2016-11-rtk-torsdagstennis-1Målgruppe: Alle motionister, der har fri tirsdag og torsdag formiddag

Tirsdags- og torsdagstennis er motionist formiddagstennis, som afvikles både indendørs og udendørs næsten alle dage i løbet af året.

Både tirsdag og torsdag kommer der på grund af tidspunktet flest ældre, men både tirsdags- og torsdagstennis er for alle, så har du tid, er du velkommen.

Der er en tendens til, at der til torsdagstennis er lidt stærkere spillere, end til tirsdagstennis, men der er også mange gengangere.

Tirsdagstennis – indendørs i hallen 1/10 – 30/4
Kom uden tilmelding kl. 10 – og vi spiller så med hinanden til kl. 12. Afhængig af antal fremmødte vil der være 3-4 spillerunder á en halv time til hver spiller.

Tirsdagstennis starter allerede kl. 9 med en time for 12 faste, morgenfriske spillere og et antal substitutter. Disse faste spillere er også med, når vi andre dukker op kl. 10.

I indendørssæsonen betaler hver spiller 30 kr. pr gang.

Kontaktperson er Jørgen Ulrich (51 35 46 75).

 

Tirsdagstennis – udendørs på Dr. Sofiesvej 1/5 – 30/8
Kom uden tilmelding kl. 9 – og vi spiller så med hinanden til kl. 11. Afhængig af antal fremmødte vil der være 3-4 spillerunder á en halv time til hver spiller.

I udendørssæsonen betaler vi ikke noget.

Kontaktperson er Jørgen Ulrich (51 35 46 75).

 

Vi spiller året rundt alle torsdage fra kl. 9 til 11. Fra 1. maj til 30. september spiller vi udendørs på Dronning Sofies Vej, og fra 1. oktober til 30. april indendørs i RTK-hallen.

Der er ingen forhåndstilmelding, og alle er velkomne. Det normale deltagerantal er omkring 20 pr. gang, men der er principielt ingen begrænsning i antallet af deltagere. Afhængig af deltagerantallet spiller man 3 eller 4 doubler med skiftende makkere.

Efter kampene afholder vi en “3. halvleg” med udveksling af synspunkter over en kop kaffe eller en øl.

Prisen er 10 kr. pr. gang om sommeren og 30 kr. om vinteren.

Kontaktperson er Lasse Byberg.

 

Aktiviteter i RTK er kun for aktive medlemmer

Bemærk, at du skal være aktivt medlem for at kunne deltage i Tirsdags- og Torsdagstennis.

Er du fx passivt medlem om sommeren, men betaler aktivt kontingent om vinteren, så må du gerne deltage i aktiviteter i vintersæsonen, men ikke i sommersæsonen.

Tidligere har der været en særlig regel om, at visse medlemmer af Roskilde Ældre Motion gerne måtte deltage i Tirsdagstennis om sommeren, nemlig dem RÆM-medlemmer, der var RTK-medlemmer om vinteren.

Denne regel gælder ikke mere (ændret på et bestyrelsesmøde i oktober 2017).