Tilbagemelding på medlems&shyundersøgelse

Tak fordi så mange trodsede startvanskeligheder og  besvarede medlemsundersøgelsen. Vi har fået i alt 166 svar, ud af 771 udsendte, det er da super flot.

Her får I et par nedslagspunkter fra besvarelserne, som aktivitetsudvalget ser dem.

  • Der er god respons på aktiviteter omkring padel, vi glæder os alle sammen!
  • Der er nogle forslag til trænere om fx tematræning og camps, det giver vi videre.
  • Rangliste UTR og WTN er ikke noget RTK medlemmer giver stor opmærksomhed. Det er en nyttig tilbagemelding ift. arrangementer og desuden en udfordring som skal løses ift. ranglister ifm. holdkampe.
  • Der er stort sammenfald mellem medlemmer der går til fast træning og deltager i arrangementer som holdkampe, klubmesterskaber, dimo og interne motionistturneringer. Vi overvejer i aktivitetsudvalget om vi har en blind vinkel ift. en større medlemsgruppe og fremover kunne forsøge at lave et arrangementsprogram der rammer bredere. Vi har fået nogle gode forslag, og en del tilkendegivelser fra medlemmer der gerne vil være med til at planlægge og arrangere aktiviteter. Det bliver rigtig sjovt med nye blik på aktiviteterne.

Den samlede undersøgelse og alle kommentarer bliver delt med RTKs bestyrelse. De medlemmer som har tilkendegivet at de gerne vil være med til at lave aktiviteter er kontaktet. Sidst men ikke mindst er vinderen af det udloddede padelbat vundet; det blev Mette Ruus, der glæder sig til at tage battet i brug.

Tak for alle svarene!

Med venlig hilsen

Aktivitetsudvalget (Tine Bøegh, Pia Winther, Henrik Gøtke, Jacob Ramskov og Helle Michaelsen)