Tilbagemelding på medlems­undersøgelse

Tak fordi så mange trodsede startvanskeligheder og  besvarede medlemsundersøgelsen. Vi har fået i alt 166 svar, ud af 771 udsendte, det er da super flot.

Her får I et par nedslagspunkter fra besvarelserne, som aktivitetsudvalget ser dem.

  • Der er god respons på aktiviteter omkring padel, vi glæder os alle sammen!
  • Der er nogle forslag til trænere om fx tematræning og camps, det giver vi videre.
  • Rangliste UTR og WTN er ikke noget RTK medlemmer giver stor opmærksomhed. Det er en nyttig tilbagemelding ift. arrangementer og desuden en udfordring som skal løses ift. ranglister ifm. holdkampe.
  • Der er stort sammenfald mellem medlemmer der går til fast træning og deltager i arrangementer som holdkampe, klubmesterskaber, dimo og interne motionistturneringer. Vi overvejer i aktivitetsudvalget om vi har en blind vinkel ift. en større medlemsgruppe og fremover kunne forsøge at lave et arrangementsprogram der rammer bredere. Vi har fået nogle gode forslag, og en del tilkendegivelser fra medlemmer der gerne vil være med til at planlægge og arrangere aktiviteter. Det bliver rigtig sjovt med nye blik på aktiviteterne.

Den samlede undersøgelse og alle kommentarer bliver delt med RTKs bestyrelse. De medlemmer som har tilkendegivet at de gerne vil være med til at lave aktiviteter er kontaktet. Sidst men ikke mindst er vinderen af det udloddede padelbat vundet; det blev Mette Ruus, der glæder sig til at tage battet i brug.

Tak for alle svarene!

Med venlig hilsen

Aktivitetsudvalget (Tine Bøegh, Pia Winther, Henrik Gøtke, Jacob Ramskov og Helle Michaelsen)

Marie stopper som juniorchef

Men hun fortsætter i RTK med fysisk træning

Kære ungseniorer, juniorer og forældre

Marie stopper som juniorchef men fortsætter med fysisk træning.

Marie Hostrup Allerup har opsagt sin stilling som juniorchef i RTK pr. 1. april 2023. Igennem de seneste år har Marie ydet en kæmpe indsats i klubben med den fysiske træning og har senest som juniorchef planlagt og styret et utal af junioraktiviteter, som hun flot har fået organiseret og gennemført i klubben.

Udover den fysiske træning af klubbens forskellige målgrupper, har Marie således også i en svær periode bidraget med tennistræning på banerne og været en stor drivkraft ift. at skabe et meget aktivt socialt miljø og sammenhold hos juniorerne. Turene til Esbjerg og Portugal, stor fremgang med især juniorernes fysik samt massiv RTK-deltagelse i DM i skum med 3 Danmarksmestre i 2023 er blot et par konkrete eksempler. Også på de sociale medier og i relationer til de unge trænere i klubben har Marie inspireret og skabt engagement omkring sig.

Selvom Marie fra foråret kommer til at bruge noget mere tid på sin egen virksomhed og væsentlig mindre tid på sit RTK-arbejde, så får vi heldigvis stadig stor glæde af Maries passion i klubben. Marie vil fortsætte i klubben i en rolle som timelønnet træner med overvejende fokus på den fysiske træningsdel, så momentum bevares på denne vigtige del.

Marie, vi siger dig endnu engang tusind tak for dit store bidrag i klubben og glæder os til det fortsatte samarbejde med fortsat fokus på den fysiske træningsdel og ønsker dig al muligt held og lykke med videreudvikling af dit firma Movement by M.

