Børneattester

I RTK indhenter vi børneattester på alle trænere.

Ifølge Lov nr. 1523 af 27 december 2009 skal der indhentes børneattester på alle, som underviser eller har anden fast kontakt til børn under 15 år. Efter vejledning fra DGI har vi i RTK valgt at indhente børneattest på alle trænere, juniorudvalg, holdkaptajner for juniorhold, RTK’s klubmedarbejder samt evt. andre bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, der har særligt med børn og unge at gøre.

Rekvirering af børneattester sker via politiets hjemmeside og indsendes og administreres af RTK’s bogholder.