3
  • 4
  • 2
  • 14/01/2018
  • Tina/Gitte -
  • Lisbeth/Dorte
  • DD
  • 11-3
  • 4
  • 1
  • 14/01/2018
  • Anni/Helle
  • Tina/Gitte
  • DD
  • 7/6
  • 4
  • 2
  • 14/01/2018
  • Barbara Bendtsen
  • Birgit Gustafson
  • DS
  • 9-3
  • 4
  • 1
  • 14/01/2018
  • Steen og Gunvor
  • Birger og Winnie
  • MD
  • 13-2
  • 4
  • 1
  • 14/01/2018
  • Lisbeth/Thøget
  • Henriette/Mads
  • MD
  • 13-3
  • 4
  • 1
  • 14/01/2018
  • Søren Rasmussen
  • Thomas Winthereik
  • HS
  • 14-1
  • 4
  • 1
  • 14/01/2018
  • Hans-Henrik Bülow
  • Bjarne Juhl Hansen
  • HS
  • 10-4
  • 4
  • 1
  • 13/01/2018
  • Kim B og Pernille G
  • Marie S og Flemming
  • MD
  • 7-6
  • 4
  • 2
  • 13/01/2018
  • Marie Hostrup
  • Anni Nielsen
  • DS
  • 7-5
  • 4
  • 2
  • 13/01/2018
  • Tina Søren uafgjort
  • Marie Flemming uafgjort
  • MD
  • 6:6
  • 3
  • 3
  • 13/01/2018
  • Barbara
  • Birgit
  • DD
  • 9-3
  • 4
  • 1
  • 10/01/2018
  • Per/Gitte -
  • Gitte-Maria/Steen
  • MD
  • 7-5
  • 4
  • 2
  • 06/01/2018
  • Pia Eriksen
  • Henriette Nielsen
  • DS
  • 7-1
  • 4
  • 1
  • 06/01/2018
  • Henrik/Grethe
  • Steen/Gunvor
  • MD
  • 9/6
  • 4
  • 1
  • 08/01/2018
  • Helle Michaelsen
  • Bettina Pedersen
  • DS
  • 8-1
  • 4
  • 1
  • 07/01/2018
  • Peder Andersen
  • Steen Lindegaard
  • HS
  • 9-5
  • 4
  • 1
  • 30/12/2017
  • Henriette Nielsen, Berit Kjær Petersen
  • Barbera Bendtsen, Kirsten Bækgaard
  • DD
  • 7-4
  • 4
  • 1
  • 07/01/2018
  • Henriette Damsgaard/Pernille Petersen
  • Henriette Nielsen/Berit Petersen
  • DD
  • 7-5
  • 4
  • 2
  • 01/01/2018
  • Carl/Dorte uafgjort
  • Grethe/Henrik uafgjort
  • MD
  • 8/8
  • 3
  • 3
  • 01/01/2018
  • Lene og Dorte
  • Barbara og Kirsten
  • DD
  • 12-0
  • 4
  • 1
  • 01/01/2018
  • Jens-Erik Skau
  • Carl Toft
  • HS
  • 7-3
  • 4
  • 1
  • 30/12/2017
  • Berit og Henriette N
  • Barbara og Kirsten
  • DD
  • 7-4
  • 4
  • 1
  • 28/12/2017
  • Ellen og Margit
  • Mette og Katrine
  • DD
  • 12-2
  • 4
  • 1
  • 26/12/2017
  • Flemming Grøntoft - Susanne Grøntoft OBS Uafgjort
  • Tina Dilling - Søren Rasmussen OBS Uafgjort
  • MD
  • 7-7
  • 3
  • 3
  • 26/12/2017
  • Flemming Grøntoft & Susanne Grøntoft
  • Tina Dilling & Søren Rasmussen
  • MD
  • 7 - 7
  • 3
  • 2
  • 25/12/2017
  • Tina
  • Marie
  • DS
  • 6-4
  • 4
  • 2
  • 24/12/2017
  • Dorte Rye Jensen
  • Marie Schwartz
  • DS
  • 6-3
  • 4
  • 1
  • 12/12/2017
  • Torben/Margrethe
  • Steen/Rikke
  • MD
  • 9 - 7
  • 4
  • 3
  • 11/12/2017
  • Pia Winther Eriksen
  • Bettina Pedersen
  • DS
  • 6-4
  • 4
  • 2
  • 10/12/2017
  • Pernille og Kim
  • Susanne og Flemming
  • MD
  • 13-3
  • 4
  • 1
  • 10/12/2017
  • Bettina Pedersen
  • Birgit Gustavson
  • DS
  • 11-2
  • 4
  • 1
  • 09/12/2017
  • Marianne og Lis
  • Vesle og britt
  • DD
  • 14/1
  • 4
  • 1
  • 09/12/2017
  • Lene og Dorte
  • Kristina og Jytte Nohr
  • DD
  • 12-2
  • 4
  • 1
  • 07/12/2017
  • Thomas Winthereik
  • Bjarne Hansen
  • HS
  • 12-2
  • 4
  • 1
  • 04/12/2017
  • Gunvor uafgjort
  • Anni
  • DS
  • 6 - 6
  • 3
  • 3
  • 02/12/2017
  • Lisbeth Lyme
  • Mette Jensen
  • DS
  • 10-6
  • 4
  • 1
  • 03/12/2017
  • Ellen/Margit
  • Britt/Veslemøy