Kontakt vedr. de forskellige områder bedes fra 1. april venligst rettet til Carsten på klubchef@roskildetennisklub.dk eller vedrørende juniorudvalgsarbejdet til Andreas Storgaard Andersen på andvias@hotmail.com

Bedste hilsner

Junioransvarlig i bestyrelsen Andreas Storgaard Andersen og Klubchef Carsten Højerslev

Kære medlemmer

Torsdag den 19. januar 2023 indkaldte bestyrelsen til ordinær generalforsamling i RTK med dagsorden ifølge vedtægterne onsdag den 8. marts 2023 kl. 19 i Cafeen, Idrætsparken, Rådmandshaven i Roskilde.
Indkaldelsen blev sendt til alle medlemmer som nyhedsbrev.

Den nærmere dagsorden forligger nu som lovet 21 dage før generalforsamlingen.

Bilag vedrørende formandens skriftlige beretning, regnskab 2022 og budget mv. 2023 vil følge snarest muligt.

Bemærk sidste frist for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen (punkt 5) skal være formanden i hænde skriftligt (pr. e-mail til formand@roskildetennisklub.dk) senest 14 dage inden generalforsamlingen dvs. senest onsdag den 22. februar 2023.

Indkomne forslag vil blive lagt på hjemmesiden snarest efter de er modtaget.

På vegne af bestyrelsen

De bedste hilsener

Jan Winther
Formand

Nyt fra formanden

Status på seneste nyt i klubben

Vores nye klubchef Carsten Højerslev i fuld gang og I kan ofte møde ham i RTK-Hallen. Jeg synes, han har haft en rigtig god start og er i gang med at løfte og berige RTK, som vi i bestyrelsen havde håbet på.

Fra 1. januar 2023 har vi forenklet vore ”indgang” til RTK således at alle henvendelser om alle spørgsmål vedrørende RTK fra Jer og fra interesserede ikke medlemmer kan rettes til Carsten på mail klubchef@roskildetennisklub.dk eller mobil 23 66 88 38 (RTKs officielle telefonnummer). Det skulle alt andet lige gøre det nemmere for alle parter. Hvis Carsten ikke umiddelbart kan svare på en henvendelse, sørger han for, at en anden gør det. RTK svarer altid indenfor en rimelig frist.

Følg med på Facebook
RTK bruger de sociale medier aktivt i markedsføring af klubben og klubbens aktiviteter. Det er særligt på Instagram og Facebook, at vi som klub er synlige. Du kan hjælpe din klub meget ved at gå ind på https://www.facebook.com/roskildetennisklub og like RTK’s Facebookside og like og kommentere opslag. Du må også meget gerne følge RTK på Instagram, hvis du er aktiv dér.

Cheftrænersituationen
På bestyrelsens møde den 10. januar havde vi planlagt en ansættelsessamtale med en cheftrænerkandidat. Kandidaten trak sig desværre 2 dage af private grunde. Det var meget ærgerligt for RTK, fordi den pågældende kandidat ville have været et meget fint match og passet rigtig godt ind hos os.

Det er fortsat bestyrelsens hensigt at få ansat en ny cheftræner så hurtigt som muligt, hvis den rigtige kandidat kan findes, og vi arbejder på forskellig vis videre med at finde den rigtige.

Det er dog ikke så enkelt, som man måske skulle tro at finde den rigtige kandidat, blandt andet fordi vi jo har et meget højt niveau af trænere ansat, heriblandt flere tidligere cheftrænere. En ny cheftræner, der skal være chef for vores trænere og udvikle vores træningstilbud, skal tilføre noget ud over det vi allerede har. Ellers giver det ikke mening.

Sideløbende med cheftrænerjagten arbejder vi på at styrke RTK’s træningstilbud med de rigtig gode trænere vi allerede har ansat.

Ordinær generalforsamling onsdag den 8. marts 2023 kl. 19 i Cafeen, Idrætsparken, Rådmandshaven i Roskilde
Der indkaldes hermed til RTK’s ordinære generalforsamling 2023 med dagsorden ifølge vedtægterne. Nærmere dagsorden med formandens skriftlige beretning vil foreligge på hjemmesiden senest den 15. februar 2023 (21 dage før generalforsamlingen).

