Kære medlemmer

Torsdag den 19. januar 2023 indkaldte bestyrelsen til ordinær generalforsamling i RTK med dagsorden ifølge vedtægterne onsdag den 8. marts 2023 kl. 19 i Cafeen, Idrætsparken, Rådmandshaven i Roskilde.
Indkaldelsen blev sendt til alle medlemmer som nyhedsbrev.

Den nærmere dagsorden forligger nu som lovet 21 dage før generalforsamlingen.

Bilag vedrørende formandens skriftlige beretning, regnskab 2022 og budget mv. 2023 vil følge snarest muligt.

Bemærk sidste frist for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen (punkt 5) skal være formanden i hænde skriftligt (pr. e-mail til formand@roskildetennisklub.dk) senest 14 dage inden generalforsamlingen dvs. senest onsdag den 22. februar 2023.

Indkomne forslag vil blive lagt på hjemmesiden snarest efter de er modtaget.

På vegne af bestyrelsen

De bedste hilsener

Jan Winther
Formand