  • DD
  • 10-1
  • 4
  • 1
  • 02/12/2017
  • Anni/Helle
  • Dorte/Lisbeth
  • DD
  • 10-3
  • 4
  • 1
  • 02/12/2017
  • Mads/Henriette
  • Bitten/Niccolo
  • MD
  • 9-8
  • 4
  • 2
  • 02/12/2017
  • Veslemøy Hellem
  • Tine Bøegh-Petersen
  • DS
  • 9-3
  • 4
  • 1
  • 25/11/2017
  • Veslemøy Hellem
  • Mette Jensen
  • DS
  • 7-3
  • 4
  • 1
  • 02/12/2017
  • Lene og Dorte
  • Pia og Signe
  • DD
  • 10-2
  • 4
  • 1
  • 26/11/2017
  • Per/Gitte -
  • Ellen/Tage
  • MD
  • 13-3
  • 4
  • 1
  • 26/11/2017
  • Eva Sørensen
  • Tine Bøgh-Petersen
  • DS
  • 10-3
  • 4
  • 1
  • 26/11/2017
  • Henriette Damsgaard/Pernille Petersen
  • Bitten Petersen/Lene Sørensen
  • DD
  • 8/6
  • 4
  • 2
  • 25/11/2017
  • Carl/Dorte
  • Birger/Winnie
  • MD
  • 13-3
  • 4
  • 1
  • 25/11/2017
  • Jesper og Marianne
  • Margrethe og Torben
  • MD
  • 13-5
  • 4
  • 1
  • 25/11/2017
  • Ellen Grønvald
  • Marie Hostrup
  • DS
  • 7-4
  • 4
  • 1
  • 19/11/2017
  • Ellen og Margit
  • Bettina og Gitte
  • DD
  • 12-2
  • 4
  • 1
  • 19/11/2017
  • Ellen og Margit
  • Bettina og Gitte
  • DD
  • 12-2
  • 4
  • 1
  • 19/11/2017
  • Mette Jensen
  • Tine Bøegh-Petersen
  • DS
  • 8-6
  • 4
  • 2
  • 17/11/2017
  • Carl/Dorte
  • Erik/Birgit
  • MD
  • 10-2
  • 4
  • 1
  • 18/11/2017
  • Bettina
  • Henriette N.
  • DS
  • 8-3
  • 4
  • 1
  • 15/11/2017
  • Pia Winther Eriksen
  • Barbara Bendtsen
  • DS
  • 8-2
  • 4
  • 1
  • 13/11/2017
  • Marianne/Jesper
  • Ellen/Tage
  • MD
  • 15-2
  • 4
  • 1
  • 13/11/2017
  • Henrik+Søren
  • Santos+Bagge
  • HD
  • 13-7
  • 4
  • 1
  • 12/11/2017
  • Karen/Jette
  • Katrine/Mette
  • DD
  • 10-5
  • 4
  • 1
  • 05/11/2017
  • Pernille/Marie
  • Dorte/Lisbeth
  • DD
  • 13-2
  • 4
  • 1
  • 05/11/2017
  • Torben Nielsen
  • Steen Lindegård
  • HS
  • 14 - 4
  • 4
  • 1
  • 05/11/2017
  • Lene og Dorte
  • Henriette og Pernille
  • DD
  • 14-0
  • 4
  • 1
  • 03/11/2017
  • Steen & Gunvor
  • Carl Toft & Dorte Rye
  • MD
  • 7-5
  • 4
  • 2
  • 02/10/2017
  • Ellen Grønvald
  • Dorthe Rye
  • DS
  • 10-2
  • 4
  • 1
  • 30/09/2017
  • Mette/Katrine
  • Kristina/Jytte
  • DD
  • 9-4
  • 4
  • 1
  • 26/09/2017
  • Christina/Morten
  • Pernille/Kim
  • MD
  • 10-5
  • 4
  • 1
  • 26/09/2017
  • Henrik+Søren
  • Santos+Bagge
  • HD
  • 11-6
  • 4
  • 1
  • 25/09/2017
  • Camil Hesse
  • Anders Holm
  • HS
  • 7-5
  • 4
  • 2
  • 24/09/2017
  • Morten Lyebalk
  • Simon Christiansen
  • HS
  • 10-0
  • 4
  • 1
  • 24/09/2017
  • Anne Marie Rieffestahl
  • Bettina Pedersen
  • DS
  • 4-3
  • 4
  • 2
  • 20/09/2017
  • Morten Lyebalk
  • Henrik Simonsen
  • HS
  • 11-2
  • 4
  • 1
  • 20/09/2017
  • Bo + Veslemøy (uden kamp)
  • Malene + Annette (skadet)
  • MD
  • 4-0
  • 4
  • 1
  • 20/09/2017
  • Bo + Veslemøy (uden kamp)
  • Malene + Annette (skadet)
  • MD
  • 4-0
  • 4
  • 1
  • 20/09/2017
  • Kim +Pernille (uden kamp)
  • Malene + Annette (skadet)
  • MD
  • 4-0
  • 4
  • 1
  • 20/09/2017
  • Dorte-Lisbeth (uden kamp)
  • Malene + Annette (skadet)
  • DD
  • 4-0
  • 4
  • 1
  • 20/09/2017
  • Veslemøy (uden kamp)
  • Annette (skadet)
  • DS
  • 4-0
  • 4
  • 1
  • 19/09/2017
  • Tina D. & Gitte M.
  • - Bettina & Marianne
  • DD
  • 10-3
  • 4
  • 1
  • 17/09/2017
  • Marie S og Pernille G
  • Lisbeth L og Dorthe R
  • DD
  • 8-4
  • 4
  • 1
  • 19/09/2017
  • Lene/Dorte
  • Kristina/Jytte
  • DD
  • 11-3
  • 4
  • 1
  • 19/09/2017
  • Marie Schwartz
  • Tine Schmidt Olsen
  • DS
  • 7-5
  • 4
  • 2
  • 19/09/2017
  • Pernille/Marie
  • Annette/Malene
  • DS
  • 4-0
  • 4
  • 1
  • 17/09/2017
  • Marie Schwartz
  • Tina Dilling
  • DS
  • 5-4
  • 4
  • 2
  • 17/09/2017
  • Mette/Katrine
  • Dorte/Lene
  • DD
  • 7-6
  • 4
  • 2
  • 17/09/2017
  • Gitte-Maria / Christina
  • Marianne/Bettina
  • DD
  • 14-0
  • 4
  • 1
  • 17/09/2017
  • Gitte-Maria / Christina
  • Merete/Henriette
  • DD
  • 12-1
  • 4
  • 1
  • 17/09/2017
  • Gitte-Maria / Christina
  • Karen-Marie/Jette
  • DD
  • 9-5
  • 4
  • 1
  • 17/09/2017
  • Søren og Tina
  • Thøger og Lisbeth
  • MD
  • 8/2
  • 4
  • 1
  • 11/09/2017
  • Jytte&Kristina
  • Bitten&Conny
  • DD
  • 8-6
  • 4
  • 2
  • 11/09/2017
  • Tina D
  • Lisbeth L
  • DS
  • 10/3
  • 4
  • 1
  • 10/09/2017
  • Anni/Helle
  • Dorte/Lisbeth
  • DD
  • 14/3
  • 4
  • 1
  • 10/09/2017
  • Tine Schmidt Olsen
  • Tina Dilling
  • DS
  • 6-3
  • 4
  • 1
  • 10/09/2017
  • Ellen og Tage
  • Birgit og Erik
  • MD
  • 12-1
  • 4
  • 1
  • 07/09/2017
  • Mette/Katrine
  • Bitten/Conny
  • DD
  • 7-4
  • 4
  • 1
  • 06/09/2017
  • Morten Lyebalk
  • José Maria Barnils
  • HS
  • 14-0
  • 4
  • 1
  • 06/09/2017
  • Camil Hesse
  • Peter Silbye
  • HS
  • 11-5
  • 4
  • 1
  • 05/09/2017
  • Gunvor & Steen
  • Tove & Søren Peter Elkjær
  • MD
  • 10-8
  • 4
  • 2
  • 04/09/2017
  • Lene/Dorte
  • Conny/Bitten
  • DD
  • 12-2
  • 4
  • 1
  • 04/09/2017
  • Charlotte/Anne Marie
  • Kirsten/Barbara
  • DD
  • 7-4
  • 4
  • 1
  • 03/09/2017
  • Pernille lykke Petersen
  • Henritte Nielsen
  • DS
  • 6-4
  • 4
  • 2
  • 03/09/2017
  • Marianne & Bettina
  • Henriette & Merete
  • DD
  • 13-1
  • 4
  • 1
  • 01/09/2017
  • Morten Lyebalk
  • Henrik Overgaard
  • HS
  • 14-4
  • 4
  • 1
  • 31/08/2017
  • Jens-Erik Skau
  • Hans Henrik Bülow
  • HS
  • 8-4
  • 4
  • 1
  • 31/08/2017
  • Ellen Grønvald
  • Anni Nielsen
  • DS
  • 5-5
  • 3
  • 3
  • 30/08/2017
  • Tina & Gitte -
  • Henriette & Merete
  • DD
  • 13-2
  • 4
  • 1
  • 31/08/2017
  • Anni/Helle
  • Susanne/Gunvor
  • DD
  • 10/3
  • 4
  • 1
  • 30/08/2017
  • Bitten & Niccolo / Erik & Birgit
  • Erik og Birgit Gustafson
  • MD
  • 10-6
  • 4
  • 1
  • 30/08/2017
  • Pernille/Marie
  • Anni/Helle
  • DD
  • 11-3
  • 4
  • 1
  • 30/08/2017
  • Tom Lehn-Christiansen
  • Camil Hesse
  • HS
  • 9-3
  • 4
  • 1
  • 27/08/2017
  • Kristina Wittus Sørensen
  • Pernille Nielsen
  • DS
  • 7-5
  • 4
  • 2
  • 30/08/2017
  • Søren Peter Elkjær
  • Hans Henrik Bulow
  • HS
  • 8-6
  • 4
  • 2
  • 27/08/2017
  • Tina
  • Gunvor
  • DS
  • 8/3
  • 4
  • 1
  • 29/08/2017
  • Jens-Erik skau
  • Mike Pieske
  • HS
  • 11-6
  • 4
  • 1
  • 29/08/2017
  • Gunvor & Steen
  • Bitten & Niccolo
  • MD
  • 8-4
  • 4
  • 1
  • 29/08/2017
  • Bjarne Juhl Hansen
  • Peter Silbye
  • HS
  • 11-1
  • 4
  • 1
  • 29/08/2017
  • Kim B - Pernille G
  • Henrik O-Grethe K
  • MD
  • 9-7
  • 4
  • 2
  • 28/08/2017
  • Morten Lyebalk
  • Søren K. Rasmussen
  • HS
  • 9-4
  • 4
  • 1
  • 28/08/2017
  • Ken Eskildsen
  • Jan Frederiksen
  • HS
  • 11-1
  • 4
  • 1
  • 27/08/2017
  • Tina
  • Gunvor
  • DS
