Kontakt RTK

Carsten Højerslev

Klubchef/træner. Kontakt klubchefen, hvis du har spørgsmål til medlemskab, træning, aktiviteter m.v.

Hans-Henrik Bülow

Bogholder (medlemskontingent, betalinger)

Britt Rosenstand

Webansvarlig - står for klubbens hjemmeside. Kontakt mig, hvis du skal have noget på hjemmesiden.

Kurt Jensen

Banemand - ansvar for baner, hal og anlæg
Lene Bogholder

Lene Højer Sørensen

Bogholder (løn til ansatte)