De individuelle turneringer giver fantastisk god kamptræning og er med til at placere dig på DTF’s computerrangliste via et pointsystem. Her kan du læse lidt om mulighederne.

I dette dokument får du et overblik over deltagelse i turneringer hos DTF, Tennis Øst og DGI.

Tilmelding til alle danske pointgivende turneringer kan alene ske online via: https://dtf.tournamentsoftware.com.

På onlinetilmeldingen kan du tilmelde dig via dit licensnummer. Hvis ikke du har et licensnr., skal du bare skrive 0 i feltet til licensnr. og gå videre.

Den sidste side, der kommer frem, er din kvittering – husk at printe/gemme så du kan bruge kvitteringen til refusion af gebyr.

Ved at klikke på turneringens navn på onlinetilmeldingen kan du se de foreløbige tilmeldinger. Er du korrekt tilmeldt, kommer du på listen med det samme.

 

Få støtte til turneringer

Som medlem af Roskilde Tennis Klub kan du få støtte til individuelle turneringer ud fra nogle bestemte kriterier. Klubben vil nemlig gerne støtte, at vores medlemmer kommer ud og spiller kampe og bliver dygtigere.

Herunder kan du læse om støttekriterierne – og hvordan du får støtten udbetalt.

Reglerne er senest revideret i juni 2019, dog er proceduren for betaling af licens revideret i december 2019 – gældende for 2020 og frem.

Seniorer – for spillere fra 19 år og opefter gælder følgende:

 • RTK giver støtte på 50 procent af betalingen for de første op til otte officielle DTF-/Tennis Øst turneringer pr. kalenderår
 • RTK støtter med 50 procent af betalingen for deltagelse i Sjællands-/Tennis Øst mesterskaberne
 • RTK støtter med 100 procent af betaling for deltagelse i Danmarksmesterskaberne
 • RTK kræver ikke, at spilleren har en DTF-licens for at have rettighed til RTK-refusion ved turneringer, men det kan være en fordel for spilleren ved deltagelse i individuelle turneringer

 

For både seniorer og juniorer gælder desuden:

 • Deltagelse i SM og DM tæller ikke med blandt de otte øvrige refusions-berettigede turneringer
 • Alle spillere med og uden licens skal oprette en brugerprofil i Dansk Tennis Forbunds turneringsprogram.
 • Husk at få kvittering for al deltagelse i turneringer. Bilag skal sendes til RTK’s bogholder. Se fanen “Søg om støtte”. Du skal sende bilag inden årets udgang og du kan alene få refusion af bilag fra seneste kalenderår
 • Evt. RTK-tilskud til overnatning, transport mv. for deltagelse i DM, hvis mesterskaberne afholdes på Fyn eller i Jylland, behandles fra gang til gang

Juniorer – for spillere til og med 18 år gælder følgende:

 • RTK giver støtte på 50 procent af betalingen for de første op til otte officielle DTF-/Tennis Øst turneringer pr. kalenderår
 • RTK støtter med 50 procent af betalingen for deltagelse i Sjællands-/Tennis Øst mesterskaberne
 • RTK støtter med 100 procent af betaling for deltagelse i Danmarksmesterskaberne
 • Du skal have licens for at få støtte. Som junior er licens nødvendig for at deltage i langt de fleste turneringer og for at blive placeret på ranglisten

 

For både seniorer og juniorer gælder desuden:

 • Deltagelse i SM og DM tæller ikke med blandt de otte øvrige refusions-berettigede turneringer
 • Alle spillere med og uden licens skal oprette en brugerprofil i Dansk Tennis Forbunds turneringsprogram.
 • Husk at få kvittering for al deltagelse i turneringer. Bilag skal sendes til RTK’s bogholder. Se fanen “Søg om støtte”. Du skal sende bilag inden årets udgang og du kan alene få refusion af bilag fra seneste kalenderår
 • Evt. RTK-tilskud til overnatning, transport mv. for deltagelse i DM, hvis mesterskaberne afholdes på Fyn eller i Jylland, behandles fra gang til gang

Brug formularen herunder, hvis du har en kvittering, du kan sende som en vedhæftet fil – det kan også være en scannet kvittering. Har du ikke en scanner, så kan du sende kvitteringen i et brev til klubbens bogholder. På kvitteringen skriver du navn, medlemsnummer i RTK, turnering og resultatet i turneringen. Du skal også skrive dit registrerings- og kontonummer-

Du skal udfylde formularen og uploade bilag for alle de turneringer, du har deltaget i.

Du må gerne sende bilagene løbende igennem året – alle bilag skal dog senest sendes med årets udgang. Du kan alene få refusion af bilag fra seneste kalenderår.

Jeg har som licensspiller i RTK deltaget i en eller flere turneringer og vil derfor gerne bede om refusion fra klubben:

 • Max. file size: 256 MB.
 • Max. file size: 256 MB.
 • Max. file size: 256 MB.
 • Max. file size: 256 MB.
 • Max. file size: 256 MB.
 • Max. file size: 256 MB.
 • Max. file size: 256 MB.
 • Max. file size: 256 MB.
 • Max. file size: 256 MB.
 • Max. file size: 256 MB.

Spillere, der spiller på hold under Dansk Tennis Forbund, eller spiller individuelle turneringer kan optjene points på ranglisten.

 • Licens for voksne er obligatorisk for holdkamp-spillere i Elitedivisionen, 1. division og Liga 1, men ikke i alle øvrige holdkamp-rækker
 • Licens for juniorer er obligatorisk for spillere, der spiller i holdturneringer under Dansk Tennis Forbund men ikke under Tennis Øst

Det er ikke et krav at have licens for at deltage i individuelle turneringer, men det er en fordel, da spillere med licens har fortrinsret til at komme med i turneringerne. Det er altså sværere at komme til at spille turnering uden licens.

Her kan du læse mere om licens og priser på Dansk Tennis Forbunds hjemmeside.

Alle spillere betaler selv for deres licens, når den kommer til betaling i DTF’s turneringsprogram.

Efterfølgende kan medlemmer, der spiller på et hold med krav om licens (se længere oppe), få refunderet udgiften hos  RTK’s bogholder ved fremsendelse af kvittering. Refusion skal se senest ved årets udgang i det kalenderår, licensen gælder.

Du betaler for licensen via DTF’s turneringssystem, når du er logget ind med din profil. Prisen for en licens er på mellem 150 og 425 kr. afhængig af spillerens alder.

Bemærk, at alle spillere med og uden licens skal oprettes med en brugerprofil i Dansk Tennis Forbunds turneringsprogram, http://dtf.tournamentsoftware.com/home.

Her finder du en vejledning i, hvordan du opretter dig i DTF’s turneringsprogram.