  • 8/3
  • 4
  • 1
  • 27/08/2017
  • Kristina Wittus Sørensen
  • Henriette Nielsen
  • DS
  • 7-5
  • 4
  • 2
  • 27/08/2017
  • Ken Eskildsen/Lene Pearson
  • Hanne & Peter Silbye
  • MD
  • 12-2
  • 4
  • 1
  • 27/08/2017
  • Barbara Kirsten
  • Henriette Linda
  • DD
  • 4-2
  • 4
  • 2
  • 27/08/2017
  • Bitten/Niccolo
  • Tove& Søren Elkjær
  • MD
  • 10-6
  • 4
  • 1
  • 26/08/2017
  • Christina/Morten
  • Anni/Hans-Henrik
  • MD
  • 10-5
  • 4
  • 1
  • 26/08/2017
  • Barbara Bendtsen
  • Mette Jensen
  • DS
  • 7-4
  • 4
  • 1
  • 26/08/2017
  • Winnie og Birger
  • Hanne og Peter
  • MD
  • 12-2
  • 4
  • 1
  • 24/08/2017
  • Bo Halberg
  • Simon Christiansen
  • HS
  • 7-5
  • 4
  • 2
  • 16/08/2017
  • Merete Johansen
  • Bitten Petersen
  • DS
  • 6-5
  • 4
  • 2
  • 22/08/2017
  • Mette Jensen
  • Tove Elkjær
  • DD
  • 8-5
  • 4
  • 1
  • 21/08/2017
  • Gunvor R Jensen
  • Lisbeth Lyhme
  • DS
  • 9 - 3
  • 4
  • 1
  • 19/08/2017
  • Tina/Gitte
  • Christina/Gitte-Maria
  • DD
  • 43
  • 4
  • 2
  • 20/08/2017
  • Kasper Billeskov
  • Jens-Erik Skau
  • HS
  • 9-5
  • 4
  • 1
  • 20/08/2017
  • Tom Lehn-Christiansen
  • Anders Holm
  • HS
  • 10-3
  • 4
  • 1
  • 20/08/2017
  • Lars Boe
  • Hans-Henrik Bülow
  • HS
  • 8-6
  • 4
  • 2
  • 20/08/2017
  • Tine Schmidt
  • Lisbeth Lyme
  • DS
  • 6-5
  • 4
  • 1
  • 20/08/2017
  • Bettina Pedersen
  • Kristina Witus Sørensen
  • DS
  • 7-4
  • 4
  • 1
  • 19/08/2017
  • Simon Christiansen
  • Kim Blicker
  • HS
  • 8/4
  • 4
  • 1
  • 19/08/2017
  • Tina Dilling
  • Dorte Rye Jensen
  • DS
  • 4-4
  • 3
  • 3
  • 19/08/2017
  • Nanett/Marie
  • Barbara/Kirsten
  • DD
  • 11-4
  • 4
  • 1
  • 19/08/2017
  • Malene Mohr
  • Merete Johansen
  • DS
  • 6-4
  • 4
  • 2
  • 18/08/2017
  • Ken Eskildsen
  • Rasmus Baagland
  • HS
  • 8-5
  • 4
  • 1
  • 18/08/2017
  • Anders Holm
  • Peter Silbye
  • HS
  • 12-1
  • 4
  • 1
  • 17/08/2017
  • Barbara Bendtsen
  • Tove Elkjær
  • DS
  • 7-3
  • 4
  • 1
  • 17/08/2017
  • Pernille/Marie
  • Susanne/Gunvor
  • DD
  • 7-6
  • 4
  • 2
  • 16/08/2017
  • Christina/Morten
  • Bente/Brian
  • HS
  • 9-3
  • 4
  • 1
  • 16/08/2017
  • Søren Peter Elkjær
  • Mike Plieske
  • HS
  • 10-5
  • 4
  • 1
  • 15/08/2017
  • Charlotte/Anne Marie
  • Henriette/Linda
  • DD
  • 7-5
  • 4
  • 2
  • 14/08/2017
  • Marie Præstholm
  • Tove Elkjær
  • DS
  • 9-5
  • 4
  • 1
  • 14/08/2017
  • Malene Mohr
  • Jytte Noer
  • DS
  • 6-6
  • 3
  • 3
  • 14/08/2017
  • Camil Hesse
  • Bjarne Juhl Hansen
  • HS
  • 10-6
  • 4
  • 1
  • 13/08/2017
  • Per & Gitte
  • Bente & Brian
  • MD
  • 9-2
  • 4
  • 1
  • 14/08/2017
  • Ellen Grønvald
  • Veslemøy Hellem
  • DS
  • 8-1
  • 4
  • 1
  • 13/08/2017
  • Veslemøy Hellem & Bo
  • HOP & Grethe
  • MD
  • 10-6
  • 4
  • 1
  • 13/08/2017
  • Pernille lykke Petersen
  • Linda Bang Jessen
  • DS
  • 6-5
  • 4
  • 2
  • 13/08/2017
  • Steen & Gunvor
  • Tage & Ellen
  • MD
  • 7-7
  • 3
  • 3
  • 13/08/2017
  • Barbara Bendtsen
  • Lisbeth Fischer
  • DS
  • 6/4
  • 4
  • 2
  • 09/08/2017
  • Benedict Steffensen
  • simon christiansen
  • HS
  • 14-3
  • 4
  • 1
  • 11/08/2017
  • Tine Schmidt
  • Dorte Rye Jensen
  • DS
  • 8-4
  • 4
  • 1
  • 11/08/2017
  • Henrik Overgaard
  • Søren K Rasmussen
  • HS
  • 10-2
  • 4
  • 1
  • 11/08/2017
  • Henrik Overgaard
  • Henrik Simonsen
  • HS
  • 9-9
  • 3
  • 3
  • 10/08/2017
