Indkaldelse til generalforsamling

Den 13. marts kl. 19 i cafeen i Idrætsparken.

RTK afholder generalforsamling onsdag den 13. marts 2024 kl. 19:00 i Cafeen, Idrætsparken, Rådmandshaven 6 i Rosilde. Generalforsamlingen er indkaldt iht. vedtægterne ved mail til alle medlemmer den 20. januar 2024, og ved at dagsorden er lagt på hjemmesiden den 22. januar 2024.

Dagsordenen vil løbende blive opdateret, når der er ændringer f.eks. indkomne forslag.  Dagsordenen er senest (den 20. februar) 2024 blevet opdateret med bestyrelsens forslag til valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer samt med to indkomne forslag. Yderligere forslag skal være formanden i hænde skriftligt senest 14 dage inden generalforsamlingen (dvs. senest den 28. februar 2024)

Formandens skriftlige beretning, revideret regnskab for 2023 og budget for 2024 med forslag til kontingent bliver lagt på RTK’s hjemmeside inden generalforsamlingen.

Dagsorden er i henhold til Roskilde Tennis Klubs vedtægter.

Følg med på siden her om generalforsamling 2024, hvor de forskelle bilag efterhånden vil kunne findes.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024 (revideret 21. februar)