Herunder kommer informationer og retningslinjer for de af klubbens spillere, der spiller på klubbens bedste hold, er højt rangerede på ranglisterne eller er på vej op. Retningslinjerne gælder både for børn og voksne.

Roskilde Tennis Klub er en klub, der gerne vil tilbyde alle spillere et spille- og træningstilbud, der passer til den enkeltes niveau og ambitioner.

Vi vil gerne tilskynde vores spillere til at komme ud og spille turneringer og deltage i holdkampe. Klubben hjælper derfor de spillere, der yder lidt ekstra. Hjælpen består bl.a. af:

 • Klubben betaler licens til Dansk Tennis Forbund (et licensnummer er obligatorisk både til holdturnering og individuelle turneringer)
 • Klubben giver tilskud, når spillerne er ude og spille turneringer (se under “Refusion af gebyr) – enkelte turneringer betaler RTK endda 100 %
 • Ekstra træning op til særlig vigtige holdkampe og større turneringer – afgøres fra gang til gang
 • Gradueret betaling for træning for 1.-3. holdenes spillere
 • Coaching ved udvalgte holdkampe og enkelte kampe i SM, DM og evt. andre større turneringer. Som hovedregel er der ikke coach fra klubben med ude til turnerings- og holdkampe, men trænerne bestræber sig på at se turneringsaktive spillere i kamp mindst en gang pr. sæson. Der bliver taget stilling til coaching fra turnering til turnering
 • Betaling for holddeltagelse
 • Forplejning til holdkampe
 • Spilletøj til holdkampe for de bedste seniorhold (afhængig af den til enhver tid gældende tøj- og sponsoraftale)

 

RTK forventer, at du som elitespiller lever op til nedenstående:

 • Du spiller på et af klubbens hold og prioriterer disse kampe
 • Du passer din træning og agerer som et godt eksempel for øvrige spillere/medlemmer i forhold til træningsindsats
 • Du er positiv og repræsenterer RTK på bedst mulig måde – også omkring opførsel
 • Du er med i RTK’s sociale liv, fx ved deltagelse i klubarrangementer – vi vil gerne have, at klubbens medlemmer kender og kan lære af og identificere sig med klubbens bedste spillere

Alle spillere i RTK – uanset alder og spillemæssigt niveau – betaler kontingent. Det er en forudsætning for at spille i klubben og være med på RTK’s hold.

Alle betaler også for deres træning. Dog støtter klubben enkelte gange med ekstra træning uden beregning op til vigtige holdkampe og turneringer, ligesom de ganske få talentfulde spillere, der har meget træning, “kun” skal betale for maksimalt seks timers træning pr. uge.

For 1.-3. seniorholdene gælder, at de betaler for de træningstimer, de er tilmeldt, men til juniorpris. Tidligere har der været fri træning for 1. holdet og/eller divisionsspillere generelt, men sådan er det ikke mere.

Du booker bane på samme måde som klubbens øvrige spillere. I hallen betaler du derfor også for de banetimer, som du selv booker.

Enkelte særligt turneringsaktive spillere har fået en rettighed til at booke op til to tider på en gang – oftest brug til at booke to timer i træk. Dette skal tilskynde turneringsspillerne til at spillere flere kampe mod hinanden  ved siden af træning. Rettigheden må dog primært bruges uden for de tidspunkter, hvor der er mest pres på banetimerne, både indendørs og udendørs.

Sportsudvalget/den eliteansvarlige beslutter to gange om året, hvem der skal have denne rettighed i henholdsvis udendørs og indendørs sæsonen.

Få støtte til turneringer

Som medlem af Roskilde Tennis Klub kan du få støtte til individuelle turneringer ud fra nogle bestemte kriterier. Klubben vil nemlig gerne støtte, at vores medlemmer kommer ud og spiller kampe og bliver dygtigere.

Herunder kan du læse om støttekriterierne – og hvordan du får støtten udbetalt.

Reglerne er senest revideret i juni 2019, dog er proceduren for betaling af licens revideret i december 2019 – gældende for 2020 og frem.