  • Gunvor Jensen
  • Tine Schmidt
  • DS
  • 9 - 3
  • 4
  • 1
  • 10/08/2017
  • Henriette Nielsen
  • Linda Jessen
  • DS
  • 5-5
  • 3
  • 3
  • 09/08/2017
  • Bjarne Christiansen
  • Jan Frederiksen
  • HS
  • 6-6
  • 3
  • 3
  • 09/08/2017
  • Marie Præstholm
  • Lisbeth Fischer
  • DS
  • 11-0
  • 4
  • 1
  • 08/08/2017
  • Rasmus Baagland
  • Jan Frederiksen
  • HS
  • 8-5
  • 4
  • 1
  • 08/08/2017
  • Bjarne Juhl Hansen
  • Anders Holm
  • HS
  • 7-6
  • 4
  • 2
  • 05/07/2017
  • Tove Elkjær/Søren Peter Elkjær
  • Birgit Gustavsen/Erik Gustavsen
  • MD
  • 12/3
  • 4
  • 1
  • 07/08/2017
  • Malene Mohr
  • Bitten Petersen
  • DS
  • 6-4
  • 4
  • 2
  • 07/08/2017
  • Marie Præstholm
  • Barbara Bendtsen
  • DS
  • 8-4
  • 4
  • 1
  • 06/08/2017
  • Santos Paz Perez / Jan Petterson
  • Michael Bildsøe Møller / Tom Lehn-Christiansen
  • HD
  • 11 - 4
  • 4
  • 1
  • 06/08/2017
  • Charlotte/Anne Marie
  • Marie/Nanett
  • DD
  • 9-4
  • 4
  • 1
  • 06/08/2017
  • Anne Marie Rieffestahl
  • Jytte Noer
  • DS
  • 9-1
  • 4
  • 1
  • 06/08/2017
  • Simon Christiansen
  • Steen Lindegaard
  • HS
  • 12/3
  • 4
  • 1
  • 06/08/2017
  • Anette Spottag
  • Annette Lykkemark
  • DS
  • 8-4
  • 4
  • 1
  • 02/08/2017
  • Lars/Søren
  • Michael/Tom
  • HD
  • 13-4
  • 4
  • 1
  • 01/08/2017
  • Anni
  • Anette Spottag
  • DS
  • 9-1
  • 4
  • 1
  • 01/08/2017
  • Tom Lehn-Christian
  • Bjarne Juhl Hansen
  • HS
  • 12-3
  • 4
  • 1
  • 31/07/2017
  • Susanne Wedum og Gunvor Jensen
  • Anette Lykkemark L og Malene
  • DD
  • 10 - 3
  • 4
  • 1
  • 31/07/2017
  • Anne Marie Rieffestahl
  • Malene Mohr
  • DS
  • 7-4
  • 4
  • 1
  • 30/07/2017
  • Mette Jensen
  • Lisbeth Fischer
  • DS
  • 7-3
  • 4
  • 1
  • 28/07/2017
  • Pernille/Kim
  • Annette/Povl
  • MD
  • 11-6
  • 4
  • 1
  • 27/07/2017
  • Lene/Ken
  • Tine/Claus
  • MD
  • 12-2
  • 4
  • 1
  • 27/07/2017
  • Anne Marie Rieffestahl
  • Bitten Petersen
  • DS
  • 11-2
  • 4
  • 1
  • 26/07/2017
  • Birgit og Erik Gustafson
  • Gunvor Jensen og Steen Dahl
  • MD
  • 8-7
  • 4
  • 2
  • 27/07/2017
  • Dorte Rye Jensen
  • Gunvor Jensen
  • DS
  • 6-5
  • 4
  • 2
  • 23/07/2017
  • Tine/Claus
  • Winnie/Birger
  • MD
  • 10-6
  • 4
  • 1
  • 20/07/2017
  • Jesper/Marianne
  • Grethe/Henrik
  • MD
  • 10-6
  • 4
  • 1
  • 19/07/2017
  • Lene/Ken
  • Winnie/Birger
  • MD
  • 10-1
  • 4
  • 1
  • 19/07/2017
  • Annette lykkemark
  • Anni
  • DS
  • 8-7
  • 4
  • 2
  • 16/07/2017
  • Christina/Morten
  • Lisbeth/Thøger
  • HS
  • 20-0
  • 4
  • 1
  • 13/07/2017
  • Ken Eskildsen
  • Bjarne Christiansen
  • HS
  • 18-1
  • 4
  • 1
  • 12/07/2017
  • Marie Præstholm
  • Mette Jensen
  • DS
  • 8-5
  • 4
  • 1
  • 12/07/2017
  • Marie Præstholm
  • Mette Jensen
  • DS
  • 8-5
  • 4
  • 1
  • 09/07/2017
  • Flemming/Marie
  • Annette/Pov
  • MD
  • 10-7
  • 4
  • 1
  • 09/07/2017
  • Marianne/Jesper
  • Annette/Povl
  • MD
  • 10-9 (rettet point ifh til tidligere indberetning)
  • 4
  • 2
  • 08/07/2017
  • JQXcdkqo
  • BrIYigpjogKf
  • DS
  • RVDnlttz
  • 4
  • 2
  • 08/07/2017
  • Dorte Rye Jensen
  • Marie Schwartz
  • DS
  • 7-3
  • 4
  • 1
  • 07/07/2017
  • Jesper / Marianne
  • Annette / Poul
  • MD
  • 10-9
  • 4
  • 1
  • 05/07/2017
  • Bitten
  • Jytte
  • DS
  • 7-3
  • 4
  • 1
  • 04/07/2017
  • Ellen Grønvald
  • Annette Lykkemark
  • DS
  • 10-3
  • 4
  • 1
  • 04/07/2017
  • Anne Marie Rieffestahl
