Ny formand i RTK

Årets generalforsamling bød på et formandsskifte. Helle er den første kvindelige "formand" i RTK.

Årets generalforsamling blev afholdt i god ro og orden onsdag den 13. marts. Over 40 medlemmer var mødt op i cafeen i Idrætsparken, hvor der blev disket op med smørrebrød.

Ud over formandens beretning, fremlæggelse af klubbens strategi og redegørelse for klubbens anlægsaktiviteter samt fremlæggelse af regnskab og budget, skulle der vælges en ny formand. Og klubben fik sin første kvindelige formand. Helle Michaelsen, som har siddet i bestyrelsen og været aktiv i og formand for aktivitetsudvalget i en årrække.

Der ud over blev to nye bestyrelsesmedlemmer valgt ind – Berit Villadsen og Kristina Lykke Christensen, da Andreas valgte at trække sig, og da Jan takkede af efter endnu en formandsperiode og overlod formandsposten til Helle.

Se referat, regnskab, præsentation af strategien m.v. på siden med bestyrelse og generalforsamlinger

  • Billeder fra generalforsamlingen