Seniorer – for spillere fra 19 år og opefter gælder følgende:

 • RTK giver støtte på 50 procent af betalingen for de første op til otte officielle DTF-/Tennis Øst turneringer pr. kalenderår
 • RTK støtter med 50 procent af betalingen for deltagelse i Sjællands-/Tennis Øst mesterskaberne
 • RTK støtter med 100 procent af betaling for deltagelse i Danmarksmesterskaberne
 • RTK kræver ikke, at spilleren har en DTF-licens for at have rettighed til RTK-refusion ved turneringer, men det kan være en fordel for spilleren ved deltagelse i individuelle turneringer

 

For både seniorer og juniorer gælder desuden:

 • Deltagelse i SM og DM tæller ikke med blandt de otte øvrige refusions-berettigede turneringer
 • Alle spillere med og uden licens skal oprette en brugerprofil i Dansk Tennis Forbunds turneringsprogram.
 • Husk at få kvittering for al deltagelse i turneringer. Bilag skal sendes til RTK’s bogholder. Se fanen “Søg om støtte”. Du skal sende bilag inden årets udgang og du kan alene få refusion af bilag fra seneste kalenderår
 • Evt. RTK-tilskud til overnatning, transport mv. for deltagelse i DM, hvis mesterskaberne afholdes på Fyn eller i Jylland, behandles fra gang til gang

Juniorer – for spillere til og med 18 år gælder følgende:

 • RTK giver støtte på 50 procent af betalingen for de første op til otte officielle DTF-/Tennis Øst turneringer pr. kalenderår
 • RTK støtter med 50 procent af betalingen for deltagelse i Sjællands-/Tennis Øst mesterskaberne
 • RTK støtter med 100 procent af betaling for deltagelse i Danmarksmesterskaberne
 • Du skal have licens for at få støtte. Som junior er licens nødvendig for at deltage i langt de fleste turneringer og for at blive placeret på ranglisten

 

For både seniorer og juniorer gælder desuden:

 • Deltagelse i SM og DM tæller ikke med blandt de otte øvrige refusions-berettigede turneringer
 • Alle spillere med og uden licens skal oprette en brugerprofil i Dansk Tennis Forbunds turneringsprogram.
 • Husk at få kvittering for al deltagelse i turneringer. Bilag skal sendes til RTK’s bogholder. Se fanen “Søg om støtte”. Du skal sende bilag inden årets udgang og du kan alene få refusion af bilag fra seneste kalenderår
 • Evt. RTK-tilskud til overnatning, transport mv. for deltagelse i DM, hvis mesterskaberne afholdes på Fyn eller i Jylland, behandles fra gang til gang

Brug formularen herunder, hvis du har en kvittering, du kan sende som en vedhæftet fil – det kan også være en scannet kvittering. Har du ikke en scanner, så kan du sende kvitteringen i et brev til klubbens bogholder. På kvitteringen skriver du navn, medlemsnummer i RTK, turnering og resultatet i turneringen. Du skal også skrive dit registrerings- og kontonummer-

Du skal udfylde formularen og uploade bilag for alle de turneringer, du har deltaget i.

Du må gerne sende bilagene løbende igennem året – alle bilag skal dog senest sendes med årets udgang. Du kan alene få refusion af bilag fra seneste kalenderår.

Jeg har som licensspiller i RTK deltaget i en eller flere turneringer og vil derfor gerne bede om refusion fra klubben:

 • Max. file size: 256 MB.
 • Max. file size: 256 MB.
 • Max. file size: 256 MB.
 • Max. file size: 256 MB.
 • Max. file size: 256 MB.
 • Max. file size: 256 MB.
 • Max. file size: 256 MB.
 • Max. file size: 256 MB.
 • Max. file size: 256 MB.
 • Max. file size: 256 MB.

Spillere, der spiller på hold under Dansk Tennis Forbund, eller spiller individuelle turneringer kan optjene points på ranglisten.

 • Licens for voksne er obligatorisk for holdkamp-spillere i Elitedivisionen, 1. division og Liga 1, men ikke i alle øvrige holdkamp-rækker
 • Licens for juniorer er obligatorisk for spillere, der spiller i holdturneringer under Dansk Tennis Forbund men ikke under Tennis Øst

Det er ikke et krav at have licens for at deltage i individuelle turneringer, men det er en fordel, da spillere med licens har fortrinsret til at komme med i turneringerne. Det er altså sværere at komme til at spille turnering uden licens.

Her kan du læse mere om licens og priser på Dansk Tennis Forbunds hjemmeside.

Alle spillere betaler selv for deres licens, når den kommer til betaling i DTF’s turneringsprogram.

Efterfølgende kan medlemmer, der spiller på et hold med krav om licens (se længere oppe), få refunderet udgiften hos  RTK’s bogholder ved fremsendelse af kvittering. Refusion skal se senest ved årets udgang i det kalenderår, licensen gælder.

Du betaler for licensen via DTF’s turneringssystem, når du er logget ind med din profil. Prisen for en licens er på mellem 150 og 425 kr. afhængig af spillerens alder.

Bemærk, at alle spillere med og uden licens skal oprettes med en brugerprofil i Dansk Tennis Forbunds turneringsprogram, http://dtf.tournamentsoftware.com/home.

Her finder du en vejledning i, hvordan du opretter dig i DTF’s turneringsprogram.