Hvad vil vi med fællesskabet?

Kig med i klubbens strategi, mål og planlagte aktiviteter.

Hvad vil vi med fællesskabet?

Klubbens formål er i videst muligt omfang at give Roskildes borgere mulighed for at dyrke tennissport samt at kunne tilfredsstille sports- og fritidsinteresser på det enkelte medlems individuelle ambitionsniveau.

Sådan står der i Roskilde Tennis Klubs vedtægter, og det er ganske vist…

Da RTK’s bestyrelse, under Jan Winthers formandskab, satte sig for at formulere en strategi, var det med blikket rettet mod fremtidens klub. Værdier, ambitioner og mål blev formuleret på baggrund af det analysearbejde, som bestyrelsen foretog under arbejdstitlen ”360 graders eftersyn”.

Ved generalforsamlingen d. 13. marts i år blev stafetten givet videre til den nye bestyrelse, og vi er nu kommet til, at alle medlemmer og ansatte skal præsenteres for strategien.

RTK Strategi 2023

Bestyrelsen er ydmyg ift. vores evner til at formulere en strategi, der afdækker kompleksiteten i en medlemsstyret organisation. Dokumentet er ikke perfekt, aldrig færdigt og altid under forandring, det er også ganske vist…

Vi vil bruge strategiens overskrifter som årshjul i bestyrelsesarbejdet, så vi sikrer at alle centrale emner behandles løbende.

Med ønsket om at skabe engagement og opbakning til fælles retning, ambitioner og mål for RTK, deler vi her strategien i sin helhed.

Er der kommentarer, ros eller ris, så sidder jeg klar bag formandsbrevkassen.

På vegne af bestyrelsen
Helle Michaelsen