  • Merete Johansen
  • DS
  • 10-5
  • 4
  • 1
  • 02/07/2017
  • Per/Gitte
  • Lisbeth/Thøger
  • MD
  • 14-0
  • 4
  • 1
  • 02/07/2017
  • Marianne / Bettina
  • Jette / Karen
  • DD
  • 5-4
  • 4
  • 2
  • 01/07/2017
  • Dorte Rye Jensen
  • Lisbeth Lyme
  • DS
  • 8-5
  • 4
  • 1
  • 27/06/2017
  • Bjarne Christiansen
  • Peter Stenholt
  • HS
  • 7-4
  • 4
  • 1
  • 25/06/2017
  • Gitte/Per
  • Tina/Søren
  • MD
  • 7-4
  • 4
  • 1
  • 24/06/2017
  • Christina/Morten
  • Tina/Søren
  • MD
  • 11/4
  • 4
  • 1
  • 23/06/2017
  • Bettina
  • Pernille
  • DS
  • 8-4
  • 4
  • 1
  • 19/06/2017
  • Marie og Nanett
  • Henriette og Linda
  • DD
  • 11-3
  • 4
  • 1
  • 18/06/2017
  • Christina/Morten
  • Gitte/Per
  • MD
  • 10-3
  • 4
  • 1
  • 18/06/2017
  • Steen Lindegaard
  • Søren
  • HS
  • 8-7
  • 4
  • 2
  • 11/06/2017
  • Søren Bros
  • Kim Blicher
  • HS
  • 10-4
  • 4
  • 1
  • 17/06/2017
  • Annette / Povl
  • Grethe/Henrik
  • MD
  • 10-6
  • 4
  • 1
  • 17/06/2017
  • Ellen og Tage
  • Bitten og Niccolo
  • MD
  • 10-4
  • 4
  • 1
  • 14/06/2017
  • Bettina
  • Linda
  • DS
  • 6-4
  • 4
  • 2
  • 10/06/2017
  • Lisbeth/Dorte
  • Gunvor/Susanne
  • DD
  • 10-6
  • 4
  • 1
  • 10/06/2017
  • Steen Lindegaard
  • Kim Blicher
  • HS
  • 14-12
  • 4
  • 2
  • 10/06/2017
  • Ellen og Tage
  • Søren Peter og Tove
  • MD
  • 11-5
  • 4
  • 1
  • 10/06/2017
  • Bettina
  • Henriette N.
  • DS
  • 8-4
  • 4
  • 1
  • 05/06/2017
  • Karen/Jette
  • Tina/Gitte
  • DD
  • 6-5
  • 4
  • 2
  • 02/06/2017
  • Tina og Søren
  • Anni og HH
  • MD
  • 8/6
  • 4
  • 2
  • 31/05/2017
  • Ellen Grønvald
  • Anette Eisensee
  • DS
  • 9-2
  • 4
  • 1
  • 24/05/2017
  • Pernille/Kim
  • Marie/Flemming
  • MD
  • 9-7
  • 4
  • 2
  • 24/05/2017
  • Pernille/Kim
  • Marie/Flemming
  • MD
  • 9-7
  • 4
  • 2
  • 01/05/2017
  • Mette/Katrine
  • Bitten/Conny
  • DD
  • 10-2
  • 4
  • 1
  • 01/05/2017
  • Katrine Müller/Anette Bøje
  • Barbara/Kirsten
  • DD
  • 7-6
  • 4
  • 2
  • 26/04/2017
  • Bitten/Niccolo
  • Barbara/Michael
  • MD
  • 7-5
  • 4
  • 2
  • 25/04/2017
  • Bitten/Niccolo
  • Mette Jensen/Stig Nielsen
  • MD
  • 12-2
  • 4
  • 1
  • 22/04/2017
  • Benedict Steffensen
  • Kim Blicher
  • HS
  • 10-3
  • 4
  • 1
  • 23/04/2017
  • H.H.Bülow/Anni Nielsen
  • Grethe og Henrik O.
  • MD
  • 9-5
  • 4
  • 1
  • 14/04/2017
  • Lene og Lisbeth
  • Dorthe og Lene
  • DD
  • 7-6
  • 4
  • 2
  • 13/04/2017
  • Steen Dahl
  • Claus Poulsen
  • HS
  • 7-5
  • 4
  • 2
  • 02/04/2017
  • Benedict Steffensen
  • Henrik Overgaard
  • HS
  • 9-8
  • 4
  • 2
  • 11/04/2017
  • Benedict Steffensen
  • Nikolaj Lykke Jacobsen
  • HS
  • 10-2
  • 4
  • 1
  • 05/04/2017
  • mads+jakob
  • Henrik +søren
  • HD
  • 8-7
  • 4
  • 2
  • 02/04/2017
  • Annette+Kim
  • Henriette+Mads
  • MD
  • 9-7
  • 4
  • 2
  • 01/04/2017
  • Grethe/Henrik
  • Tina/Søren
  • MD
  • 11/6
  • 4
  • 1
  • 30/03/2017
  • Morten
  • Kim Blicher
  • HS
  • 10/3
  • 4
  • 1
  • 29/03/2017
  • Peter Stenholt/Katrine Rafn
  • Mette Jensen/Stig Nielsen
  • MD
  • 9-6
  • 4
  • 1
  • 27/03/2017
  • Kim Blicher
  • Jens-Erik Skau
  • HS
  • 9-4
  • 4
  • 1
  • 26/03/2017
  • Nikolaj Lykke Jacobsen
  • Henrik Overgaard
  • HS
  • 9-5
  • 4
  • 1
  • 26/03/2017
  • Grethe/Henrik
  • Henriette/Mads
  • MD
  • 9/4
  • 4
  • 1
  • 26/03/2017
  • Marianne & Bettina
  • Susanne & Dorthe M.
