Indkaldelse til generalforsamling

Den 13. marts kl. 19 i cafeen i Idrætsparken.

RTK afholder generalforsamling onsdag den 13. marts 2024 kl. 19:00 i Cafeen, Idrætsparken, Rådmandshaven 6 i Roskilde.

Generalforsamlingen er indkaldt iht. vedtægterne ved mail til alle medlemmer den 20. januar 2024, og ved at dagsorden er lagt på hjemmesiden den 22. januar 2024.

Dagsordenen vil løbende blive opdateret, når der er ændringer f.eks. indkomne forslag.  Dagsordenen er senest (den 29. februar) 2024 blevet opdateret med bestyrelsens forslag til valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer samt med to indkomne forslag.

Dagsorden er i henhold til Roskilde Tennis Klubs vedtægter.

Følg med på siden her om generalforsamling 2024, hvor de forskellige bilag efterhånden vil kunne findes.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024 (revideret 29. februar)

Formandens skriftlige beretning til RTK’s ordinære generalforsamling 13. marts 2024

Årsrapport (Regnskab 2023) Roskilde Tennis Klub

Budget 2042 Roskilde Tennis Klub

Forslag til 2024 kontingenter