Tak til alle RTK’s holdkaptajner. Uden jer vil det være umuligt at sikre RTK’s spillere deltagelse i holdturneringer. Vi har holdkaptajner for junior-, senior-, veteran-, motionist- og golden age hold i alt 25-30 hold, flest om sommeren, men også om vinteren. Herunder har I en guide, der kan være til hjælp i jeres virke.

Holdkaptajnens rolle er at være holdets officielle kontaktperson både før, under og efter kampene. I kan godt være flere til at dele opgaverne. Et hold kan derfor godt både have en holdkaptajn og flere hjælpere, så den samme person ikke behøver at være med hver gang. Der er også flere arbejdsopgaver, det vil være oplagt at fordele ud på holdets øvrige spillere eller forældre.

Her er de primære opgaver for holdkaptajnen og hjælpere:

 • Koordinere holdopstilling – evt. i samarbejde med trænere, udvalg, koordinator eller hvem der nu står for den overordnede planlægning inden for dit holds område
 • Orientere spillerne om mødetid og -sted
 • Koordinere kørsel til udebane
 • Koordinere mad og drikke for hjemme- og udeholdet (se “Mad og drikke”)
 • Når I spiller på hjemmebane, skal du ca. en uge før kampen skrive til modstanderholdets holdkaptajn for at fortælle hvor og hvornår, I skal spille. Sandsynligvis ved de det godt, men vi redder ofte forglemmelser på denne måde, og det med at kontakte modstanderholdet er derfor en regel for alle hold i turneringen
 • Mindst en uge før kampen – og gerne for hele sæsonens hjemmekampe på én gang – kan du som holdkaptajn gå ind på de enkelte hjemmekampe og skrive beskeder til udeholdet. Det kan fx være, hvis holdet har en anden kontaktperson og mobilnummer på dagen, evt. også antal baner, som der er til rådighed fra start, hvis ikke RTK’s klubmedarbejder allerede har gjort dette. Det kan du se i banebookingsystemet. Det er rart at vide på forhånd, om klubben har 2, 3 eller 4 baner til rådighed, så alle kan forberede sig på i hvilken rækkefølge, kampene skal spilles
 • Udskriv et holdkort fra Tennis Østs’ hjemmeside, som du har med til kampen og udfylder sammen med modstanderholdets holdkaptajn (se “Holdkort og resultater)
 • I skal have udleveret bolde til hjemmekampe – se under fanen “Bolde”
 • Efter hjemmekampen skal boldene afleveres i kassen til brugte holdkamp-bolde. Der er både en kasse i klubhuset på Dr. Sofies Vej og en i RTK-hallen, når vi spiller indendørs. Boldene bliver efterfølgende brugt til træning, så det er meget vigtigt, at de bliver leveret retur
 • Efter hjemmekampen – og senest førstkommende hverdag – skal resultatet indberettes i turneringsprogrammet (se “Holdkort og resultater”)

Før kampene – så snart alle holdkaptajner er fundet – sørger RTK’s klubmedarbejder for, at holdkaptajnerne bliver påført de hold, de skal være holdkaptajner for. Det sker både her på hjemmesiden under “Kontakt”, men også i DTF’s turneringsprogram, Tournamentsoftware, http://dtf.tournamentsoftware.com/Home. Som holdkaptajn skal du være oprettet i dette system. Du kan læse, hvordan du opretter dig på Dansk Tennis Forbunds hjemmeside. Klubmedarbejderen sørger også for, at holdkaptajnerne får rettigheder til at indberette resultater efter kampene. Er der flere i tilknytning af holdet, der skal have denne rettighed, skal klubmedarbejderen derfor have besked.

For 1.-3. holdenes vedkommende sørger RTK’s cheftrænere normalt for udtagelse af hold, men hvert hold har også en holdkaptajn udpeget blandt spillerne, som står for alt det praktiske i forhold til kampene, altså koordinering af kørsel, mad, indberetning af resultater og lignende.

Holdkaptajnen er ansvarlig for at indrapportere holdets resultater, når I spiller på hjemmebane. Resultater fra holdmatcher skal indberettes senest første hverdag efter en holdmatch.

Inden kampen printer du et holdkort på Tennis Øst’s specielle holdkort- og resultatformidlingsside.