  • DD
  • 10-4
  • 4
  • 1
  • 19/03/2017
  • Tina Dilling/GItte Martinussen
  • Lisbeth Lyme/Dorte Rye
  • DD
  • 9-4
  • 4
  • 1
  • 19/03/2017
  • Simon
  • Kim
  • HS
  • 7-7
  • 3
  • 3
  • 19/03/2017
  • Steen & Gunvor
  • Henrik & Dorthe
  • MD
  • 8-7
  • 4
  • 2
  • 19/03/2017
  • Helle og Anni
  • Karen og Jette
  • DD
  • 10-4
  • 4
  • 1
  • 18/03/2017
  • Anni
  • Tine
  • DS
  • 9-5
  • 4
  • 1
  • 17/03/2017
  • Steen Dahl
  • Bjarne Juhl Hansen
  • HS
  • 8-1
  • 4
  • 1
  • 14/03/2017
  • Nikolaj Lykke Jacobsen
  • Søren Peter
  • HS
  • 13-3
  • 4
  • 1
  • 12/03/2017
  • Anni Nielsen
  • Lisbeth Lyme
  • DS
  • 11-2
  • 4
  • 1
  • 11/03/2017
  • Kim Blicher
  • Hans Henrik B.
  • HS
  • 96
  • 4
  • 1
  • 11/03/2017
  • Annette/Kim
  • Tina/Søren
  • MD
  • 13-7
  • 4
  • 1
  • 11/03/2017
  • Bitten/Niccolo
  • Peter Stenholt/Katrine Rafn
  • MD
  • 13-4
  • 4
  • 1
  • 11/03/2017
  • Kim Blicher
  • Hans Henrik B.
  • HS
  • 96
  • 4
  • 1
  • 04/03/2017
  • Gitte/Peter
  • Katrine/Peter
  • MD
  • 9-6
  • 4
  • 1
  • 05/03/2017
  • Tina/Søren
  • Henriette/Mads
  • MD
  • 10/5
  • 4
  • 1
  • 05/03/2017
  • John Madsen
  • Peter Larsen
  • HS
  • 7-5
  • 4
  • 2
  • 05/03/2017
  • Tina/Søren
  • Anni/HH
  • MD
  • 9/7
  • 4
  • 2
  • 25/02/2017
  • Peter Larsen
  • Bjarne Juhl Hansen
  • HS
  • 13-1
  • 4
  • 1
  • 26/02/2017
  • Susanne Larsen
  • Mette Jensen
  • DS
  • 9-3
  • 4
  • 1
  • 25/02/2017
  • Ida & john
  • Mette & Stig
  • MD
  • 15-2
  • 4
  • 1
  • 23/02/2017
  • Eva sørensen
  • Mette
  • DS
  • 7-4
  • 4
  • 1
  • 19/02/2017
  • Marie og Flemming
  • Dorthe og Henrik
  • MD
  • 11-5
  • 4
  • 1
  • 19/02/2017
  • simon christiansen
  • Jens -Erik Skau
  • HS
  • 8/3
  • 4
  • 1
  • 18/02/2017
  • Dorthe og Susanne
  • Lene og Dorte
  • DD
  • 6-6
  • 3
  • 3
  • 17/02/2017
  • Ida & john
  • Peter & katrine
  • MD
  • 17-2
  • 4
  • 1
  • 12/02/2017
  • Lisbeth Lyme & Lars Boe
  • Henrik Madsen & Dorthe Madsen
  • MD
  • 10-4
  • 4
  • 1
  • 12/02/2017
  • Lisbeth Lyme & Lars Boe
  • Gunver Jensen & Steen Dahl
  • MD
  • 10-6
  • 4
  • 1
  • 12/02/2017
  • Bjarne Juhl Hansen
  • Claus Poulsen
  • HS
  • 8/6
  • 4
  • 2
  • 12/02/2017
  • Ida&John
  • Peter&Gitte
  • MD
  • 9-7
  • 4
  • 2
  • 12/02/2017
  • Steen & Gunvor
  • Birger & Winnie
  • MD
  • 10-3
  • 4
  • 1
  • 11/02/2017
  • Conny og Bitten /
  • Anette og Katrine
  • DD
  • 8-6
  • 4
  • 2
  • 10/02/2017
  • Henrik Overgaard
  • Søren Peter Elkjær
  • HS
  • 13/5
  • 4
  • 1
  • 08/02/2017
  • Benedict Steffensen
  • Søren Peter Elkjær
  • HS
  • 12-4
  • 4
  • 1
  • 27/01/2017
  • Ida og john
  • Barbara og Michael
  • MD
  • 11-5
  • 4
  • 1
  • 04/02/2017
  • Tine Schmidt Olsen
  • Dorte Rye Jensen
  • DS
  • 7-4
  • 4
  • 1
  • 04/02/2017
  • Bettina Pedersen
  • Susanne Larsen
  • DS
  • 8-4
  • 4
  • 1
  • 03/02/2017
  • Mette Jensen, Katrine Rafn
  • Barbara Bendtsen, Kirsten Bækgaard
  • DD
  • 10-5
  • 4
  • 1
  • 28/01/2017
  • Ebru
  • Susanne
  • DS
  • 7-5
  • 4
  • 1
  • 29/01/2017
  • Lisbeth og Lars
  • Winnie og Birger
  • MD
  • 11-3
  • 4
  • 1
  • 22/01/2017
  • John Madsen
  • Bjarne Juhl Hansen
  • HS
  • 12-1
  • 4
  • 1
  • 21/01/2017
