Nyt om padelbanerne

En kort status på padelprojektet

Kære medlemmer.

Flere har spurgt til, hvad der foregår omkring etablering af padelbanerne i Darup. Så derfor en kort status.

Inden sommerferien blev vi meddelt, at jordentreprenøren ikke kunne afslutte det igangsatte arbejde. Det har betydet at firmaet, vi har entreret med, MAX PLAY, hen over sommeren har måttet indgå aftale med en ny jordentreprenør, der kan afslutte arbejdet.

Det er er nu på plads, og der tages nu igen fat på arbejdet med at gøre banerne klar til spil.

Desværre har prøver vist, at det udførte betonarbejde er så dårligt udført, at det ikke kan bruges. Der støbes derfor et nyt lag beton ovenpå, så vi får de plane baner, vi er lovet. Det betyder så, at der stadig er et stykke vej, inden banerne kan stå klar.

Der arbejdes nu efter en tidsplan, hvor arbejdet påbegyndes i uge 37 og forventes afsluttet i uge 42.

I hører nærmere når vi er længere i processen.

De bedste hilsner fra Bestyrelsen.

Jonas Vestermann