Støt op om 1. holdet
Vores to førstehold kæmper i hver sin ende af deres rækker. Herrerne kæmper mod tre andre gode hold, Næstved/Ringsted, Kløvermarken og ATK, om at vinde rækken i 2. division Øst og oprykning, så der er spændende kampe i vente. Næste hjemmekamp er lørdag d. 4. marts kl. 11.30. Hos damerne kæmpes for at undgå nedrykning fra 1. division Øst og kravet er en sejr på hjemmebane i bundopgøret mod Birkerød d. 25. februar. Så sæt kryds i kalenderen og kom og hep på klubbens bedste hold.

På vegne af bestyrelsen
De bedste hilsener

Jan Winther
Formand for Roskilde Tennis Klub

Nyt fra RTK

Padelbanerne er forsinkede

Som de af jer, der har været forbi Darup, nok har kunnet se, er der stadig et stykke vej, før padelbanerne er klar til spil.

Entreprenøren har haft problemer med vejr og vind og har ikke kunnet leve op til egne forventninger. Vi har endnu ikke modtaget en revideret tidsplan, men pga. juleferie mm. regner vi med, at vi er henne i februar, før banerne kan stå klar.

Vi vender tilbage med nyt, når vi kender den nye tidsplan.

De bedste decemberhilsner 🌲

Jonas Vestermann // Bestyrelsen.

Ny klubchef i RTK

Bestyrelsen har ansat Carsten Højerslev som klubchef i Roskilde Tennis Klub. Carsten tiltræder den 1. december, hvor I meget gerne må være med til at byde Carsten velkommen i RTK. Det foregår i sporvognen i RTK-Hallen torsdag den 1. december kl. 16.

Med Carsten Højerslev får RTK en engageret, nytænkende, konstruktivt samarbejdende arbejdshest som klubchef, for nu at citere nogle at de indhentede referencer.

En nærmere præsentation kan I få fra Carsten selv, når I i løbet af december vil møde Carsten i RTK-Hallen, hvor hans faste arbejdssted vil være i indendørssæsonen.

Som jeg tidligere har informeret Jer om på RTK’s hjemmeside har vi desværre måtte sige farvel til Jamie Coshan med udgangen af oktober og derefter til Sisse Folmø som stopper som træningschef med udgangen af december. Sisse forsætter dog heldigvis som timelønnet træner i dagtimerne fra 1. januar

I bestyrelsen har vi, og har vi haft, gang i mange ting. Indenfor det sidste trekvart år har vi skiftet bank og skiftet booking- og regnskabssystem. Det har trukket tænder ud. Men det lysner. Bankskiftet er overstået og det administrative arbejde i forhold til booking og regnskab kører nu som det skal. Padelbanerne er ved at være klar, ny hjemmeside er på vej, bestyrelsen er i gang med 360 graders eftersyn af en række områder af RTK’s virksomhed. (Se evt. referater fra bestyrelsens møder på RTK’s hjemmeside).

Vi arbejder på – så hurtigt som muligt – at samles om ny strategi og målsætninger for RTK, som vi vil præsentere for Jer på generalforsamlingen den 8. marts 2023. Og vi arbejder fortsat på at rekruttere en ny superkvalificeret cheftræner så snart som muligt.

RTK er og skal fortsat være en medlemsstyret forening, hvor frivillige og ansatte sammen skaber de aktiviteter, som giver den glæde, det sociale samvær og det engagement omkring tennis (og snart også omkring padel), som vi lever af i RTK.

Med ansættelsen af Carsten Højerslev har vi taget et stort skridt i den retning.

På vegne af bestyrelsen

De bedste hilsener fra Jan Winther (Formand)

Carsten ses på billedet sammen med næstformand Peter Sigdal til venstre og formand Jan Winther til højre. 

© fotograf Lars Lenriksen