Dette gælder for hold i Tennis Øst. Holdkort for hold under Dansk Tennis Forbund (typisk de bedste divisions- og ligahold) findes på DTF’s hjemmeside (Under “Spiller”, “Turneringer”, “Holdturnering”). Her er et link til siden. Klik på linkene til inde- eller udeturneringer afhængig af, hvad du har brug for.

Holdkortet udfyldes, underskrives af begge holdkaptajner, opbevares af hjemmeholdet og skal kun på forlangende indsendes til SLTU eller DTF.

Indberetning af holdresultater efter kampen skal ske på http://dtf.tournamentsoftware.com/Home. Her logger du dig ind med det brugernavn og den kode, du selv har bestemt, da du oprettede dig. Klik på “Holdturneringer” og klik dig så frem til den række, dit hold spiller i. Holdturneringen er opdelt i DTF´s holdturnering, typisk dame og herre seniorholdene + evt. juniorhold i de allerbedste rækker, og så Tennis Øst holdturneringen for alle øvrige hold både for børn og voksne.

Det er RTK’s klubmedarbejder, der giver holdkaptajnerne rettighederne til at indberette resultater. Andre på holdet kan også få den rettighed. Disse rettigheder skal opdateres efter hver halvsæson og bliver altså ikke automatisk fornyet.

Alle klubber skal have oprettet samtlige spillere i systemet, så du skal bare starte med at taste navnet, så kommer spillerne frem. Der kan godt være flere med samme navn, fordi den samme spiller er oprettet flere gange. Du vælger bare et af navnene.

Er der en spiller fra Roskilde, der ikke er oprettet, så skal vedkommende have besked om at oprette sig, inden du indberetter resultatet.

Er der en spiller fra modstanderholdet, der ikke er oprettet, så tag hurtigt fat i holdkaptajnen for modstanderholdet, så det kan blive bragt på plads, inden resultatet bliver indberettet.

 

Oprettelse af spillere og holdkaptajner inden sæsonstart

Inden sæsonstarten på holdkampene skal samtlige spillere + holdkaptajner oprettes i turnerings- og resultatprogrammet. Spillerne skal oprette sig selv (Se vejledning på Dansk Tennis Forbunds hjemmeside), mens klubmedarbejder opretter holdkaptajnerne.

Der er typisk spilleregler for hver enkelt række.

Her finder du spillereglerne for kampene under Tennis Øst (junior, motionist, veteran og golden age).

Her finder du spillereglerne for kampene under Dansk Tennis Forbund (division og Liga + elitejuniorrækkerne).

 

Her finder du et overblik over kampformater for Tennis Øst gældende for 2019:

 

Klubben stiller bolde til rådighed ved hjemmekampe.

Træningschefen udleverer bolde til holdkaptajnerne.

Nogle gange bliver der skrevet ud til holdkaptajnerne med et tidspunkt, hvor de kan få udleveret bolde på, andre gange bliver boldene udleveret efter individuel aftale med de enkelte holdkaptajner. De får normalt udleveret bolde til en hel sæson ad gangen.

Der bliver brugt nye bolde til hver holdkamp. Når kampen er færdigspillet, lægger holdet boldene tilbage i rørene – og lægger dem i kassen til holdkampbolde. Der er sådan en kasse både på Dr. Sofies Vej og i RTK-hallen. I hallen er kassen sat op på bane 3, lige i hjørnet ind mod boldskabene.

Ved hjemmekampe skal hjemmeholdet sørge for indkøb af mad og drikkevarer til både RTK’s spillere og gæstende hold. RTK giver tilskud til dette.

Tilskud for hjemmekampe med to fulde spillerunder (normale kampe med bedst af tre sæt):

 • 72 kr. pr hjemmespiller pr. hjemmekamp

Eksempler:

 • Et damehold med tre spillere får 3 × 72 kr. =216 kr.
 • Et motionisthold med seks spillere får 6 × 72 kr. = 432 kr.

Har man flere reserver med, tæller det ikke. Der dækkes for det antal spillere, der er nødvendigt for at kunne afvikle holdkampen.

Tilskud for hjemmekampe for korte holdkampe (fx juniorskumhold), der spiller 1-1½ time:

 • Der gives tilskud til lidt at drikke, frugt og lignende, men ikke decideret frokost/aftensmad. Der er ikke en fast øvre grænse, men beløbet skal være væsentligt under tilskuddet ved kampe, der varer betydeligt længere

 

Man kan få udbetalt beløbet for hele sæsonen ved henvendelse til RTK’s bogholder.

