Herunder kommer informationer og retningslinjer for de af klubbens spillere, der spiller på klubbens bedste hold, er højt rangerede på ranglisterne eller er på vej op. Retningslinjerne gælder både for børn og voksne.

Roskilde Tennis Klub er en klub, der gerne vil tilbyde alle spillere et spille- og træningstilbud, der passer til den enkeltes niveau og ambitioner.

Vi vil gerne tilskynde vores spillere til at komme ud og spille turneringer og deltage i holdkampe. Klubben hjælper derfor de spillere, der yder lidt ekstra. Hjælpen består bl.a. af:

 • Klubben betaler licens til Dansk Tennis Forbund (et licensnummer er obligatorisk både til holdturnering og individuelle turneringer)
 • Klubben giver tilskud, når spillerne er ude og spille turneringer (se under “Refusion af gebyr) – enkelte turneringer betaler RTK endda 100 %
 • Ekstra træning op til særlig vigtige holdkampe og større turneringer – afgøres fra gang til gang
 • Gradueret betaling for træning for 1.-3. holdenes spillere
 • Coaching ved udvalgte holdkampe og enkelte kampe i SM, DM og evt. andre større turneringer. Som hovedregel er der ikke coach fra klubben med ude til turnerings- og holdkampe, men trænerne bestræber sig på at se turneringsaktive spillere i kamp mindst en gang pr. sæson. Der bliver taget stilling til coaching fra turnering til turnering
 • Betaling for holddeltagelse
 • Forplejning til holdkampe
 • Spilletøj til holdkampe for de bedste seniorhold (afhængig af den til enhver tid gældende tøj- og sponsoraftale)

 

RTK forventer, at du som elitespiller lever op til nedenstående:

 • Du spiller på et af klubbens hold og prioriterer disse kampe
 • Du passer din træning og agerer som et godt eksempel for øvrige spillere/medlemmer i forhold til træningsindsats
 • Du er positiv og repræsenterer RTK på bedst mulig måde – også omkring opførsel
 • Du er med i RTK’s sociale liv, fx ved deltagelse i klubarrangementer – vi vil gerne have, at klubbens medlemmer kender og kan lære af og identificere sig med klubbens bedste spillere

Alle spillere i RTK – uanset alder og spillemæssigt niveau – betaler kontingent. Det er en forudsætning for at spille i klubben og være med på RTK’s hold.

Alle betaler også for deres træning. Dog støtter klubben enkelte gange med ekstra træning uden beregning op til vigtige holdkampe og turneringer, ligesom de ganske få talentfulde spillere, der har meget træning, “kun” skal betale for maksimalt seks timers træning pr. uge.

For 1.-3. seniorholdene gælder, at de betaler for de træningstimer, de er tilmeldt, men til juniorpris. Tidligere har der været fri træning for 1. holdet og/eller divisionsspillere generelt, men sådan er det ikke mere.

Du booker bane på samme måde som klubbens øvrige spillere. I hallen betaler du derfor også for de banetimer, som du selv booker.

Enkelte særligt turneringsaktive spillere har fået en rettighed til at booke op til to tider på en gang – oftest brug til at booke to timer i træk. Dette skal tilskynde turneringsspillerne til at spillere flere kampe mod hinanden  ved siden af træning. Rettigheden må dog primært bruges uden for de tidspunkter, hvor der er mest pres på banetimerne, både indendørs og udendørs.

Sportsudvalget/den eliteansvarlige beslutter to gange om året, hvem der skal have denne rettighed i henholdsvis udendørs og indendørs sæsonen.

Få støtte til turneringer

Som medlem af Roskilde Tennis Klub kan du få støtte til individuelle turneringer ud fra nogle bestemte kriterier. Klubben vil nemlig gerne støtte, at vores medlemmer kommer ud og spiller kampe og bliver dygtigere.

Herunder kan du læse om støttekriterierne – og hvordan du får støtten udbetalt.

Reglerne er senest revideret i maj 2018.

For spillere fra 19 år og opefter gælder følgende:

 • Kun spillere med licens hos Dansk Tennis Forbund kan få refusion
 • Kun spillere, der er til rådighed for RTK’s senior- eller veteranhold, kan få refusion
 • For 1., 2. og 3. holdspillere gælder, at spillerne selv betaler for de første tre turneringer – og herefter giver RTK støtte på 50 procent af betalingen til de næste op til otte officielle DTF/SLTU turneringer pr. kalenderår – herunder også SM. Husk at få en kvittering
 • For øvrige holdspillere refunderes udlæg til seniorturneringer ikke, bortset fra til nedenstående turneringer
  • Deltagelse i RTK’s Vikingeturnering inde/ude får man refunderet 50 %
  • Deltagelse i DM inde/ude er gratis for spillere, der kvalificerer sig til hovedturneringen

For spillere til og med 18 år gælder følgende:

 • Spillerne betaler selv for de første tre turneringer – og herefter giver RTK støtte på 50 procent af betalingen til de næste op til otte officielle DTF/SLTU turneringer pr. kalenderår – herunder også SM. Husk at få en kvittering
 • Deltagelse i Sjællandsmesterskaber inde og ude refunderes fra 2018 med 50 % af klubben. (Licensnummer ikke nødvendigt)
 • Deltagelse i Danmarksmesterskaber inde og ude betales af klubben, såfremt du kvalificerer dig til hovedturneringen (Tilskud til overnatning, transport mv. behandles fra gang til gang)

 

Brug formularen herunder, hvis du har en kvittering, du kan sende som en vedhæftet fil – det kan også være en scannet kvittering. Har du ikke en scanner, så kan du sende kvitteringen i et brev til klubbens bogholder. På kvitteringen skriver du navn, medlemsnummer i RTK, turnering og resultatet i turneringen. Du skal også skrive dit registrerings- og kontonummer-

Beløbene refunderes en gang i kvartalet eller efter nærmere aftale.

Jeg har som licensspiller i RTK deltaget i en eller flere turneringer og vil derfor gerne bede om refusion fra klubben: