Bestyrelsen

Bestyrelsen

Jan Winther

Formand for bestyrelsen. Ansvar for strategi, organisation, personale og økonomi. Ansvar for at nødvendige arbejdsopgaver varetages. Repræsenterer RTK udadtil (bl.a. overfor Roskilde Kommune, RIU, DTF, DGI, Tennis Øst). Leder bestyrelsens arbejde.

Peter Sigdal

Næstformand med særligt ansvar for sponsorer, træning og elite

Niels Ingemann Møller

Kasserer med særligt ansvar for RTK’s økonomi herunder budget og regnskab

Helle Michaelsen

Bestyrelsesmedlem med særligt ansvar for frivillighed samt for aktiviteter for voksne herunder begynder- og motionistudvalg. Formand for aktivitetsudvalget.

Jonas Vestermann

Medlem af bestyrelsen. Anlægsansvarlig med særligt ansvar for RTK’s baner og bygninger. Formand for anlægsudvalget.

Andreas Storgaard Andersen

Bestyrelsesmedlem med særligt ansvar for aktiviteter for juniorer. Formand for juniorudvalget.