Det er forskelligt, hvad de enkelte hold står for af forplejning. Nogle hold serverer mad, hvor udgiften ikke kan holdes inden for budgettet. Spillerne deles så om de øgede udgifter.

Tag jeres ting med fra køleskabet, når kampene er overstået. Det er uhygiejnisk at have gamle madvarer stående.

RTK-hallen må som udgangspunkt gerne benyttes i tilfælde af regnvejr ved holdkampe i udendørssæsonen. Dog er der kun fire baner, og dermed er der sjældent plads til alle.

Der er derfor udarbejdet nogle retningslinjer for brugen af hallen i tilfælde af regnvejr. Se også næste fane om et særligt bookingnummer.

Her finder du retningslinjerne.

 

Det er klubmedarbejderen, der booker og evt. afbooker baner til holdkampe og klubbens øvrige aktiviteter.

Særlige aktivitetsansvarlige og flere holdkaptajner har imidlertid fået udleveret en særlig kode, som de kan bruge ved akut opståede situationer, fx hvis en holdkamp bliver aflyst på dagen, hvis kampen bliver meget hurtigere færdigspillet og der står baner ledige eller hvis der er behov for at booke en bane eller to ekstra. Nummeret kan også bruges, hvis en udendørs kamp akut skal flyttes ind i hallen.

Klubmedarbejderen skal altid efterfølgende have tilsendte en mail om, hvad det særlige bookingnummer er blevet brugt til – hvor mange baner har I brugt, i hvilket tidsrum og hvem har I spillet mod.

Bemærk: Hvis du via den særlige kode booker en bane indendørs meget tæt på klokken hel, fx tæt på kl. 14, så skal du hen og trykke på touchskærmen til højre for indgangsdøren i RTK-hallen, før lyset bliver aktiveret på banen. Og bagefter skal du helt ind på banen for at lysføleren registrerer, at I er kommet. Virker det ikke på den ene banehalvdel, så gå over på den anden banehalvdel, da lysfølerne på banerne sidder lidt forskelligt.

Holdkaptajner
Sisse Folmø
Koordinator for divisions- og ligahold
sisse@roskildetennisklub.dk
21 27 86 33 - brug fortrinsvis mail
Anja Kostecki
Holdkaptajn for RTK 1 damer i 1. division sommer 2020
anjakostecki05@gmail.com
60 37 30 18
Christina Monrad Pedersen
Holdkaptajn for RTK 2 damer i liga 2 sommer 2020
christinamonrad@hotmail.com
21 67 85 38
Sanne Scheibel
Holdkaptajn for RTK 3 damer i liga 3 sommer 2020
sannescheibel@hotmail.com
26 28 76 08
Martin Madsen
Holdkaptajn for RTK 1 herrer i 2. division sommer 2021
mma@stm.dk
30 35 63 09

 

Jesper Damkjær
Holdkaptajn RTK 2 herrer liga 3 sommer 2020
jhhk@get2net.dk
21 17 31 61
Bo Halberg
Holdkaptajn RTK 3 herrer liga 4 sommer 2020
bo@halberg.dk
21 19 27 99

 

Morten Bech Sørensen
Koordinator for veteranhold
Morten_bech@live.dk
40 35 13 35

 

Torben Lund
Holdkaptajn for RTK 1 i kategori 1 - sommer 2020
tlund@ruc.dk
22 48 44 08
Marie Schwartz
Holdkaptajn for RTK 2 i kategori 1 sommer 2020
sandalschwartz@hotmail.com
60607346
Lisbeth Lyme
Holdkaptajn for RTK 3 i kategori 3 sommer 2020
lisbeth@lyme.biz
24 66 16 12
Bitten Petersen
Holdkaptajn for RTK 4 i kategori 4 sommer 2020
bittenapetersen@youmail.dk
60 76 84 11
Charlotte Mikkelsen
Holdkaptajn for RTK 5 i kategori 5 sommer 2020
Mikkelsen10@icloud.com
21 17 94 20

 

 

Sisse Folmø
Træningschef og koordinator for juniorhold
sisse@roskildetennisklub.dk
Peter Sigdal
Holdkaptajn U14 drenge A sommer 2020
sigdals@gmail.com
60 60 03 30
Helle Michaelsen
Holdkaptajn U14 piger A sommer 2020
Helle.michaelsen@privat.dk
27 13 08 33