  • Gitte/Peter
  • Barbara/Michael
  • MD
  • 10-5
  • 4
  • 1
  • 21/01/2017
  • Bitten Petersen/Niccolo Felici
  • Ida Sørensen/John Sørensen
  • MD
  • 8-7
  • 4
  • 2
  • 17/01/2017
  • Morten
  • Simon
  • HS
  • 10/2
  • 4
  • 1
  • 14/01/2017
  • Marie og Flemming
  • Winnie og Birger
  • MD
  • 13-5
  • 4
  • 1
  • 16/01/2017
  • Bettina Pedersen
  • Mette Jensen
  • DS
  • 11-4
  • 4
  • 1
  • 14/01/2017
  • Katrine Müller/Anette Bøje
  • Mette Jensen/Katrine Rafn
  • DD
  • 7-6
  • 4
  • 2
  • 08/01/2017
  • Marie og Flemming
  • Gunvor og Steen
  • MD
  • 11-3
  • 4
  • 1
  • 07/01/2017
  • Peter Larsen
  • Steen Øgaard Dahl
  • HS
  • 9-5
  • 4
  • 1
  • 08/01/2017
  • Tine Schmidt Olsen
  • Lisbeth Lyme
  • DS
  • 9-8
  • 4
  • 2
  • 07/01/2017
  • Bitten Petersen / Conny Frank
  • Barbara Bendtsen / Kirsten Bækgaard
  • DD
  • 7-6
  • 4
  • 2
  • 20/12/2016
  • Henrik O / Søren B
  • Per R / Jens-Erik S
  • HD
  • 9/6
  • 4
  • 1
  • 17/12/2016
  • Anni
  • Dorthe Rye
  • DS
  • 8-4
  • 4
  • 1
  • 29/12/2016
  • Marie og Flemming
  • Malene og Poul
  • MD
  • 11-6
  • 4
  • 1
  • 29/12/2016
  • Marie og Flemming
  • Lisbeth og Lars
  • MD
  • 12-4
  • 4
  • 1
  • 29/12/2016
  • Lisbeth Lyme & Lars Boe
  • Malene Mohr & Povl
  • MD
  • 9-8
  • 4
  • 2
  • 28/12/2016
  • Britt og Veslemøy
  • Dorte og Lene
  • DD
  • 7-6
  • 4
  • 2
  • 27/12/2016
  • Bjarne Juhl Hansen
  • Bjarne Christiansen
  • HS
  • 11/3
  • 4
  • 1
  • 27/12/2016
  • Morten & bo
  • Per Rantz og J.E.Skau
  • HD
  • 9-4
  • 4
  • 1
  • 22/12/2016
  • Peter Larsen
  • Claus Poulsen
  • HS
  • 9-3
  • 4
  • 1
  • 17/12/2016
  • H.H.Bülow/Anni Nielseb
  • Mads/Henriette
  • HS
  • 7-6
  • 4
  • 2
  • 22/12/2016
  • H.H.Bülow
  • J.E. Skau
  • HS
  • 8-4
  • 4
  • 1
  • 18/12/2016
  • Gitte/Peter
  • Bitten/Niccolo
  • MD
  • 8-6
  • 4
  • 2
  • 18/12/2016
  • Marianne/Bettina
  • Lene/Lisbeth
  • DD
  • 7-4
  • 4
  • 1
  • 11/12/2016
  • Marianne/ Bettina
  • Britt/Veslemøy
  • DD
  • 9-2
  • 4
  • 1
  • 04/12/2016
  • Anni/Helle
  • Dorte/Lisbeth
  • DD
  • 9/4
  • 4
  • 1
  • 04/12/2016
  • Bettina Pedersen
  • Eva Sørensen
  • DS
  • 8-5
  • 4
  • 1
  • 04/12/2016
  • Dorte Rye Jensen
  • Lisbeth Lyme
  • DS
  • 8-6
  • 4
  • 2
  • 04/12/2016
  • Annette/Kim
  • Anni/Hans Henrik
  • MD
  • 7-6
  • 4
  • 2
  • 04/12/2016
  • Annette/Kim
  • Grete og Henrik
  • MD
  • 9-7
  • 4
  • 2
  • 27/11/2016
  • Annette og Malene
  • Lisbeth og Dorte
  • DS
  • 8-5
  • 4
  • 1
  • 27/11/2016
  • Marianne & Bettina
  • Dorte & Lene
  • DD
  • 8-5
  • 4
  • 1
  • 25/11/2016
  • simon christiansen
  • Hans Henrik Bulow
  • HS
  • 5/4
  • 4
  • 1
  • 19/11/2016
  • Karen og Jette
  • Malene og Annette
  • DD
  • 8-7
  • 4
  • 2
  • 20/11/2016
  • Tina/Gitte vs.
  • Karen/Jette
  • DD
  • 7-6
  • 4
  • 2
  • 19/11/2016
  • Gitte/Peter
  • Mette/Daniel
  • MD
  • 11-6
  • 4
  • 1
  • 20/11/2016
  • Lene Nielsen
  • Charlotte Mikkelsen
  • DS
  • 9-8
  • 4
  • 2
  • 13/11/2016
  • Karen og Jette
  • Dorte og Lisbeth
  • DD
  • 6-4
  • 4
  • 2
  • 13/11/2016
  • Anni/Helle
  • Tina/Gitte
  • DD
  • 9/6
  • 4
  • 1

 

Steen Dahl
Ansvarlig for Dimo-turneringen
dimo@roskildetennisklub.dk
21 44 69 39